unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy v Terchovej

zapis-deti-zs-2017V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a v znení neskorších predpisov sa na ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára Terchová uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský  rok2017/2018.

Dátum, čas a miesto konania zápisu:

  • 10. apríl 2017 od 13,30 hod. do 16, 30 hod. pracovisko ZŠ Terchová
  • 11. apríl 2017 od 13,30 hod.  - 16,00 hod . pracovisko ZŠ Struháreň

Zákonný zástupca prinesie 12,-€  na zakúpenie pomôcok pre žiaka 1. ročníka a prvú knižku. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu a zápisný lístok.

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.