unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Vyvarujte sa vypaľovaniu trávy!

1549661 1200xVážení občania,

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.

Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

V roku 2016 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8 407 požiarov s priamou škodou 33 590 660,-€. Uchránené boli hodnoty za 177 630 250,-€. Usmrtených bolo 53 a zranených 206 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2016 evidovaných 161 požiarov s priamou škodou 323 205,- €, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba a jedna osoba bola zranená.

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 1 119 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 3 941 875,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 6 osôb a zranených bolo 30 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2016 celkom 40 požiarov s priamou škodou 25 075,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (11), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch jún (6),august (5) a september (5). Najčastejšími príčinami pri lesných požiaroch bolo spaľovanie odpadu a odpadkov (13 požiarov), zakladanie ohňov v prírode (6 požiarov). 

V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2016 usmrtená ani jedna osoba a zranená bola jedna osoba.

Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä:

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä:

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.