unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Kalendár vývozu odpadu na rok 2017

odpadKALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2017

V obci sa pravidelne vykonáva odvoz nasledovných druhov odpadu:

 • komunálny odpad
 • separovaný odpad (plasty sklo)
 • objemový odpad (šatstvo, koberce a pod.)
 • elektronický odpad (akumulátory, pneumatiky...)

Stanovisko kontajnerov:

 • Ulica Za mlynom
 • prevádzková doba: pondelok – sobota, 14:00 – 18:00
 • správca: František Hanuliak (0902 118 019)

Komunálny odpad (komunálny odpad netriedený, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad):

 • poplatok 2,40 € / vývoz 110l nádoby

Separovaný odpad (plasty,sklo, železo, papier, elektronický odpad, akumulátory, pneumatiky):

 • bezplatne

Likvidácia dreveného odpadu štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tlf.: 041 5 695 138

Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným KUKA vozidlom - množstevný zber v týždňových intervaloch. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu s platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre zberné vozidlo. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom - zber odpadu v čiernyh vreciach a plastov so sklom v žltých vreciach v dvojtýždňových intervaloch. Odpad je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený starorúžovou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov ktorým nevyhovuje naplánovaný zber je zabezpečený dvor s kontajnérmi kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x  mesačne pre miesta prístupné KUKA vozidlom. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, šatstvo, koberce, nábytok, objemový odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený žltou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, elektronický odpad, akumulátory, pneumatiky, nebezpečný odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možné zabezpečiť veľkokapacitný kontajnér tlf . 0415695138.
 • Pre obyvateľov sú zriadené stanoviská kontajnérov verejne prístupných pre určené komodity separovaných odpadov, papier, plasty, kovové  plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Občania ich môžu využívať bezplatne.

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2017