unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1"
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu : Garáž na pozemku parc.č. C KN 13640/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 7853/19 z pôvodných parc.č. C KN 7853/10, 7853/9, 7853/7 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka a ČOV k novostavbe rodinného domu na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 17257 v kat. území Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej rekreačnej chalupy na rodinný dom na pozemku parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením z pôvodnej stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová na : Rodinný dom, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa.
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Stavebné povolenie
(18. apríl 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1937/11 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(04. apríl 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 1034/2 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti č. 102648056/2016 zo dňa 02.03.2016 z Daňového úradu Žilina
Stavebné povolenie
(17. marec 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13162/6 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(16. marec 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby v zlúčenom konaní so stavebným konaním pre stavbu : Novostavba rodinného domu , prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1937/11 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 1034/2 v katastrálnom území Horná Tižina
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti pod č. 102616625/2016 zo dňa 25.02.2016 z Daňového úradu Žilina
Stavebné povolenie
(08. marec 2016)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13162/6 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN parc.č. 15704/36 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemkoch C KN parc.č. 1355 a 1356 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemkoch C KN parc.č. 1355 a 1356 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd na Domovú ČOV na pozemku parc.č. C KN 1518, 1674 v k.ú. Terchová
Oznámenie o dražbe
(22. február 2016)
Oznámenie o dražbe s dňom konania dražby 22.3.2016
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí , žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením stavby : Stavebné úpravy rodinného domu č.180, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 9845/1 v katastrálnom území Terchová
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Včelín na pozemku parc.č. C KN 728/2 v katastrálnom území Horná Tižina
Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu : Vrátna Village - Apartmánové domy na pozemkoch parc. č. C KN 16404/89, 16404/90, 16404/91, 16404/92 v katastrálnom území Terchová
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pod č. 21400973/2015 zo dňa 07.12.2015 z Daňového úradu Žilina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13162/6 k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.