unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12799 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej:čistiareň odpadových vôd na pozemkoch parc.č. KN 15229/179, 15229/177, 17136/3 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s kolaudačným konaním
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba wellness k apartmánovému domu č.s. 488 na pozemku parc.č. C KN 895/5 vytvorenej z pôv. C KN 895/2 k.ú. Terchová
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK"
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN parc.č. 13213/2 v k.ú. Terchová (lokalita Lutišanovci)
Kolaudačné rozhodnutie
(12. jún 2015)
Kolaudačné rozhodnutie na stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(09. jún 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 12799 v kat. území Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení vodnej stavby : Novostavba rodinného domu v Terchovej : čistiareň odpadových vôd EČ6 na parc.č. KN 15229/179, /177, 17136/3 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(21. máj 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 14484/9, 14484/2 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(21. máj 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v katastrálnom území Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 k.ú. Terchová
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13213/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku KN parc.č. 13638 a 13639 v k.ú. Terchová
Oznámenie o doplnkovom konaní o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty súp. č. 2266 a žumpa na pozemku KN parc.č. 4202/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : IBV Jelenia Roveň + technická infraštruktúra na pozemkoch parc.č. C KN 4037/3, 7851/14, 7851/11, 7851/5, 7851/10, 7851/13, 7851/15, 7851/6, 7851/9, 7851/7, 7851/12 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. CKN 14484/9, 14484/2, 14484/1 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Rekreačná chalupa na pozemku parc.č. C KN 15704/10 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania a konania o povolení na osobitné užívanie vôd pre stavbu : Domová ČOV SX-P-S 18 na pozemkoch parc.č. 12741/4, 12741/5 a 17133/2 v k.ú. Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(05. máj 2015)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová, Dávidikovia/Smrekovia - zahustenie TS a NNK na pozemkoch parc.č. C KN 17236, 7378/1, 17276, 7532/6, 7532/1, 7534/2, 7534/1, 7535, 7536/2, 7536/1 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v k.ú. Terchová
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. C KN 4039 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. KN 7853/2 v k.ú. Terchová (Vŕšok)
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. pobočka Žilina
Stavebné povolenie
(18. marec 2015)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová Ústredie - Zahustenie TS, ul. Družstevná na pozemkoch parc.č. C KN 1715/1, 17036, 1715/22, 1588, 1675/1, 1675/2 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(18. marec 2015)
Stavebné povolenie na stavbu : Zmena dvojrúrového priepustu na jednopólový trámový priepust (most) v rámci stavby Regulácia dedinského potoka Teplička nad Váhom pre Obec Teplička nad Váhom
Uverejnenie návrhu Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v katastrálnom území Terchová na verejné nahliadnutie na obci
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Žilina
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/2 v k.ú. Terchová ( Vŕšok ).
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekonštrukcia premostení výmenou, stavba Regulácia dedinského potoka v Tepličke nad Váhom na pozemku parc.č. C KN 3218/4 v k.ú. Teplička nad Váhom
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.