unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Ohlásenie drobných stavieb : stavby žumpy a studne k rodinnému domu č.s. 66 na pozemku C KN parc.č. 697/1 v katastrálnom území Horná Tižina (osada Nogovia)
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na pozemku C KN parc.č. 14056/8, 17136/1 v katastrálnom území Terchová

Povolenie stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v kat. území Terchová (lokalita Bukovina-Hajasovia)

Povolenie stavby : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.s. 2067 + prístrešok na parc.č. KN 16402/4, 16402/12 v kat. území Terchová (lokalita Sokolie)
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. KN 14056/8, 17136/1 v kat. území Terchová
Umiestnenie stavby: Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na C KN parc.č. 8619/8, 8619/10 v kat. území Terchová
Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete
Umiestnenie stavby : Technická infraštruktúra - ulica Pod Vršky II. etapa, Teplička nad Váhom
Terchová- U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas
Powered by Phoca Download