unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Biely Potok - Krištofíkovci - predĺženie NNK pre chalupy Lacko na pozemkoch parc.č. C KN 12079/2, 12080, 12079/1, 12075/3, 12072, 12064, 17085 v kat. území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s, pobočka Žilina
Oznámenie o mieste uloženia zásielky zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., pobočka Žilina
Oznámenie o mieste uloženia výkazu nedoplatkov doručovaného verejnou vyhláškou
Pozvánka na okresnú revíziu Národnej prírodnej rezervácie Chleb
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rodinného domu č.a. 164 na pozemku parc.č. C KN 12045/3 v kat. území Terchová (lokalita Tižincovia) v zlúčenom konaní
Stavebné povolenie
(04. september 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí a studňa na pozemku parc.č. C KN 3273/1 v katastrálnom území Terchová (Pod Brehom)
Stavebné povolenie
(28. august 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu pôdohospodárstva pod č. OU-ZA-OOP4-2014/018991/SCH zo dňa 31.07.2014
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Úprava odtokových pomerov povrchových vôd v k.ú. Horná Tižina
Stavebné povolenie
(20. august 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp.inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok).
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 162/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 142/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, žumpa, studňa na pozemku parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v k.ú. Terchová (Gregušovia).
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5 a 15735/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v kat. území Terchová (lokalita Gregušovia).
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - oplotenie pozemkov - parc.č. C KN 727, 728 v katastrálnom území Horná Tižina (lokalita Nogovia).
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a studňa na pozemku C KN parc.č. 3273/2 v kat. území Terchová (lokalita Brehovia).
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 106/2014 zo dňa 24.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 146/2014-Harv. zo dňa 21.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(04. august 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK v katastrálnom území Terchová na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok)
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - otvoreného prístrešku k stavbe rodinného domu č.s. 837 na parc.č. C KN 301 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - provizórneho oplotenia na pozemku parc.č. C KN 13601/5 v katastrálnom území Terchová ( Podkopčanovia )
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X-142/2014 - oprava výmery parc.č. C KN 13600/8 k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X 162/2014 zo dňa 16.06.2014
Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X-121/2014 zo dňa 19.05.2014
Kolaudačné konanie spojené so zmenou stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Žaneta - Terchová, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/20 v kat. území Terchová
Kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Denisa - Terchová, príp. inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/33 v kat. území Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.