unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie
(01. júl 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/4 v katastrálnom území Terchová ( Podolina )
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X-146/2014 zo dňa 27.05.2014 vo veci opravy zákresu pozemku parc. C KN 12870/1 k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, prístrešok na pozemku parc.č. C KN 7853/1 k.ú. Terchová ( Vŕšok )
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Stavebné úpravy výrobnej haly na pozemku KN parc.č. 1990/10 v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Kolaudačné konanie stavby v zlúčenom konaní so zmenou stavby : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(11. jún 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Dvojgaráž na pozemku parc.č. C KN 74/2, 74/3, 1659/4 v katastrálnom území Terchová (Mlynec)
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová ( Šípková )
Stavebné povolenie
(06. jún 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová (Vŕšky)
Stavebné konanie pre povolenie stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/3 v katastrálnom území Terchová (Podolina)
Územné konanie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/1 v katastrálnom území Terchová (Vŕšok)
Stavebné konanie pre dodatočné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová (Šípková)
Stavebné povolenie
(21. máj 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č. súp. 2067 + prístrešok na pozemkoch parc.č. C KN 16402/4 a 16402/12 v katastrálnom území Terchová (Vrátna -Sokolie)
Oznámenie o začatí konania pre povolenie stavby : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová ( Vŕšky ).
Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania na stavbu : Dvojgaráž na pozemku C KN parc.č. 74/2, 74/3 a 1659/4 v katastrálnom území Terchová (lokalita Mlynec).
Oznámenie Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a.s. Žilina o vykonaní zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností
Stavebné povolenie
(12. máj 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete na pozemkoch parc.č. C KN 15065, 15071/1, 15229/177, 15229/178 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(06. máj 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas na pozemkoch parc.č. C KN 8631/9, 16474, 3284/39 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(29. apríl 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu: Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. C KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v katastrálnom území Terchová
Povolenie stavby : Rekreačný dom na parc.č. 7235/3, 17194/5, Rekreačná chata na parc.č. 7235/7, Rekreačná chata na parc.č. 7235/4 v katastrálnom území Terchová (Šípková) zlúčené s povolením užívania
Ohlásenie drobných stavieb : stavby žumpy a studne k rodinnému domu č.s. 66 na pozemku C KN parc.č. 697/1 v katastrálnom území Horná Tižina (osada Nogovia)
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na pozemku C KN parc.č. 14056/8, 17136/1 v katastrálnom území Terchová

Povolenie stavby : Rekreačná chalupa, garáž, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemkoch parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 8242/3 v kat. území Terchová (lokalita Bukovina-Hajasovia)

Povolenie stavby : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.s. 2067 + prístrešok na parc.č. KN 16402/4, 16402/12 v kat. území Terchová (lokalita Sokolie)
Stavebné povolenie pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. KN 14056/8, 17136/1 v kat. území Terchová
Umiestnenie stavby: Rekreačný dom, prípojky inž. sietí a žumpa na C KN parc.č. 8619/8, 8619/10 v kat. území Terchová
Terchová - Krištofíkovia, Pod Hate - Predĺženie NNK siete
Umiestnenie stavby : Technická infraštruktúra - ulica Pod Vršky II. etapa, Teplička nad Váhom
Terchová- U Gregušov, rozšírenie NNK pre IBV Hajas
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.