unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Zápis detí do materskej školy na šk. rok 2018/2019 - informácie

zapis-skolkaRiaditeľka Základnej školy s materskou školou Adama Františka Kollára, Školská 86, Terchová v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 245/2008, § 59, ods. 3 (Školský zákon) zverejňuje miesto a termín podávania žiadostí do materskej školy pre školský rok 2018/2019.

Termín zápisu: 16.05.2018 – 17.05.2018 (streda a štvrtok - od 06,30 hod. do 16,30 hod.)
Miesto zápisu: elokované pracovisko MŠ Terchová, A. Hlinku 233/4, 013 06 Terchová

Na zápis je potrebné priniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť v budove Materskej školy Terchová od 30. apríla 2018 v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod., alebo stiahnuť z webovej stránky www.terchova.edupage.org . Na webovej stránke školy www.terchova.edupage.org je nutné vyplniť aj elektronickú prihlášku.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie: 

  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku – predškoláci,
  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, 
  • deti, ktoré k 01. septembru 2018 dovŕšia tri roky, 
  • deti, ktoré spĺňajú základné hygienické požiadavky a sebaobslužné činnosti.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0911 983 428 – Mgr. Katarína Cingelová – zástupkyňa pre MŠ

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.