unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Chovatelia hydiny a vtáctva POZOR!

chripka-vtaciaRegionálna veterinárna a potravinová správa Žilina nariaďuje fyzickým osobám vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Vymedzuje pásmo dohľadu:

 • katastrálne územie obce  Horná Tižina, celé katastrálne územie
 • katastrálne územie obce  Terchová osady  - Mihovci, Panská Lúka, Bukovina, Jankovci, Vyšní Repáňovci, Kvočkovci, Šípková

Obec Terchová vyzýva chovateľov v uvedených osadách aby najneskôr do 4.2.2020 nahlásili na obecnom úrade počet všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.

 

 

Za týmto účelom RVPS Žilina nariaďuje v pásme dohľadu:

1. Vykonať do 05.2.2020 súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí  v písomnej forme a tento zaslať na RVPS Zilina do 05.02.2020.
2. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
3. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
    a.     dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné  vtáky chované v zajatí,
    b.     zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
    c.     voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
    d.     bezodkladne oznámiť‘ na RVPS Zilina (tel. 041/7631235. 0907305202, 0907120483, 0907829796 ) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

 • pokles príjmu krmiva a vody o viac ako 20%
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
 • akýkoľvek klinický prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.

Zodpovední: chovatelia v pásme dohľadu
4. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia vtáčej chrípky každej osobe. ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.

Ďalej  RVPS ŽiIina  zakazuje:

 • Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny. vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 • Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Zilina
 • Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou. hnojom a kalom z chovov v uvedených lokalitách bez povolenia RVPS Zilina
 • Konanie trhov. výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných
 • Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

Termín: do odvolania
Tieto opatrenia sa vydávajú na základe potvrdenia vírusu vtáčej chrípky u kury domácej v obci Stará Bystrica okres Čadca
Nesplnenie uvedených nariadení a zákazov bude považované za porušenie zákona
Č. 39/2007 Z. z.

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.