unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Zomrel náš páter Jozef Šabo

Náš pánko, páter Jozef ŠaboDnes, 25. 7. 2010 v ranných hodinách nás vo veku 83 rokov opustila osobnosť neodlučiteľne spätá s osudmi Terchovčanov a Terchovej, ktorú napriek veselej atmosfére blížiaceho sa festivalu zahalil smútok. V Nitre umrel "náš" páter Jozef Šabo, ktorý dvadsať rokov pôsobil v Terchovskej farnosti a len nedávno oslávil 50. výročie svojho kňažstva.

Výnimočný človek, ktorý inšpiroval mnohých z nás, si aj v ťažských časoch minulého režimu dokázal zachovať nádej, vieru a najmä lásku k ľuďom bez rozdielu. Výrazným spôsobom sa pričinil o modernizáciu kostola, okrem iného stál za myšlienkou Terchovského betlehema. V roku 2001 mu bolo udelené aj čestné občianstvo obce Terchová. Je ťažké vyberať z množstva skutkov, ktoré vykonal z lásky k svojmu okoliu, no rozhodne patril medzi ľudí, ktorí sa riadili heslom "Neexistujú hranice dobra, ktoré by mohol človek vykonať, pokiaľ sa nestará, komu za to pripíšu zásluhy". Česť jeho pamiatke.

Parte

S láskavým dovolením P. Jána Halamu prikladáme aj krátky životopis "nášho pánka".

Páter Jozef Šabo sa narodil 9.11.1926 v Obyciach. Jeho rodičia boli roľníci. Po ukončení gymnázia v roku 1947 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Zobore. Jeho rehoľnú formáciu prerušila barbarská noc roku 1950. Spolu s ostatnými rehoľníkmi bol vyvezený do koncentračného kláštora Podolínca. Neskôr sa dostal do PTP do Svätej Dobrotivej v Čechách. Roku 1952 sa pre žltačku dostal do civilu a pracoval v civilných zamestnaniach. V roku 1958 odišiel ilegálne do Poľska spolu so spolubratom Róbertom Borikom. Ich cieľom bolo dostať sa čo najskôr na Západ a odtiaľ na misie. To sa však nepodarilo. Rehoľný predstavený ich presvedčil, aby si dokončili teologické štúdia v Poľsku. Počas štúdií sa ukrývali na rôznych miestach, v kláštoroch i v rodinách. 21.5.1960 bol páter Šabo, spolu s pátrom Borikom vysvätený za kňaza. Vysviacka sa konala tajne, v súkromnej rezidencii pomocného biskupa v Gniezne. Po vysviacke sa obaja ešte trikrát pokúšali utiecť do Švédska. Na tretíkrát ich polícia chytila v lodenici Gdańsku. Páter Šabo bol zatknutý a odsúdený. Neskôr poľská polícia Pátra Šabu, Borika i Horvátha (ktorý utiekol do Poľska o rok skôr) vyviezli do Českoskovenska, kde boli opäť súdení a odsúdení. Súd v Bratislave ich roku 1964 odsúdil na 18 mesiacov. Po roku bol páter Šabo prepustený na všeobecnú amnestiu. Roku 1969 sa dostal do pastorácie ako kaplán do Bánoviec nad Bebravou a v tom istom roku za kaplána do Nitry – Horného mesta. Od 1975 do 1995, teda spolu 20 rokov bol farským administrátorom v Terchovej. Zaslúžil sa o rozvoj ľudových duchovných tradícií, najmä tradičnej Jasličkovej pobožnosti a tiež o založenie Cyrilometodských dní roku 1990. Vďaka jeho iniciatíve sa v rázovitej farnosti Terchová ľudová tradícia užšie spojila s duchovným životom.
V rokoch 1995-2004 pôsobil ako provinciálny ekonóm Spoločnosti Božieho Slova v Nitre na Kalvárii. Bol jedným z tých spolubratov, ktorí sa zaslúžili o obnovenie činnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku po tzv. nežnej revolúcii. V rokoch 2000-2010 ako farský administrátor viedol farnosť Svätoplukovo, kde v tomto roku oslávil aj svoje zlaté kňazské jubileum. Na zakončenie jeho pastoračnej činnosti ho J. Ex. mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, vymenoval za honorárneho kanonika Nitrianskej kapituly. R. 2008 bol o životnej púti pátra Šabu vydaný film pod názvom "Náš pánko", ktorý odvysielala televízia LUX.
Páter Šabo SVD bol horlivým dušpastierom, ktorý vychoval siedmich kňazov. Ochotne slúžil viacerým rehoľným komunitám sestier ako ich spovedník a exercitátor. Viacerí kňazi a bohoslovci ho vyhľadávali ako spovedníka. Dušpastiersky pracoval do posledného výdychu. Zaslúžený odpočinok sa mu začal už (až) vo večnosti.


P. Ján Halama SVD
Provinciál


Páter Jozef Šabo SVD zomrel v nedeľu 25. júla 2004 v nitrianskej nemocnici v 84. roku života a v 50. roku kňazstva. Zádušná sv. omša za jeho dušu bude slávená vo štvrtok 29. júla 2010 o 14:00 hod. v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre na Kalvárii, ktorú bude celebrovať J. Ex. mons. Viliam Judák, nitriansky biskup. Po skončení sv. omše budú pohrebné obrady na cintoríne svätého Cyrila a Metoda na Cabajskej ceste v Nitre.
Odpočinutie večné daj mu, ó, Pane!
Nech žije Svätý Trojjediný Boh v srdciach všetkých ľudí!

Fotogaléria

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.