unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Buďme zodpovednejší pri separovaní odpadu!

separovanie-titulkaV poslednom čase sa pri odvoze plastov a skla, separovaných komodít z domácnosti, v značnej miere objavil komunálny odpad. Vzhľadom na to vyzývame občanov k dôslednejšiemu separovaniu týchto komodít. Tiež upozorňujeme aj na to že tieto separované komodity majú byť v nádobách resp. vreciach na to určených – zelených – sklo, - žlté – plasty. V prípade že farba na nádobe nezodpovedá druhu odpadu je potrebné výrazne označenie nápisom s druhom odpadu. Nádoby je potrebné pripraviť na deň zberu na miesto prístupné zbernému vozu. Pri najbližšom zbere a odvoze plastov a skla 16.7. a tiež aj následných bude prebiehať náhodná kontrola správnosti separovania. Nesprávne vyseparované odpady nebudú vyvezené a pôvodca odpadu bude vyzvaný k náprave.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 12. júl 2019

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 12. júla 2019 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie OZ - 27. jún 2019

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 27. júna 2019 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

Štatiskické zisťovanie zdravotného stavu obyvateľstva v našej obci

statisticky-uradUpozorňujeme občanov, že v čase od 1. júla do 31. decembra 2019 môže v našej obci prebiehať štatistické zisťovanie zdravotného stavu obyvateľstva známe pod skratkou EHIS. Cieľom tohto zisťovania je prostredníctvom štatistických údajov a indikátorov zdravia získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva. Zisťovanie bude vykonávať zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný sa preukázať v domácnostiach osobitým poverením.

Viac informácii nájdete v dokumente zaslaného od Štatistického úradu SR.

Odovzdávanie kompostérov pre občanov

komposterVzhľadom na urýchlenie doručenia kompostérov do všetkých domácnosti v obci sa budú kompostéry vydávať občanom na obecnom hospodárskom dvore Poddubencom dňa 12.6.2019 to je v stredu od 14.00 do 18.00 hod.

Na odvoz kompostéra postačuje osobné auto prípadne dvojkolesová kárička. Občanom ktorí si nevyzdvihnú kompostér bude im doručený v priebehu tohto roku.

Voľba kontrolóra obce Terchová - 2019

erbObec Terchová vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Terchová na deň 12. júl 2019.

Oznámenie o voľbe kontrolóra obce Terchová - 2019
Podmienky k voľbe kontrolóra obce Terchová - 2019

Od Tatier k Dunaju 2019 - fotogaléria

AG0U6059 výsledokAni tento rok neobišli našu obec cyklisti v rámci podujatia s názvom Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex 2019. Toto cyklistické podujatie má za úlohu šíriť osvetu o skleróze multiplex a umožniť pacientom s týmto závažným degeneratívnym ochorením nervovej sústavy spoločne sa bicyklovať a prekonávať prekážky. Fotografie prináša František Mucha.

Fotogaléria

Vyčistime si Terchovú 2019 - poďakovanie

IMG 5644 výsledokStarosta obce Jozef Dávidík úprimne ďakuje všetkým čo sa pridali k vyčisteniu našej Terchovej 11.05.2019. Spoločne sme vyčistili potoky a verejné priestranstva v obci. Vyzbierali sme približne 20 m3 odpadu.

Fotogaléria

Pozvánka na zasadnutie OZ - 29. máj 2019

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 29. mája 2019 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex 2019

od-tatier-k-dunajuAj tento rok sa v našej obci zastavia cyklisti v rámci podujatia s názvom Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex 2019. Toto cyklistické podujatie má za úlohu šíriť osvetu o skleróze multiplex a umožniť pacientom s týmto závažným degeneratívnym ochorením nervovej sústavy spoločne sa bicyklovať a prekonávať prekážky. Toto podujatie sa tento rok uskutoční od 20. do 24. mája 2019. Plánovaný príchod do našej obce je 21. mája 2019 okolo 12:00 hod.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.