unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Fotoreport zo snehovej kalamity

kalamita-19František Mucha si pre vás pripravil fotoreport zo snehovej kalamity. Fotografie, z ktorých pozostáva fotoreport boli nasnímané 16. januára 2019.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 15. januára 2019

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 15. januára 2019 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 14:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

odpadKALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2019

Zber odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom, kovové nádoby 110 l, 1100 l - množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2017 zakúpiť obcou predávané označené vrecia
 • Zber komunálneho odpadu - obcou predávané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod.
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom
 • Likvidácia dreveného odpadu štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Zber farby a chemikálie - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod

Obecné noviny december 2018

noviny-newPrinášame vám decembrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • Úvodník
 • Farské listy
 • Starostom opätovne Jozef Dávidík
 • 25. výročie Domova sociálnych služieb Terchová
 • Historické zmierenie s Liptovským Mikulášom
 • Navštívil nás macedónsky prezident
 • Majstrovské kurzy svetoznámej virtuózky Midori
 • Aktérmi vzbury boli aj siedmi Terchovci
 • Nedožitá deväťdesiatka Vladimíra Križa
 • Jubileum Kolomana Kolomiho Geraldiniho
 • OSOBNOSTI TERCHOVEJ (72.) Milan LAURENČÍK
 • Život bez koní si kedysi gazdovia nevedeli predstaviť
 • POVESŤ Ako sa dal Jánošík na zboj
 • Očarení Jánošíkovým krajom
 • Pôsobivý vianočný album Kyrie - Uvedenie vianočného albumu KYRIE

Obecné noviny

Betlehemské svetlo v Terchovej

IMG 4920 výsledokBetlehemské svetlo sa rozsvietilo aj v obci Terchová. Od terchovských skautov, spolu s pátrom Pavlom Hudákom SVD, ho prevzal starosta obce Jozef Dávidík.

Fotogaléria

Prijatie daru - elektronický defibrilátor AED

AG0U9701Dňa 17. decembra 2018 starosta obce Terchová Jozef Dávidík prijal dar od firmy COBA automotive elektronický defibrilátor AED. Po inštruktáži a zaškolení profesionálnymi záchranármi bol prístroj osadený pri vstupe do obecného úradu na verejne prístupné miesto.

Fotogaléria

Kolaudácia chodníka na Bielom Potoku

chodnikDňa 18. decembra 2018 sa kolaudovala stavba Chodník Biely Potok. Pri tejto príležitosti bola slávnostne prestrihnutá páska za účasti podpredsedu ŽSK Ing. Milana Laurenčíka a starostu obce Terchová Jozefa Dávidíka. Týmto symbolickým aktom bol chodník uvedený do prevádzky.Fotografie prináša František Mucha.

Fotogaléria

Zber komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

odpadZber komunálneho odpadu zberným vozom bude počas vianočných a novoročných sviatkov upravený nasledovne:

 • 24.12. a 26.12. (pondelok, streda)
 • 31.12., 2.1. (pondelok, streda)

Pozvánka na zasadnutie OZ - 19. decembra 2018

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 19. decembra 2018 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 09:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

25. výročie Domova sociálnych služieb Terchová

DSC 5234Domov sociálnych služieb v Terchovej má už 25 rokov. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (Žilinský Samosprávny Kraj). Pani predsedníčka ŽSK, Erika Jurinová pri tejto príležitosti odovzdala zariadeniu strieborný Litteras Memoriales. Zariadenie sa postupne modernizuje a rekonštruuje za účelom poskytovania tých najkvalitnejších služieb pre jeho 34 obyvateľov. Pracovníci zariadenia pripravili pre obyvateľov pri príležitosti výročia pekný kultúrny program. Fotografie vám prináša František Mucha.

Fotogaléria

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.