unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Mikuláš a Terchová sa oficiálne pomerili

3089719 1200xAk Terchovčania povedia Liptákom, že sa na nich pre Jánošíka hnevajú, akiste to nemyslia vážne. A už vôbec nie po tom, ako sa oficiálne zmierili.

Obe strany dávneho sporu sa zmierili na symbolickom mieste, priamo v priestoroch niekdajšieho stoličného súdu v Liptovskom Mikuláši, kde Jánošíka odsúdili na hák.

Osoba legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka spája najviac Terchovú a Liptovský Mikuláš. V prvej obci sa narodil, v druhej ho odsúdili a popravili. Po 305 rokoch sa už preto nikto na nikoho nehnevá. Liptáci preto, lebo ich dlho trápili Jánošíkove zbojstvá a Terchovčania za to, že im popravili slávneho Jánošíka.

Čítajte viac

Fotogaléria

Video

Doplnené! Oznam o prerušení dodávky elektriny - 28. február, 8. a 9. marec 2018

stoziarOznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

Oznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

Slávnostné ukončenie 1. pol. šk. r. 2017/2018

ukoncenie-1-polroka-17-18Prinášame vám fotoreport zo slávnostného ukončenia 1. pol. šk. r. 2017/2018 ZŠ s MŠ Adama Františka Kollára v Terchovej. Pri tejto príležitosti boli vybraným žiakom odovzdané ocenia z rúk riaditeľky ZŠ s MŠ a starostu obce Terchová. Fotoreport pripravil František Mucha.

Výberové konanie - referent stavebného úradu

pracaObec Terchová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Terchovej  na pozíciu odborný referent (stavebný úrad).

Názov pracovného miesta: odborný referent (stavebný úrad)

Oznam o prerušení dodávky elektriny - 14. február 2018

stoziarOznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

330 rokov od pokrstenia Juraja Jánošíka

jurko-janosik2Dáva sa na známosť,
že  dnes je to 330. rokov, ako bol vo varínskom kostole pokrstený miestnym farárom Michalom Smutkom, náš rodák a bohatier slovenského národa – Juraj Jánošík. Podľa krstnej matriky sa narodil  rodičom Martinovi Jánošíkovi a Anne, rodenej Cesnekovej. Krstnými rodičmi boli Jakub Merjad a Barbara Krištofíková z Terchovej. Toto výročie si bude obec Terchová pripomínať v priebehu celého roka 2018. Dnes, 25. januára, navštívi delegácia obce na čele so starostom Jozefom Dávidíkom kostol vo Varíne, kde sa ešte nachádza dobová krstiteľnica, kde bol Jánošík pokrstený a odtiaľ zamierime do osady Jánošovia, kde uzrel svetlo sveta. 17. marca je plánovaná návšteva Liptovského Svätého Mikuláša, kde bol väznený, odsúdený a popravený. Vyvrcholenie tohto jubilea sa uskutoční počas 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, nesúceho pomenovanie JÁNOŠÍKOVE DNI. Súčasťou toho bude aj pripomenutie si 30. výročia postavenia sochy Juraja Jánošíka od akademického sochára Jána Kulicha, ktorá sa týči nad našou obcou.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 26. január 2018

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 26. januára 2018 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka na OZ

Obecné noviny december 2017

noviny-newPrinášame vám decembrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • duchovné slovo,
 • obecný úrad informuje,
 • rozhovory,
 • reportáže,
 • história,
 • reminiscencie,
 • úvahy,
 • profily,
 • osobností,
 • recepty na tento čas,
 • jubileá,
 • humor,
 • šport,
 • krížovka,
 • aktuálne informácie...

to všetko + ďalšie zaujímavosti nájdete vo vianočnom čísle, ktorým sa uzatvára 28. ročník vydávania novín Terchová.

Obecné noviny

Oznam o prerušení dodávky elektriny - 29. január 2018

stoziarOznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

Kalendár vývozu odpadu na rok 2018

odpadKALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2018

Zber odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom, kovové nádoby 110 l, 1100 l - množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2017 zakúpiť obcou predávané označené vrecia
 • Zber komunálneho odpadu - obcou predávané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod.
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom
 • Likvidácia dreveného odpadu štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Zber farby a chemikálie - stojisko kontajnerov 7.30 - 13.00 hod

Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou:

 • PAPIER
 • PLASTY
 • KOVOVÉ PLECHOVKY
 • SKLO
 • TETRA PAK

STANOVISKO KONTAJNEROV:

ul. Za Mlynom,
PREVÁDZKOVÁ DOBA: Pondelok – Sobota 14.00 - 18.00 hod.
Separovaný odpad - bezplatne - plasty, sklo, železo, papier, elektronický všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom
Komunálny odpad - 110 l/2,40 € - komunálny odpad netriedený, veľkoobjemový odpad
Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,05 €/1 kg
Správca: František Hanuliak tel.: 0902 118 019


Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným kuka vozidlom - množstevný zber pravidelne 1x týždenne. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu označenú platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom 1x dva týždne - zber komunálneho odpadu v obcou označených vreciach
 • zber plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera v obcou označených vreciach
 • Vrecia s odpadom je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo, spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený starorúžovou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov ktorým nevyhovuje naplánovaný zber podľa tohto kalendára, je zabezpečený dvor s kontajnermi, kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x mesačne pre miesta prístupné kuka vozidlom. Obcou označené vrecia s plastami a zelené kontajnery je potrebné vyložiť na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, šatstvo, koberce, nábytok, objemový odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený žltou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom 2x ročne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možé zabezpečiť veľkokapacitný kontajner tel.: 041/5695 138
 • Pre obyvateľov je zabezpečený odvoz farieb a chemikálií z dvora stojiska kontajnerov 1x ročne
 • Pre obyvateľov sú určené stanoviská verejne prístupných kontajnerov pre určené komodity separovaných odpadov - papier, plasty, kovové plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Bezplatne.

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2018

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.