unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Oznam o prerušení dodávky elektriny - 14. február 2018

stoziarOznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

330 rokov od pokrstenia Juraja Jánošíka

jurko-janosik2Dáva sa na známosť,
že  dnes je to 330. rokov, ako bol vo varínskom kostole pokrstený miestnym farárom Michalom Smutkom, náš rodák a bohatier slovenského národa – Juraj Jánošík. Podľa krstnej matriky sa narodil  rodičom Martinovi Jánošíkovi a Anne, rodenej Cesnekovej. Krstnými rodičmi boli Jakub Merjad a Barbara Krištofíková z Terchovej. Toto výročie si bude obec Terchová pripomínať v priebehu celého roka 2018. Dnes, 25. januára, navštívi delegácia obce na čele so starostom Jozefom Dávidíkom kostol vo Varíne, kde sa ešte nachádza dobová krstiteľnica, kde bol Jánošík pokrstený a odtiaľ zamierime do osady Jánošovia, kde uzrel svetlo sveta. 17. marca je plánovaná návšteva Liptovského Svätého Mikuláša, kde bol väznený, odsúdený a popravený. Vyvrcholenie tohto jubilea sa uskutoční počas 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, nesúceho pomenovanie JÁNOŠÍKOVE DNI. Súčasťou toho bude aj pripomenutie si 30. výročia postavenia sochy Juraja Jánošíka od akademického sochára Jána Kulicha, ktorá sa týči nad našou obcou.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 26. január 2018

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 26. januára 2018 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka na OZ

Obecné noviny december 2017

noviny-newPrinášame vám decembrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • duchovné slovo,
 • obecný úrad informuje,
 • rozhovory,
 • reportáže,
 • história,
 • reminiscencie,
 • úvahy,
 • profily,
 • osobností,
 • recepty na tento čas,
 • jubileá,
 • humor,
 • šport,
 • krížovka,
 • aktuálne informácie...

to všetko + ďalšie zaujímavosti nájdete vo vianočnom čísle, ktorým sa uzatvára 28. ročník vydávania novín Terchová.

Obecné noviny

Oznam o prerušení dodávky elektriny - 29. január 2018

stoziarOznamujeme Vám, prerušenú distribúciu elektriny (detaily o odstávke ako aj presné miesta odstávok sa dozviete v priložených dokumentoch):

Kalendár vývozu odpadu na rok 2018

odpadKALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2018

Zber odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom, kovové nádoby 110 l, 1100 l - množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2017 zakúpiť obcou predávané označené vrecia
 • Zber komunálneho odpadu - obcou predávané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod.
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom
 • Likvidácia dreveného odpadu štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Zber farby a chemikálie - stojisko kontajnerov 7.30 - 13.00 hod

Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou:

 • PAPIER
 • PLASTY
 • KOVOVÉ PLECHOVKY
 • SKLO
 • TETRA PAK

STANOVISKO KONTAJNEROV:

ul. Za Mlynom,
PREVÁDZKOVÁ DOBA: Pondelok – Sobota 14.00 - 18.00 hod.
Separovaný odpad - bezplatne - plasty, sklo, železo, papier, elektronický všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom
Komunálny odpad - 110 l/2,40 € - komunálny odpad netriedený, veľkoobjemový odpad
Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,05 €/1 kg
Správca: František Hanuliak tel.: 0902 118 019


Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným kuka vozidlom - množstevný zber pravidelne 1x týždenne. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu označenú platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom 1x dva týždne - zber komunálneho odpadu v obcou označených vreciach
 • zber plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera v obcou označených vreciach
 • Vrecia s odpadom je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo, spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený starorúžovou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov ktorým nevyhovuje naplánovaný zber podľa tohto kalendára, je zabezpečený dvor s kontajnermi, kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x mesačne pre miesta prístupné kuka vozidlom. Obcou označené vrecia s plastami a zelené kontajnery je potrebné vyložiť na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, šatstvo, koberce, nábytok, objemový odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený žltou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom 2x ročne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možé zabezpečiť veľkokapacitný kontajner tel.: 041/5695 138
 • Pre obyvateľov je zabezpečený odvoz farieb a chemikálií z dvora stojiska kontajnerov 1x ročne
 • Pre obyvateľov sú určené stanoviská verejne prístupných kontajnerov pre určené komodity separovaných odpadov - papier, plasty, kovové plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Bezplatne.

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2018

Terchová Tnave - Koncert v Kostole sv. Jakuba

terchova-trnaveV rámci podujatia s názvom Terchová Trnave sa v Kostole sv. Jakuba v Trnave predviedli terchovskí hudobníci, ktorí priniesli do tohto chrámu pravú vianočnú atmosféru. Reportáž z tohto podujatia si môžete pozrieť na videu, ktoré sa nachádza pod týmto článkom.

Vinš starostu obce Terchová

pf starosta 2018Vážení a milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám i ja v tomto nádhernom čase zavinšovať pokojné, krásne a veselé prežitie vianočných sviatkov, ako aj úspešný vstup do nového roku.

Jozef Dávidík
Starosta obce

Výstraha pred vetrom - 10. - 12. 12. 2017

vietorSHMÚ dňa 11. 12. 2017 o  05:40 h  vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – Vietor na horách pre okres Žilina na dobu od 10. 12. 2017 od 20:50 hod. do 12. 12. 2017 do 22:00hod. O krese Žilina sa na horách miestami v polohách okolo 1500 m.n.m. očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160km/h).

Pozvánka na zasadnutie OZ - 15. december 2017

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 15. decembra 2017 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 10:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka na OZ

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.