unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Terchová po snehovej kalamite (fotoreport)

02František Mucha si pre nás opäť pripravil ďalší z jeho fotoreportov. Tentokrát zachytáva jeho fotoaparát našu obec po snehovej kalamite.

Bankovka s Jurajom Jánošíkom

30 0-euro-souvenir-janosik-a-hrEuro bankovky sa začnu predávať 1.2.2019 o 8:00. Prvých 1000 ks bude limit 5 ks na osobu, potom sa budú predávať bez limitu.

TURISTICKÉ CENTRUM TERCHOVÁ ako jeden z popredných partnerov v oblasti podpory a propagácie turistického ruchu v regióne Malej Fatry, sa rozhodlo priniesť pre návštevníkov tohto jedinečne krásneho prostredia v ktorom pôsobí, vyhľadávaný a obľúbený suvenír, ktorým je 0 Euro Souvenir bankovka.

Terchovské Vianoce v Topoľčanoch zaznamenali veľký ohlas

DSC 6102.JPGTerchovské Vianoce v Topoľčanoch zaznamenali veľký ohlas. Topoľčiansky kostol sv. Gorazda a sv. Ladislava sa 28.12.2018 zaplnil do posledného miestečka.  Jedinečné vystúpenie, ktoré sa do nášho mesta dostali vďaka terchovskému rodákovi p. Jozefovi  Ďurkovi a mnohí ho sme ho videli v televízii,  spríjemnili a urobili slávnostným obyčajný piatok mnohým Topoľčancom.  Zvonivé tóny hudby, kroje, koledy a milé slovo ešte dlho doznievali  v srdciach  divákov. Mnohí neskrývali dojatie a vďaku.

Fotoreport zo snehovej kalamity

kalamita-19František Mucha si pre vás pripravil fotoreport zo snehovej kalamity. Fotografie, z ktorých pozostáva fotoreport boli nasnímané 16. januára 2019.

Pozvánka na zasadnutie OZ - 15. januára 2019

erbPozývame vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, ktoré sa bude konať 15. januára 2019 v zasadačke obecného úradu v Terchovej o 14:00 hod. Program OZ nájdete v pozvánke.

Pozvánka

Kalendár vývozu odpadu na rok 2019

odpadKALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2019

Zber odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom, kovové nádoby 110 l, 1100 l - množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2017 zakúpiť obcou predávané označené vrecia
 • Zber komunálneho odpadu - obcou predávané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod.
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom
 • Likvidácia dreveného odpadu štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Zber farby a chemikálie - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod

Obecné noviny december 2018

noviny-newPrinášame vám decembrové vydanie Obecných novín.

Nájsť v nich okrem iného môžete:

 • Úvodník
 • Farské listy
 • Starostom opätovne Jozef Dávidík
 • 25. výročie Domova sociálnych služieb Terchová
 • Historické zmierenie s Liptovským Mikulášom
 • Navštívil nás macedónsky prezident
 • Majstrovské kurzy svetoznámej virtuózky Midori
 • Aktérmi vzbury boli aj siedmi Terchovci
 • Nedožitá deväťdesiatka Vladimíra Križa
 • Jubileum Kolomana Kolomiho Geraldiniho
 • OSOBNOSTI TERCHOVEJ (72.) Milan LAURENČÍK
 • Život bez koní si kedysi gazdovia nevedeli predstaviť
 • POVESŤ Ako sa dal Jánošík na zboj
 • Očarení Jánošíkovým krajom
 • Pôsobivý vianočný album Kyrie - Uvedenie vianočného albumu KYRIE

Obecné noviny

Betlehemské svetlo v Terchovej

IMG 4920 výsledokBetlehemské svetlo sa rozsvietilo aj v obci Terchová. Od terchovských skautov, spolu s pátrom Pavlom Hudákom SVD, ho prevzal starosta obce Jozef Dávidík.

Fotogaléria

Prijatie daru - elektronický defibrilátor AED

AG0U9701Dňa 17. decembra 2018 starosta obce Terchová Jozef Dávidík prijal dar od firmy COBA automotive elektronický defibrilátor AED. Po inštruktáži a zaškolení profesionálnymi záchranármi bol prístroj osadený pri vstupe do obecného úradu na verejne prístupné miesto.

Fotogaléria

Kolaudácia chodníka na Bielom Potoku

chodnikDňa 18. decembra 2018 sa kolaudovala stavba Chodník Biely Potok. Pri tejto príležitosti bola slávnostne prestrihnutá páska za účasti podpredsedu ŽSK Ing. Milana Laurenčíka a starostu obce Terchová Jozefa Dávidíka. Týmto symbolickým aktom bol chodník uvedený do prevádzky.Fotografie prináša František Mucha.

Fotogaléria

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.