unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Kalendár vývozu odpadu na rok 2020

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020

Zber Odpadu:

 • Zber komunálneho odpadu kuka vozom - kovové nádoby 110 l, 1100 l- množstevný zber evidovaný čiarovým kódom
 • Občania trvalo žijúci a všetci vlastníci nehnuteľnosti v osadách Terchovej neprístupných zbernému vozu sú povinní podľa VZN č. 2/2019,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad
 • Zber komunálneho odpadu terénnym vozidlom - obcou vydané nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov,
 • Zber separovaného odpadu terénnym vozidlom - plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera - obcou nápisom označené vrecia z osád aj rekreačných objektov
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - sklo - obcou označené 240 l zelené nádoby
 • Zber separovaného odpadu kuka vozom - plasty - obcou nápisom označené vrecia, nápisom označené nádoby a žlté nádoby
 • Zber objemového odpadu zberným vozom, šatstvo, koberce a pod. - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Zber farby a chemikálie kontajnér - stojisko kontajnerov 8.00 - 12.00 hod
 • Zber elektronického odpadu zberným vozom - ulice obce prístupné zbernému vozu od 7.00 hod
 • Likvidácia dreveného odpadu - štiepkovačom na objednávku na Obecnom úrade Terchová tel.: 041/5695 138
 • Občania využívajte bezplatne VEREJNE PRÍSTUPNÉ KONTAJNERY NA SEPAROVANÝ ODPAD na stanoviskách určených obcou na:
  PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ PLECHOVKY, SKLO, TETRA PAK    

STANOVISKO KONTAJNEROV: ul. Za Mlynom, PREVÁDZKOVÁ DOBA: Pondelok – Sobota    14.00 - 18.00 hod.    

 • Správca: František Hanuliak,    tel.: 0902 118 019
 • Separovaný odpad - bezplatne - plasty, sklo, železo, papier, elektronický všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom
 • Komunálny odpad - 110 l/2,70 € - komunálny odpad netriedený, veľkoobjemový odpad Drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín - 0,055 €/1 kg

Odvoz komunálneho odpadu je v obci Terchová zabezpečený:

 • Pre časti obce prístupné zberným kuka vozidlom - množstevný zber pravidelne 1x týždenne. Na deň zberu je občan povinný vyložiť nádobu označenú platným čiarovým kódom na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený tmavomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov a chatárov v osadách a neprístupných častiach obce s možnosťou zberu terénnym vozidlom 1x dva týždne
  - zber komunálneho odpadu v označených PE vreciach na komunálny odpad
  - zber plastov, skla, kovových plechoviek, tetra pakových obalov a papiera v  obcou označených PE vreciach na separovaný odpad
   - Vrecia s odpadom je občan povinný vyložiť v deň zberu na miesto prístupné pre terénne vozidlo, spravidla pred dom alebo na miesto určené obcou. V kalendári je zvýraznený staroružovou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, skla a plastov 1x mesačne pre miesta prístupné kuka vozidlom. Obcou označené PE vrecia s plastami a zelené kontajnery je potrebné vyložiť na prístupné miesto pre vozidlo. V kalendári je zvýraznený zelenou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, šatstvo, koberce, nábytok, objemový odpad 2x ročne. V kalendári je zvýraznený bledomodrou farbou.
 • Pre obyvateľov je naplánovaný pravidelný zber separovaných odpadov, všetky druhy elektrospotrebičov, chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, biela a čierna technika z domácnosti, prípadne spotrebiče, ktoré majú elektrickú prípojnú šnúru, alebo sú na batérie, prípadne napájané solárnym článkom 2x ročne. V kalendári je zvýraznený červenou farbou.
 • Pre obyvateľov je zabezpečený odvoz farieb a chemikálií z dvora stojiska kontajnerov 2x ročne
 • Pre obyvateľov sú určené stanoviská verejne prístupných kontajnerov pre určené komodity separovaných odpadov - papier, plasty, kovové plechovky, sklo a tetra pak s odvozom podľa potreby. Bezplatne.
 • Pre obyvateľov a chatárov, ktorým nevyhovuje naplánovaný zber podľa tohto kalendára, je zabezpečený dvor s kontajnermi, kde je možné doviesť odpad mimo plánovaného zberu. Dovoz odpadu je možné dohodnúť s pracovníkom podľa prevádzkových hodín uvedených v kalendári.
 • Pre obyvateľov a chatárov je možné zabezpečiť veľkokapacitný kontajner na tel.: 041/5695 138

Plán zberu komunálneho odpadu v osadách 2020

 • Zber sa prevádza terénnym vozidlom každý nepárny týždeň podľa kalendára vývozov - pondelok - utorok.
 • Odpad sa zbiera iba vo vreciach, ktoré sú označené obcou Terchová. Iné ako označené vrecia s odpadom sa pripisujú na poplatníka z čísla domu, kde sa vrece nachádza a osobitne spoplatňujú.
 • Vrecia na komunálny odpad - potrebné podľa VZN č. 2/2019,čl.III, ods.3, za uhradený Poplatok za komunálny odpad prevziať prislúchajúci počet obcou označených PE vriec na komunálny odpad, naviac vrecia je potrebné zakúpiť na oddelení daní Obecného úradu Terchová.
 • Obyvatelia osád nezahrnutých do zoznamu sú povinný komunálny odpad priblížiť na termín zberu ku trase zberného vozu, prípadne odpad doviesť na stanovisko kontajnerov ul. Za Mlynom, Terchová.
 • Detail nájdete v kalendári rozvozu

KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2020

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.