unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová

brko-plagat

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Terchová
Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L128
Miesto realizácie projektu: Obec Terchová
Zmluvná výška NFP: 121 361,55 EUR
Časová realizácia projektu: od 05/2018 – 02/2019

Cieľom predloženého projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Terchová.
Predmetom projektu je
•    nákup 996 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
•    nákup 56 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce.
Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Dokumenty:

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.