unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie
(20. august 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp.inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok).
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 162/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 142/2014 zo dňa 13.08.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, žumpa, studňa na pozemku parc.č. C KN 8619/8 a 8619/10 v k.ú. Terchová (Gregušovia).
Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním pre stavbu : Koliba Terchová - Podžiar na pozemku parc.č. C KN 15735/5 a 15735/6 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním pre stavbu : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 8594/2 v kat. území Terchová (lokalita Gregušovia).
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - oplotenie pozemkov - parc.č. C KN 727, 728 v katastrálnom území Horná Tižina (lokalita Nogovia).
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania so stavebným konaním pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí a studňa na pozemku C KN parc.č. 3273/2 v kat. území Terchová (lokalita Brehovia).
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 106/2014 zo dňa 24.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie OÚ Žilina, katastrálneho odboru pod č. X 146/2014-Harv. zo dňa 21.07.2014 o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Terchová
Kolaudačné rozhodnutie
(04. august 2014)
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK v katastrálnom území Terchová na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/15 v katastrálnom území Terchová (lokalita Vŕšok)
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - otvoreného prístrešku k stavbe rodinného domu č.s. 837 na parc.č. C KN 301 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - provizórneho oplotenia na pozemku parc.č. C KN 13601/5 v katastrálnom území Terchová ( Podkopčanovia )
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X-142/2014 - oprava výmery parc.č. C KN 13600/8 k.ú. Terchová
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania pod č. X 162/2014 zo dňa 16.06.2014
Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X-121/2014 zo dňa 19.05.2014
Kolaudačné konanie spojené so zmenou stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Žaneta - Terchová, prípojky inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/20 v kat. území Terchová
Kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred dokončením pre stavbu : Rekreačná chalupa Denisa - Terchová, príp. inž. sietí a žumpa na pozemku parc.č. KN 15704/33 v kat. území Terchová
Stavebné povolenie
(01. júl 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/4 v katastrálnom území Terchová ( Podolina )
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X-146/2014 zo dňa 27.05.2014 vo veci opravy zákresu pozemku parc. C KN 12870/1 k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, prístrešok na pozemku parc.č. C KN 7853/1 k.ú. Terchová ( Vŕšok )
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Stavebné úpravy výrobnej haly na pozemku KN parc.č. 1990/10 v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Kolaudačné konanie stavby v zlúčenom konaní so zmenou stavby : Terchová - Vrátna Štefanová - Chata pod Lampášom - rozšírenie NNK na pozemkoch parc.č. C KN 16090/36, 16154/175, 16090/42, 16154/88, 16127/1, 16154/182 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(11. jún 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Dvojgaráž na pozemku parc.č. C KN 74/2, 74/3, 1659/4 v katastrálnom území Terchová (Mlynec)
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová ( Šípková )
Stavebné povolenie
(06. jún 2014)
Stavebné povolenie pre stavbu : Záhradný altánok - stavba s doplnkovou funkciou na pozemku parc.č. C KN 15229/276 v katastrálnom území Terchová (Vŕšky)
Stavebné konanie pre povolenie stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 1853/3 v katastrálnom území Terchová (Podolina)
Územné konanie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7853/1 v katastrálnom území Terchová (Vŕšok)
Stavebné konanie pre dodatočné povolenie stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 6349/2 v katastrálnom území Terchová (Šípková)
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.