unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

V Terchovej zasadalo nové obecné zastupiteľstvo

DSC 0213Terchová 9. 12. 2014 – V zasadačke Obecného úradu v Terchovej sa v utorok 9. decembra 2014 uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového obecného zastupiteľstva, ktoré zvolal starosta obce Terchová Milan Laurenčík v zmysle zákona o obecnom zriadení a výsledkov komunálnych volieb. Verejnú funkciu bude v troch volebných obvodoch vykonávať 11 obecných poslancov.

Po otvorení zasadnutia sa určili zapisovateľ a overovatelia zápisnice. Potom nasledovalo oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Terchová, zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Po vystúpení novozvoleného starostu obce, ktorým ostáva Milan Laurenčík, schválili poslanci program zasadnutia. Okrem iného poslanci odhlasovali poverenie poslanca Jozefa Dávidíka zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade, že ho nezvolá starosta obce. Poslanci schválili aj návrh na zriadenie obecnej rady, členov obecnej rady – poslancov Ing. Michala Krištofíka, Jozefa Dávidíka a Moniku Lacúchovú, návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, návrh sobášiacich poslancov a predsedov komisií. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady sa budú prerokovávať na ďalšom zasadnutí.

Zoznam obecných poslancov

Volebný obvod č. 1 (centrum)

 • Ing. Michal Krištofík
 • Jaroslav Ondruš
 • Danka Porubčanská
 • Mgr. Erika Zatlukalová
 • Ján Patrnčiak

Volebný obvod č. 2 (Struháreň)

 • Ing. Mgr. Marián Zajac
 • Jozef Dávidík
 • Veronika Hajasová

Volebný obvod č. 3 (Biely Potok)

 • Monika Lacúchová
 • Jana Zavacká
 • Ján Rechtorik

Nový zástupca starostu

Podľa § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Milan Laurenčík poveril zastupovaním starostu obce Terchová poslanca Jozefa Dávidíka.

Prednosta Obecného úradu v Terchovej

Prednostom Obecného úradu ostáva Ing. František Kadaš.

Pridať nový komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

Upozornenie:

Príspevky vyjadrujú názory čitateľov a nemožno ich v žiadnom prípade spájať s názormi redakcie. Diskusia nie je moderovaná a redakcia nemôže ovplyvniť jej obsah. Vyhradzujeme si však právo príspevky odstraňovať. Neprijateľné sú najmä texty urážlivé, vulgárne, rasistické alebo príspevky, ktoré sú neplatenou reklamou. Detaily o všetkých príspevkoch sú zaznamenávané.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.