unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

FacebookMySpaceTwitterGoogle Bookmarks

Inteligentná štátna karanténa

20202104 aplikacia covid19 01697707Národná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.

Sväté omše v našom kostole + pravidlá

kostolFarský úrad v Terchovej oznamuje veriacim, že verejné bohoslužby v našom kostole začnú túto nedeľu t.j. 10. mája. Sv. omše v nedeľu budú v tomto čase. Prvá sv. omša bude ráno o 6:30 výhradne pre seniorov nad 65. rokov. Druhá sv. omša ako zvyčajne o 8:30 a tretia sv. omša ako zvyčajne o 10:30. Večerná sv. omša v nedeľu zatiaľ nebude. Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude od 10. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budeme pokračovať vo vysielaní bohoslužieb prostredníctvom terchovskej káblovej televízie a internetu.

Obecný úrad informuje - otvorené pracoviská, pracovná doba

erbZ dôvodu prijatých opatrení z vyhlásenej mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19

V budove Obecného úradu v Terchovej bude prístupné výlučne pracovisko: podateľna

Uznesenie vlády SR č. 233/2020 k návrhu rozšírenia núdzového stavu

koronavirusUznesenie vlády SR č. 233/2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020.

Dokument

Hotel Diery zaradený ako karanténne zariadenie pre repatriantov

hotel-dieryOkresný úrad Žilina na základe vyhlásenia núdzového stavu podľa Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 77/2020 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „nariadenie vlády č. 77/2020 Z. z.“) podľa § 16 ods. 4 písm. g) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 179/2011 Z. z.“)

Lekáreň SYNKA informuje o pracovnej dobe

big-0162e6e329a930f5c644685e7471bfd0Lekáreň SYNKA informuje občanov, že od pondelka 6. apríla 2020 bude otvorená počas pracovných dní v štandardnom čase a to od 7:30 do 15:30 hod. Soboty zatiaľ zostávajú zatvorené.

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.