Z programu Jánošíkových dní 2014 vyberáme

jan-dni-inf5Z bohatého programu 52.ročníka Jánošíkových dní 2014 si vašu pozornosť dovoľujeme upriamiť na nasledujúcich účinkujúcich a sprievodné akcie. Dočítať sa môžete podrobnosti o: NEBESKÁ MUZIKA, ŤAŽKÁ MUZIKA, ARZÉN,  TARKA, MÍKOVJAN (ČR), MAGURA, PODPOĽANEC, TERCHOVSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER, ROZSUTEC a sprievodnom programe JÁNOŠÍK, JÁNOŠÍK - PHOTO REPORT ARGILIA, „A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE“, VEĽKÁ KNIHA O ZBOJNÍCKOM KAPITÁNOVI

Kompletný program si môžete pozrieť na tomto odkaze

 

nebeska-muzikaNEBESKÁ MUZIKA
Štvrtok 24. júla 2014, Kultúrny dom A Hlinku, 17.00 h
Štvrtkový podvečerný komorný program má výstižný názov Ako sa terchovská muzika svetovou stala... Okolitý svet začal vnímať terchovskú muziku niekedy v prvej polovici 19. storočia. Zásluhou početných tunajších muzikantských rodov sa postupne rozšírila do susedných obcí i mnohých kútov Slovenska. Podľa pamätníkov mala takmer každá terchovská osada svoju vlastnú muziku s charakteristickým repertoárom aj interpretačným štýlom. Na sklonku roku 2011 bol prvok Terchovská muzika zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Autorom úspešného projektu, na základe ktorého sa tak stalo, bol etnomuzikológ a folklorista Vladimír Moravčík – člen Nebeskej muziky.

 

tazka-muzikaŤAŽKÁ MUZIKA
Piatok 25. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
V análoch bude navždy zapísané, že vo štvrtok 5. decembra 2013 o 11.27 h miestneho času bolo v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku rozhodnuté o zapísaní prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Za Terchovú sa na tejto výnimočnej historickej udalosti zúčastnili mládenci z Ťažkej muziky – Alojz Mucha, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho, Ladislav Hanuliak, Vincent Krkoška – a vtedajší zastupujúci starosta obce Marián Zajac. Členovia Ťažkej muziky využívajú na svojich vystúpeniach rôzne nástroje, charakteristické pre Terchovú a jej okolie. Pripomenúť treba tiež skutočnosť, že ide o výrazné osobnosti, ktoré dlhodobo v rôznych pozíciách profilovali a profilujú podobu Jánošíkových dní.  

arzenARZÉN
Piatok 25. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
Roky rokúce už nie je nijakým tajomstvom, že terchovská muzika znie originálne aj v rockovej verzii. Z naznačeného uhla pohľadu teda neprekvapuje, že v bohatej zostave účinkujúcich v piatkovom večernom galaprograme nemôže chýbať ani populárna terchovsko-žilinská skupina Arzén. Táto nezameniteľná kapela si vlani pripomenula ťažko uveriteľné 30. výročie nepretržitého pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne. Za ten čas prešla zaujímavým vývinovým oblúkom, nahrala viacero albumov, účinkovala v televízii, rozhlase, absolvovala stovky koncertov doma i v zahraničí (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, USA). Doma je však doma!

janosik-janosikJÁNOŠÍK, JÁNOŠÍK. PHOTO REPORT ARGILIA
Sobota 26. júla 2014, RIC Terchovec, 10.00 h
Píše sa rok 1985 a v osade U Krištofíkov (Terchová – Biely Potok) sa koná veľká sláva: 499. repríza hry Radošinského naivného divadla Jááánošííík, v atraktívnom prostredí s výhľadom na Rozsutec. Radošinci prišli v kompletnom hereckom obsadení, medzi divákmi sediacimi na kobercoch nechýbali také mená ako Martin Ťapák, Július Satinský, Jozef Ciller, Peter Nagy... Šéfom kráľovského protokolu Argilia bol svetoznámy výtvarník Alex Mlynárčik. Fotografovanie podujatia mal „pod palcom“ Ivan Köhler. Po takmer 30 rokoch budú tieto unikátne snímky konečne vystavené v Terchovej. A ešte niečo: autor výstavy fotografií I. Köhler, ako i autor legendárneho Jááánošíííka Stano Štepka sa práve v týchto dňoch stali čerstvými sedemdesiatnikmi. Srdečne blahoželáme!

Plagát k výstave

tarkaTARKA
Sobota 26. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
Všetci účinkujúci v sobotňajšom večernom galaprograme majú spoločné to, že lokality, odkiaľ pochádzajú, boli zapísané do UNESCO. Folklórny súbor Tarka je z Bardejova, ktorý má od roku 2000 v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva zapísané svoje historické jadro s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium. Pokiaľ ide o samotný súbor, repertoár čerpá z bohatstva folklórnych tradícií regiónov východného Slovenska (Šariš, Zemplín). Diváci doma i v zahraničí vysoko oceňujú humorné, tanečné, hudobné a spevácke programy, originalitu spracovania pôvodného folklórneho materiálu, ako i vysokú technickú vyspelosť interpretov. V tomto roku si súbor pripomína 20. výročie svojho vzniku a za ten čas získal viacero prestížnych ocenení .

mikovjanMÍKOVJAN (ČR)
Sobota 26. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
Súbor vznikol v roku 2002 a svojou činnosťou nadväzuje na tradíciu niekdajšieho úspešného folklórneho krúžku z Míkovíc – mestskej časti Uherského Hradišťa. Tanečná zložka telesa má vo svojom repertoári prevažne tance z oblastí Slovácka a moravsko-slovenského pomedzia. Neodmysli-teľnou súčasťou atraktívneho programu súboru je mužský sólový tanec slovácky verbuňk, ktorý bol v roku 1995 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Míkovjan pravidelne účinkuje na rôznych festivaloch a podujatiach v Čechách i na Slovensku, v ostatných rokoch sa s úspechom predstavil aj na medziná-rodnom fóre (Chorvátsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko). Na Jánošíkových dňoch bude mať svoju premiéru.

maguraMAGURA
Sobota 26. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
Folklórny súbor má svoje sídlo v starobylom Kežmarku, teda v meste, kde sa nachádza drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej trojice, ktorý je od roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Magura spracováva a interpretuje prevažne piesne a tance podtatranského goralského regiónu – osobitne z obcí Ždiar a Lendak, ako aj z poľského Podhalia. Vo svojom bohatom repertoári má však aj zaujímavé choreografie zo Spiša, Šariša, Zemplína či Podpoľania. Okrem nespočetného množstva vystúpení doma absolvoval súbor vyše 80 zahraničných zájazdov. Aktuálne pripravuje premiérový program pri príležitosti tohtoročného 60. výročia svojho založenia.

podpolanecPODPOĽANEC
Sobota 26. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
V roku 2008 bol do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO zaradený prvok Fujara a jej hudba. Najväčšou oblasťou používania tohto ľudového dreveného dychového nástroja bolo Podpoľanie. Práve z tohto prostredia pochádza folklórny súbor Podpoľanec, ktorý má vo svojom repertoári jedinečný program Fujarové nôty podľa Jána Hanusku z Detvy. Súbor vznikol v roku 1975 a postupne saprepracoval do kategórie popredných slovenských folklórnych kolektívov, čo potvrdzujú mnohé ocenenia z domácich i zahraničných festivalov. Program v jeho prevedení sa vyznačuje veľkou dynamikou a nasadením, pričom ponúka muzikantom, tanečníkom a spevákom dostatok možností využiť ich vlastné interpretačné schopnosti.

orchesterTERCHOVSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTER
Sobota 26. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 20.30 h
Renomovaní odborníci oceňujú v prípade terchovskej muziky jej mimoriadne osobitý nástrojový štýl, spojený s charakteristickým spevným a tanečným prejavom viazaným na jednu lokalitu a okolie. Zároveň jedným dychom tvrdia, že ide o dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva obce, s ktorým sa identifikujú jej obyvatelia. Terchovská muzika sa tak zaradila k tým prejavom nehmotného kultúrneho dedičstva, v ktorých sa podarilo zachovať dlhodobú, nepretržitú, kontaktnú, medzigeneračnú výmenu pri odovzdávaní. Jedinečným potvrdením použitých slov je monumentálny Terchovský symfonický orchester s dirigentom Rudom Patrnčiakom. Účinkuje len raz v roku, a to počas sobotňajšieho večerného galaprogramu Jánošíkových dní.

sprievod„A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE“
Nedeľa 27. júla 2014, areál pred obecným úradom, 10.00 h
Viacerí znalci označujú Terchovú za miesto s najväčšou koncentráciou hudobníkov na malom priestore. Platí tiež konštatovanie, že terchovskí muzikanti sú mimoriadne všestranní a zvyčajne ovládajú hru na viacerých nástrojoch. Bez problémov zvládnu party svojich spoluhráčov v sláčikovej muzike, často vedia hrať aj na píšťalkách či heligónke. Hoci terchovská muzika hrá so skromným nástrojovým obsadením i harmonickým sprievodom, nič jej to neuberá na kráse a podmanivosti. Na vlastné oči a uši sa o tom mohlo v Baku presvedčiť viac ako 800 delegátov zo 100 krajín sveta pri jej zápise do UNESCO. V celej svojej kráse sa opätovne predstaví aj v rámci konského vozového sprievodu – erbového programu Jánošíkových dní.

rozsutecROZSUTEC
Nedeľa 27. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 14.30 h
Populárny folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny je bezpochyby najpravidelnejším účastníkom Jánošíkových dní. Samozrejme, nemôže chýbať ani na ich v poradí už 52. pokračovaní. Súbor vznikol na sklonku roka 1965 a postupom času sa významne zapísal do širšieho domáceho aj medzinárodného povedomia. S jeho činnosťou neodmysliteľne súvisí originálna terchovská muzika, spev a tanec. Okrem Jánošíkovho kraja interpretuje aj folklór a ľudové tradície ďalších oblastí stredného Slovenska (Orava, Liptov, Horehronie, Kysuce, Detva a iné). Súbor bol pomenovaný podľa najkrajšieho vrchu pohoria Malá Fatra. Spoločne ich tak spája nielen názov, ale i vytrvalý záujem ľudí a sila pôsobivého autentického zážitku.

knihaVEĽKÁ KNIHA O ZBOJNÍCKOM KAPITÁNOVI
Nedeľa 27. júla 2014, amfiteáter Nad bôrami, 14.30 h
Napriek tomu, že legendárnu osobnosť Juraja Jánošíka poznáme z rozprávania, piesní, povestí, rozprávok, filmov, divadelných predstavení, výtvarného umenia či baletu, teda z počutia, z čítania aj z videnia, stále ponúka dostatok dôkazov o svojej výnimočnosti a bohatosti. A nemyslíme tým iba čarovné zbrane či zakopané poklady, ale aj bohatstvo činov. Hoci zemepáni spomínali skôr jeho výčiny a zločiny, ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval. Preto Jurko Jánošík „prežil“ dodnes! Dôkazom je aj nová, obsahovo atraktívna knižná publikácia, ktorú aktuálne vydala Matica slovenská v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Slávnostné uvedenie pozoruhodného diela sa symbolicky uskutoční počas finále Jánošíkových dní 2014.

Video upúpavka

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=fJycla5MEW0&feature=youtu.be{/youtube}

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články