Udelenie čestného občianstva a ceny obce Terchová

DSC 6345Pri príležitosti 54. ročníka Jánošíkových dní sa konalo slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Terchová, počas ktorého bolo udelené Čestné občianstvo nášmu rodákovi a šéfdramaturgovi Jánošíkových dní pánovi Petrovi Cabadajovi za významné zásluhy o všestranný kultúrny rozvoj Terchovej a širokospektrálnu propagáciu Jánošíkovho kraja v domácom i medzinárodnom meradle. Cena obce Terchová bola udelená českej nekomerčnej neziskovej televízii, TV NOE za propagáciu a šírenie dobrého mena našej obce, jej ľudových tradícií a cyrilo-metodského duchovného odkazu.

 

Peter Cabadaj - čestný občan obce Terchová

Literárny historik, publicista, básnik, textár, scenárista, dramaturg, režisér, Peter Cabadaj sa narodil 10. apríla 1966 v Žiline. Základnú školu v Terchovej – U Gregušov navštevoval v rokoch 1972-1980. Gymnázium v Žiline absolvoval počas obdobia rokov 1980-1984. Jeho ďalšie kroky viedli na Filozofickú fakultu UK v Bratislave, kde v rokoch 1984-1988 študoval históriu. Po štúdiu a vojenčine pôsobí v rôznych pozíciách v Matici slovenskej v Martine. V júli roku 2000 bol poverený vedením novozriadenej Slovenskej národnej knižnice v Martine, neskôr riadením jej kultúrnych a edičných aktivít. V súčasnosti pracuje ako vedecký tajomník Matice slovenskej.

November 89 priniesol do slovenskej spoločnosti novú nádej, entuziazmus i možnosti. Terchová nebola výnimkou. Mladí zanietenci vo vedení obce, medzi ktorými nechýbal Peter Cabadaj, ako vtedajší prednosta obecného úradu, zadali zaujímavé impulzy všestrannému rozvoju kraju pod Rozsutcom. Už v roku 1990 sa organizuje nezabudnuteľný prvý ročník Cyrilometodských dní, z Jánošíkových dní sa stáva medzinárodný folklórny festival a mnohé ďalšie aktivity, ktoré pretrvali dodnes. Osobitnou kapitolou sú noviny Terchová, ktorých zakladateľom a prvým šéfredaktorom bol práve Peter. Aj vďaka jemu máme prostredníctvom nášho periodika zmapovanú a zachytenú podstatnú časť terchovskej histórie. Z jeho bohatého literárneho diela hodno spomenúť aspoň prvú monografiu o našej obci s názvom Terchová (2003), ktorú autorsky pripravil spolu s Vladimírom Križom. Svojou veľkou „troškou“ do mlyna prispel aj k nespornému úspechu Terchovej na medzinárodnom poli. Ako dlhoročný šéfdramaturg, scenárista a režisér Jánošíkových dní, počas ktorých sa Terchovská muzika predvádza v plnej svojej kráse, má svoj nesporný podiel na zápise tohto prvku do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Zároveň je iniciátorom myšlienky opätovného nainštalovania busty Andreja Hlinku, ktorá bola, ako dar od  Matice slovenskej pre našu obec, v roku 2014 slávnostne odhalená pred Kultúrnym domom Andreja Hlinku.

Peter Cabadaj už viac ako dve desaťročia býva v Martine, kde spolu s manželkou Jankou, pochádzajúcej z rázovitej oravskej obce Rabča, vychovávajú dvoch synov, Filipa a Petra. Zároveň platí fakt, že z Terchovej vlastne nikdy neodišiel, lebo práve k rodnej hrude vedie Petrov najpevnejší koreň, čoho dôkazom sú aj predchádzajúce riadky.

Preto sa obec Terchová rozhodla v zmysle Uznesenia č. 8/2016 zo dňa 24. 6. 2016 udeliť Petrovi Cabadajovi titul Čestný občan Terchovej, za významné zásluhy o všestranný kultúrny rozvoj Terchovej a širokospektrálnu propagáciu Jánošíkovho kraja v domácom i medzinárodnom meradle.

Cena obce Terchová pre TV NOE

TV NOE je česká nekomerčná nezisková televízia, ktorá začala svoje vysielanie na jar v roku 2006, teda pred desiatimi rokmi. Charakterizuje sa tým, že je televíziou dobrých správ a jej program má silný etický rozmer. Jej činnosť je nerozlučne spätá s pôsobením pátra Leoša Ryšku, SDB, ktorý je jej riaditeľom.

TV NOE od roku 2009 pravidelne prináša priame prenosy z Medzinárodného folkórneho festivalu Jánošíkove dni, z Cyrilometodských dní a vysiela ďalšie televízne materiály zo života našej obce. Vysoko pozitívna spätná väzba od divákov, ale aj našich rodákov z blízkeho i vzdialeného sveta pomáha utužovať a posilňovať spojenie s domovom a jeho hodnotami. Zároveň propaguje Obec Terchová a kraj pod Rozsutcom v medzinárodnom kontexte.

Obec Terchová udeľuje TV NOE, v zmysle Uznesenia č. 8/2016 zo dňa 24. 6. 2016 „Cenu Obce Terchová“ za propagáciu a šírenie dobrého mena našej obce, jej ľudových tradícií a cyrilo-metodského duchovného odkazu.

Fotogaléria

V Terchovej 4. 8. 2016

Video:

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=5Cw8uswyF5Y{/youtube}

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články