55. ročník Jánošíkových dní - PRÍPRAVY NA JUBILEUM SÚ V PLNOM PRÚDE

REE 4542 - reefe WEBSIZEOrganizátori Jánošíkových dní už na jeseň 2016 informovali verejnosť, že 55. ročník tohto medzinárodného folklórneho festivalu sa uskutoční 3. – 6. augusta 2017. V piatok, 20. januára, zasadol prvý raz v tomto roku organizačný štáb, ktorý ocenil skutočnosť, že Jánošíkove dni môžu počítať s finančným príspevkom schváleným zo strany Fondu na podporu umenia. Nasledujúci príspevok šéfdramaturga festivalu Petra Cabadaja bližšie ozrejmuje ideový a dramaturgický koncept pripravovaného jubilejného ročníka „terchovského štátneho sviatku“.

V uplynulých siedmich rokoch bola dramaturgia Jánošíkových dní postavená na východiskových ideových bodoch, ktoré programovo rozvíjali tieto kľúčové slová:

 • 2010 – Výročie (430 rokov prvej písomnej zmienky o Terchovej);
 • 2011 – Muzika (zápis prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska + výročie prvej písomnej zmienky o terchovskej muzike);
 • 2012 – Päťdesiatka (jubilejný 50. ročník Jánošíkových dní);
 • 2013 – Legenda (300 rokov od popravy Juraja Jánošíka);
 • 2014 – UNESCO (zápis prvku Terchovská muzika do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva);
 • 2015 – Jubileá (početné výročia terchovských osobností a udalostí);
 • 2016 – Kontinuita (systematické pokračovanie v plnohodnotnom využívaní širokospektrálneho potenciálu Terchovej a Jánošíkovho kraja).  

Výmena

Z pohľadu roku 2017 bolo ako východiskový dramaturgický, respektíve ideový bod zvolené  kľúčové slovo VÝMENA, s myšlienkovým posolstvom: Výmena kultúrnych hodnôt je nevyhnutným predpokladom na inšpiratívny dialóg a tvorivú konfrontáciu s okolitým svetom, ktorá vnútorne obohacuje naše životy a prispieva k prehlbovaniu porozumenia medzi ľuďmi.

Ideové zdôvodnenie. V Európe dlhodobejšie prebieha zaujímavý dvojaký proces. Na jednej strane je to potreba integrácie, nových foriem spojenectva a spolupráce. Súčasne s tým však zreteľne cítiť aj atomizáciu, či lepšie povedané snahu čo najpresvedčivejšie manifestovať kvalitu detailov. Tieto procesy nemusia byť zásadne protirečivé, pričom obsah kultúry a umenia so svojím univerzálnym (medzinárodným) jazykom je v naznačenom ohľade výsadným argumentom. Takto sa dostal do úplne nových súvislostí pojem regiónu (oblasti, kraja). Vyjadruje istú geografickú sféru, oblasť so špecifickou identitou etnickou, historickou i umeleckou. V nijakom prípade už teda neznamená, ako voľakedy, čosi okrajové alebo periférne. Práve naopak! Región (oblasť, kraj) je reálnou ambíciou historicky rehabilitovať všetky autentické formy a prejavy života bez ohľadu na dominantnosť centra. Nie náhodou idea modernej Európy vychádzala z akcentovania medziregionálnych kontaktov a vzájomnej výmeny kultúrnych hodnôt. Terchová a jej okolie vďaka historickej kontinuite, duchovným, folklórnym, etnografickým, výtvarným či literárnym tradíciám –  so silným osobnostným a tvorivým potenciálom –  predstavuje mimoriadne bohatý a výdatný  zdroj tejto kultúrnej výmeny. Zásluhou agilných a rozhľadených ľudí má v Terchovej táto výmena podobu prezentácie pestrej škály aktivít s neskrývanou ambíciou ponúknuť svetu Jánošíkov kraj ako interesantné miesto Slovenska, kde – nadväzujúc na bohatú minulosť – existuje živá kultúra a dynamicky pulzujúca súčasnosť. Isteže, proces výmeny ide ruka v ruke s kontinuitou tradície, ktorá drží pokope historickú pamäť a tvorivé rozvíjanie odkazu predošlých generácií. Ak by to tak nebolo, spadneme do prázdneho priestoru, v ktorom už nebude vôľa a energia prirodzene nadväzovať na posolstvá minulosti, hlásiť sa k autentickým ľudským a kresťanským hodnotám a pokračovať v ďalšej kultúrnej a duchovnej výmene, respektíve tvorivej a inšpiratívnej konfrontácii so svetom.

Kreatívne rozvíjanie kľúčového slova

Jánošíkove dni majú už vyše štvrťstoročie medzinárodný charakter. Aj vďaka nadobudnutej skúsenosti možno konštatovať, že práve kultúrna výmena  a prirodzená konfrontácia s blízkym i vzdialenejším svetom zásadným spôsobom prispeli k niečomu, čo bolo u nás kedysi takmer nepredstaviteľné. Širokospektrálne terchovské aktivity a systematická tvorivá komunikácia a spolupráca so svetom sa nespochybniteľne podpísali pod skutočnosť, že dnes už len ignorant alebo obmedzenec môže spochybňovať kreativitu, intelektuálny potenciál, vzdelanie a celkovú jedinečnosť regiónu.   

Premyslená systematická výmena kultúrnych, umeleckých, duchovných a iných hodnôt vyúsťuje do všestrannej propagácie ľudského, tvorivého a prírodného potenciálu Terchovej a Jánošíkovho kraja. Spätne nás to zas motivuje k atraktívnemu, modernému, inovatívnemu a vždy profesionálnemu demonštrovaniu kvality ponúkaných programových výstupov i technických detailov. Prirodzená, obojstranne prospešná kultúrna výmena patrí medzi osvedčené nástroje na obsahové napĺňanie a rozvíjanie hodnôt človečenskej spolupatričnosti a vzájomného porozumenia medzi ľuďmi i národmi.

Ku kreatívnemu zhmotneniu stanovených programových cieľov poslúži aj dôstojné pripomenutie si jubileí roka 2017:

 • nedožité 110. výročie narodenia Pavla Tonkoviča (autor zvučky Jánošíkových dní);
 • nedožité 100. výročie narodenia Tibora Andrašovana (robil v Terchovej výskum);  
 • nedožité 100. výročie narodenia Viliama Chmela (výtvarník spätý s Terchovou);
 • nedožité 95. výročie narodenia Vincenta Patrnčiaka;
 • 90. výročie narodenia Ondreja Dema (čestný občan Terchovej);
 • 70. výročie narodenia Františka Muchu;
 • 60. výročie narodenia Štefana Muchu;
 • 15. výročie úmrtia Martina Slivku (čestný občan Terchovej).

Kľúčové slovo Výmena sa ako východiskový ideový bod a leitmotív zásadným spôsobom premietne do dramaturgie pripravovaného jubilejného 55. ročníka Jánošíkových dní.
Týkať sa to bude nielen programov v amfiteátri Nad bôrami, ale aj na ďalších piatich pódiách.


Peter CABADAJ
Terchová, roč. 28, 2017, č. 1, s. 8 – 9)

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články