Slávnostné sprístupnenie symbolického Jánošíkovho domu