Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
 Nový
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
299.82 kB
Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
Počet stiahnutí:
13 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie na výrub drevín

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
151.84 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
18 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 16090/10 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
130.34 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
14 x

Oznámenie o začatí konania  o povolení stavby  : Rodinný dom  na parc.č. C KN 11614/3 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
451.35 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
Počet stiahnutí:
13 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  : Prístupová  cesta  U Čepelov, Belá  v katastrálnom území Belá

Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
Oznámenie o vykonaní zápisu
Veľkosť:
39.98 kB
Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
Počet stiahnutí:
18 x

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena v k.ú. Horná Tižina 

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
187.15 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
29 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy  na parc. č. C KN 16404/382 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
78.86 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
13 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy : SO 09 NN prípojka  na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová.

Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
406.82 kB
Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
Počet stiahnutí:
31 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
397.36 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
18 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN  vzdušného vedenia - líniová stavby na pozemkoch v k.ú. Terchová  

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
124.06 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
21 x

Stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Vŕtaná studňa - vodný zdroj na parc.č. C KN 14066/5 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
Rozhodnutie o nariadení údržby
Veľkosť:
82.43 kB
Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
Počet stiahnutí:
26 x

Rozhodnutie o nariadení udržiavacích prác na parc.č. C KN 16402/4 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
73.23 kB
Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
Počet stiahnutí:
25 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby  : Prístupová  komunikácia u Čepelov v k.ú. Belá

Dátum zverejnenia:
02. jún 2021
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
90.39 kB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2021
Počet stiahnutí:
36 x

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania  na stavbu : Vŕtaná studňa na parc.č. C KN 14066/5 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
28. máj 2021
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
111.72 kB
Dátum zverejnenia:
28. máj 2021
Počet stiahnutí:
35 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie- uzávera turistického chodníka

Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
271.28 kB
Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
Počet stiahnutí:
39 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 14066/5 k.ú.  Terchová

 
 
Powered by Phoca Download