unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Pozvánka
(11. september 2019)
Pozvánka na pracovné stretnutie : Chodník pre peších Terchová
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, ČOV, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(06. september 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba k rekreačnej chate s.č. 2367 na parc.č. C KN 8210/4 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(03. september 2019)
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. 11405/1 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(02. september 2019)
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1001/4 k.ú. Horná Tižina
Stavebné povolenie
(26. august 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12957 k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní odvolania vo veci žiadosti o zmenu stavby pred dokončením : Rodinný dom na p.č. 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(02. august 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na pozemku parc.č. C KN 1999/28 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 11405/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 v k.ú. Terchová
Oznámenie o potrebe výrubu v ochrannom pásme vedenia NN v lokalite Krištofíkovia v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na parc.č. C KN 1999/28 v kat. území Terchová
Stavebné povolenie
(15. júl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu stavby rodinného domu pred dokončením na C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Oznámenie
(28. jún 2019)
Oznámenie podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby
Ohlásenie drobnej stavby
(19. jún 2019)
Ohlásenie drobnej stavby na parc.č. C KN 380/12 k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom , lokalita Bieliská
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(14. máj 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25 a 1715/30 z pôvodnej parc.č. 1715/26 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí, ČOV na parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačná chalupa, príp. inž. sietí, studňa na parc.č. 14148/3 a 14148/23 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník Teplička nad Váhom
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa , oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12957 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25, 1715/30 v k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme VN 234 Terchová Biely Potok
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.