Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
127.43 kB
Dátum zverejnenia:
17. máj 2023
Počet stiahnutí:
11 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa  na parc. č. C KN 1035/2, 1036/1 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
17. máj 2023
Stavebné povolenie
Veľkosť:
335.01 kB
Dátum zverejnenia:
17. máj 2023
Počet stiahnutí:
15 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, hospodárska budova, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN 5307/2 k.ú. Horná Tižina

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
113.75 kB
Dátum zverejnenia:
12. máj 2023
Počet stiahnutí:
13 x

Oznámenie o začatí územného konania  o umiestnení stavby : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na C KN parc.č. 13600/6 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
10. máj 2023
Oznámenie o podaní námietok
Veľkosť:
157.20 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2023
Počet stiahnutí:
17 x

Oznámenie o podaní námietok vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavieb na C KN parc.č. 7335/1  v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
03. máj 2023
Oznámenie o pokračovaní stavebného konania
Veľkosť:
148.03 kB
Dátum zverejnenia:
03. máj 2023
Počet stiahnutí:
16 x

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania pre stavbu : Vrátna Vilage na pozemkoch parc.č. C KN 16404/89, 16404/90, 16404/91, 16404/92, 16404/382 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
28. apríl 2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
68.59 kB
Dátum zverejnenia:
28. apríl 2023
Počet stiahnutí:
19 x

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 - ÚPN obce Zázrivá

Dátum zverejnenia:
17. apríl 2023
Stavebné povolenie
Veľkosť:
271.85 kB
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2023
Počet stiahnutí:
29 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba k rekreačnej chate a samostatná hospodárska budova na C KN parc.č. 1001/3, 1001/5, 1001/9 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
12. apríl 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
83.25 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2023
Počet stiahnutí:
27 x

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chata, hospodárska budova, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 5307/2 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
22. marec 2023
Oznámenie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
116.86 kB
Dátum zverejnenia:
22. marec 2023
Počet stiahnutí:
34 x

Oznámenie o povolení zmien stavby pred dokončením : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 61 na C KN 16402/48 a C KN 16402/94 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
08. marec 2023
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO
Veľkosť:
78.69 kB
Dátum zverejnenia:
08. marec 2023
Počet stiahnutí:
30 x

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Dátum zverejnenia:
03. marec 2023
Stavebné povolenie
Veľkosť:
674.32 kB
Dátum zverejnenia:
03. marec 2023
Počet stiahnutí:
48 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7851/20 k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
03. marec 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
87.88 kB
Dátum zverejnenia:
03. marec 2023
Počet stiahnutí:
35 x

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba k rekreačnej chate a samostatná hospodárska budova  na parc. C KN 1001/3, 1001/5, 1001/9 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
01. marec 2023
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
276.78 kB
Dátum zverejnenia:
01. marec 2023
Počet stiahnutí:
36 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov o schválení návrhu progranu starostlivosti o lesy pre lesný celok Krásno - východ

Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Veľkosť:
244.73 kB
Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Počet stiahnutí:
26 x

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022

Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
143.11 kB
Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Počet stiahnutí:
27 x

Kolaudačné rozhodnutie stavby : Terchová - Balátovci - Zahustenie TS a rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
173.01 kB
Dátum zverejnenia:
27. február 2023
Počet stiahnutí:
45 x

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Horná Tižina a v k.ú. Lutiše

Dátum zverejnenia:
10. február 2023
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
216.81 kB
Dátum zverejnenia:
10. február 2023
Počet stiahnutí:
41 x

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia  NN vzdušného vedenia

Dátum zverejnenia:
08. február 2023
 Obľúbený
Oznámenie Okresného úradu Žilinaí
Veľkosť:
95.21 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2023
Počet stiahnutí:
56 x

Oznámenie Okresného úradu Žilina o začatí konania zámeru navrhovanej činnosti

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
195.64 kB
Dátum zverejnenia:
06. február 2023
Počet stiahnutí:
48 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7851/5 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download