unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na parc.č. C KN 1999/28 v kat. území Terchová
Stavebné povolenie
(15. júl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu stavby rodinného domu pred dokončením na C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Oznámenie
(28. jún 2019)
Oznámenie podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby
Ohlásenie drobnej stavby
(19. jún 2019)
Ohlásenie drobnej stavby na parc.č. C KN 380/12 k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom , lokalita Bieliská
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(14. máj 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25 a 1715/30 z pôvodnej parc.č. 1715/26 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí, ČOV na parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačná chalupa, príp. inž. sietí, studňa na parc.č. 14148/3 a 14148/23 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník Teplička nad Váhom
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa , oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12957 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25, 1715/30 v k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme VN 234 Terchová Biely Potok
Stavebné povolenie
(18. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady na parc. č. C KN 4600/47, 13384/1 k.ú. Belá
Stavebné povolenie
(17. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(17. apríl 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu " Územný plán mesta Turany"
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská, 5.etapa
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - U Gregušov - Rekonštrukcia NN siete (Mihovia, Obšivanovia) v k.ú. Terchová
Správa o hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred , pozvánka
Oznámenie o odstránení stavby : Hospodárska budova na parc. č. C KN 6701/56 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Ohlásenie stavebných úprav na stavbe : Terchová - Struháreň - Rekonštrukcia NN siete
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.