unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania
(16. september 2020)
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku č.s. 85" v Terchovej
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 14484/3 a 14484/4 v k.ú. Terchová
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 12941/16 v k.ú. Terchová
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027"
Oznámenie o strategickom dokumente : Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja
Stavebné povolenie
(27. júl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 14476/14 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(13. júl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(13. júl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, kanalizačná prípojka, žumpa na C KN 6701/56, 6701/57 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14476/14 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(19. jún 2020)
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanalizačná prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(15. jún 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Holešova skala) na pozemku parc.č. 4397/2 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú.Terchová , premostenie na parc.č. 15229/374, 17136/3, 17138 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc. č. E KN 16404/9 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(10. jún 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 61 na C KN 16402/48 a C KN 16402/94 k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/3 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanal. prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(25. máj 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na pozemku E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc.č. E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata , prípojky inž. sietí , žumpa na parc. č. C KN 16404/144 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovia) na pozemku C KN 4397/2 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Šparengovci - Rozšírenie verejného vodovodu v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.61 na parc.č. C KN 16402/48 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa , príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/235 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/144 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(01. apríl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Púpov) Terchová na C KN parc.č. 13540/4 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(01. apríl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : SKV Žilina - rekonštrukcia NN prípojky pre VDJ Terchová na parc.č. C KN 1580, EKN 15700/201, 15700/101, C KN 15700/4, 15700/16 k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.