Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
22. máj 2024
 Nový
Oznámenie územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
48.21 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2024
Počet stiahnutí:
5 x

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu : Prístupová komunikácia U Čepelov, Belá

Dátum zverejnenia:
03. máj 2024
Zmena stavby pred dokončením
Veľkosť:
129.80 kB
Dátum zverejnenia:
03. máj 2024
Počet stiahnutí:
22 x

Zmena stavby pred dokončením : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, premostenie na C KN parc.č. 15042/1, 15043/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
29. apríl 2024
Ohlásenie drobnej stavby
Veľkosť:
27.26 kB
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2024
Počet stiahnutí:
21 x

Ohásenie drobnej stavby oplotenia k rod. domu na C KN parc.č. 4092/4 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
24. apríl 2024
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
324.92 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2024
Počet stiahnutí:
22 x

Oznámenie o strategickom dokumente " Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinaský kraj"

Dátum zverejnenia:
24. apríl 2024
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
232.34 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2024
Počet stiahnutí:
22 x

Kolaudačné rozhodnutie  pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku s.č. 85 Terchová na C KN parc.č. 23/2-6, 55/5 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. apríl 2024
Stavebné povolenie
Veľkosť:
768.47 kB
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2024
Počet stiahnutí:
37 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, oporný múr, žumpa na C KN 4047/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. apríl 2024
Stavebné povolenie
Veľkosť:
449.00 kB
Dátum zverejnenia:
22. apríl 2024
Počet stiahnutí:
35 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata na  C KN parc.č. 6459/4, 6459/2 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
02. apríl 2024
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
177.56 kB
Dátum zverejnenia:
02. apríl 2024
Počet stiahnutí:
48 x

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci povolenia stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí  na parc.č. C KN 9844/2 v k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
25. marec 2024
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
74.19 kB
Dátum zverejnenia:
25. marec 2024
Počet stiahnutí:
45 x

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na C KN parc.č. 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová 

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
73.34 kB
Dátum zverejnenia:
25. marec 2024
Počet stiahnutí:
44 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chata na  C KN parc.č. 6459/4, 6459/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
19. marec 2024
 Obľúbený
Oznámenie o nariadení pozemkových úprav
Veľkosť:
76.79 kB
Dátum zverejnenia:
19. marec 2024
Počet stiahnutí:
61 x

Oznámenie o nariadení konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
13. marec 2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce
Veľkosť:
287.62 kB
Dátum zverejnenia:
13. marec 2024
Počet stiahnutí:
38 x

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2023, úroveň vytriedenia za obec Terchová

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
120.65 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2024
Počet stiahnutí:
37 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rozšírenie kanalizácie ul. Pod Horou Teplička nad Váhom na C KN parc.č. 3173/2 v k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
12. február 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
73.86 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2024
Počet stiahnutí:
66 x

Oznámenie o začatí konania o zmene využitia územia na pozemku C KN parc.č. 13528/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
12. február 2024
 Obľúbený
Oznámenie o podaní námietok
Veľkosť:
155.74 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2024
Počet stiahnutí:
67 x

Oznámenie o podaní námietok v stavebnom konaní pre stavbu : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 387/2 v k.ú. Horná Tižina

 
 
Powered by Phoca Download