Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
357.90 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
Počet stiahnutí:
21 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7626/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Oznámenie o vyvesení vyhláška
Veľkosť:
47.99 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
36 x

Oznámenie o vyvesení žiadosti z Okresného súdu Žilina

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
557.11 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
25 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty , prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 10175/5  k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
396.45 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
18 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
09. máj 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
453.62 kB
Dátum zverejnenia:
09. máj 2022
Počet stiahnutí:
11 x

Stavebné povolenie vodnej stavby : Technická infraštruktúra pre IBV Jelenia Roveň - Terchová, Rozšírenie verejného vodovodu na C KN 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
06. máj 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
529.62 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2022
Počet stiahnutí:
17 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chalupy, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN  5300 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
567.88 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
Počet stiahnutí:
27 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí na parc.č. C KN 933, 936 k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
83.84 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
Počet stiahnutí:
24 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7626/2 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
59.15 kB
Dátum zverejnenia:
13. apríl 2022
Počet stiahnutí:
32 x

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
13. apríl 2022
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
71.81 kB
Dátum zverejnenia:
13. apríl 2022
Počet stiahnutí:
21 x

Oznámenie o doplnení podkladov k územnému konaniu stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
11. apríl 2022
Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení
Veľkosť:
152.92 kB
Dátum zverejnenia:
11. apríl 2022
Počet stiahnutí:
27 x

Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení stavebného povolenia pre stavbu : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
70.48 kB
Dátum zverejnenia:
05. apríl 2022
Počet stiahnutí:
40 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 10175/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
04. apríl 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
70.59 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2022
Počet stiahnutí:
35 x

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu Novostavba rekreačnej chalupy, prípojky inž. sietí , žumpa na pozemku parc. č. C KN 5300 v k. ú. Horná Tižina.

Dátum zverejnenia:
04. apríl 2022
Oznámenie k drobnej stavbe
Veľkosť:
41.99 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2022
Počet stiahnutí:
38 x

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc. č. KN C 16402/4 v k. ú. Terchová.

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
80.21 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2022
Počet stiahnutí:
34 x

Oznámenie o začatí územného konania stavby : Multifunkčná športová plocha s prekrytím  + zázemie , Teplička nad Váhom na C KN 1470/1, 1470/72 v k.ú. Teplička nad váhom

Dátum zverejnenia:
29. marec 2022
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
105.56 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2022
Počet stiahnutí:
37 x

Rozhodnutie o povolení odstránenia hospodárskej budovy na parc.č. C KN 697/30 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
25. marec 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
89.93 kB
Dátum zverejnenia:
25. marec 2022
Počet stiahnutí:
44 x

Oznámenie o začatí stavebného konania Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie

Dátum zverejnenia:
09. marec 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
496.51 kB
Dátum zverejnenia:
09. marec 2022
Počet stiahnutí:
75 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 10182/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
04. marec 2022
Oznámenie o pokračovaní územného konania
Veľkosť:
75.59 kB
Dátum zverejnenia:
04. marec 2022
Počet stiahnutí:
45 x

Oznámenie o doplnkovom územnom konaní o umiestnení sstavieb : Rekreačné chaty Terchová na parc.č. C KN 6470, 6471/3, 6471/5 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
66.92 kB
Dátum zverejnenia:
02. marec 2022
Počet stiahnutí:
42 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  stavby: Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 11857/3, 11857/4, 11857/5, 11857/6  v kat. území Terchová

 
 
Powered by Phoca Download