unesco-terchova

Chcete odoberať novinky z tejto stránky? Použite RSS kanál! rss

facebook

verejne-osvetlenie

Vyššie

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie
(01. apríl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Púpov) Terchová na C KN parc.č. 13540/4 k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(01. apríl 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : SKV Žilina - rekonštrukcia NN prípojky pre VDJ Terchová na parc.č. C KN 1580, EKN 15700/201, 15700/101, C KN 15700/4, 15700/16 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Šparengovci - Rozšírenie verejného vodovodu na parc.č. C KN 17133/2, 17152/2, 17152/1, 14483/8, 14481 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Domová ČOV k rodinnému domu s.č. 530 na parc.č. C KN 16150/5 k.ú. Terchová
Oznámenie
(20. február 2020)
Oznámenie Slovenskej lesníckej spoločnosti a.s. B. Bystrica
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : SKV Žilina - rekonštrukcia NN prípojky pre VDJ Terchová
Oznámenie o podaní odvolania
(18. február 2020)
Oznámenie o podaní odvolania vo veci Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Oznámenie Poľovníckej spoločnosti Jánošík Terchová, Horná Tižina 114
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina o povolení na osobitné užívanie vôd z ČOV na parc.č. C KN 251/12 v k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o výrube
(30. január 2020)
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia VN 234 UV 8 po TS Štefanová
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Stavebné povolenie
(29. január 2020)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd SX-P-S na parc.č. KN -C 251/12, 251/13, 5875/2, 13404/3 v k.ú. Horná Tižina
Stavebné povolenie
(12. december 2019)
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 1345 na parc.č. C KN 228/3, 228/1, 228/2 v k.ú. Terchová
Stavebné povolenie
(09. december 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/230 v k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník - Teplička nad Váhom v k.ú. Teplička nad Váhom, v k.ú. Žilina
Zmena stavby pred dokončením
(02. december 2019)
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, studňa a oporný múr na parc.č. C KN 16404/139 k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovci) na parc.č. C KN 4397/2 k.ú. Terchová
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Vyhliadková veža Pupov na parc.č. 13540/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Oznámenie o doplnení podania
(07. november 2019)
Oznámenie o doplnení podkladov k stavbe : Rodinný dom, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 k.ú. Terchová
Oznámenie o výrube
(21. október 2019)
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia VN 234 UV 8 po TS Štefanová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Vyhliadková veža na parc.č. C KN 13540/3 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Vyhliadková veža na parc.č. C KN 4397 k.ú. Terchová
Rozhodnutia o výruboch drevín
(18. október 2019)
Rozhodnutia Obce Terchová na výrub drevín
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, ČOV, premostenie na parc.č. 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Oznámenie stavebného konania v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/230 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 v katastrálnom území Terchová
Stavebné povolenie
(03. október 2019)
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 12849/18 k.ú. Terchová
Powered by Phoca Download

Používaním tejto stránky súhlasíte s naším používaním súborov „cookie“. Zobraziť viac informácii.