Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Nový
Oznámenie o prerokovaní návrhu
Veľkosť:
112.12 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
4 x

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Párnica Zmeny a doplnky č. 3 

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Nový
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1020.05 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
2 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : INS FTTH ZA TRCH 00 Terchová Nižní Berešovia v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Nový
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
902.69 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
3 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : FTTH KBV ZA Terchová Mládežnícka Apartmánový dom v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
24. november 2023
 Nový
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
85.47 kB
Dátum zverejnenia:
24. november 2023
Počet stiahnutí:
9 x

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Spevnená plocha ku chate na C KN parc.č. 16402/6 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
82.15 kB
Dátum zverejnenia:
21. november 2023
Počet stiahnutí:
4 x

Oznámenie o začatí územného konania vo veci : Rozšírenie kapacity cintorína Teplička nad Váhom 

Dátum zverejnenia:
13. november 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
72.84 kB
Dátum zverejnenia:
13. november 2023
Počet stiahnutí:
25 x

Oznámanie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom -prestavba a prístavba na C KN parc.č. 4223/1, 4222/4 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
10. november 2023
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
742.46 kB
Dátum zverejnenia:
10. november 2023
Počet stiahnutí:
22 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozšírenie verejného vodovodu do osady Krištofíkovia v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
20. október 2023
 Obľúbený
Oznámenie o podaní námietok
Veľkosť:
191.90 kB
Dátum zverejnenia:
20. október 2023
Počet stiahnutí:
51 x

Oznámenie o podaní námietok v územnom konaní o využití územia s umiestnením stavby v katastrálnom území Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
16. október 2023
 Obľúbený
Oznámenie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
241.69 kB
Dátum zverejnenia:
16. október 2023
Počet stiahnutí:
75 x

Oznámenie Okresného úradu Žilina , odboru starostlivosti o  životné prostredie

Dátum zverejnenia:
16. október 2023
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
683.69 kB
Dátum zverejnenia:
16. október 2023
Počet stiahnutí:
59 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7944/9 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
11. október 2023
 Obľúbený
Postúpenie spisového materiálu
Veľkosť:
212.48 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2023
Počet stiahnutí:
54 x

Oznámenie o postúpení spisového materiálu na Okresný úrad Žilina

Dátum zverejnenia:
06. október 2023
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
544.06 kB
Dátum zverejnenia:
06. október 2023
Počet stiahnutí:
58 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí žumpa na C KN parc.č. 1035/2, 1036/1 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
06. október 2023
Stavebné povolenie
Veľkosť:
317.07 kB
Dátum zverejnenia:
06. október 2023
Počet stiahnutí:
49 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 13600/20 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
27. september 2023
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania
Veľkosť:
83.00 kB
Dátum zverejnenia:
27. september 2023
Počet stiahnutí:
56 x

Oznámenie o začatí územného konania o využití územia a o umiestnení stavby : Workout-ihrisko (športovo - rekreačné ihrisko) na C KN parc.č. 740 v katastrálnom území Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
25. september 2023
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
557.04 kB
Dátum zverejnenia:
25. september 2023
Počet stiahnutí:
57 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí , žumpa na C KN parc.č. 13407/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. september 2023
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
221.43 kB
Dátum zverejnenia:
22. september 2023
Počet stiahnutí:
72 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa , oporný múr na C KN parc.č. 1146/2 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
20. september 2023
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.51 kB
Dátum zverejnenia:
20. september 2023
Počet stiahnutí:
54 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rozšírenie verejného vodovodu do osady Krištofíkovci v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
18. september 2023
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
188.20 kB
Dátum zverejnenia:
18. september 2023
Počet stiahnutí:
64 x

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inž. sietí, žumpa  na  C KN parc.č.13600/20 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
13. september 2023
 Obľúbený
Oznámenie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
251.18 kB
Dátum zverejnenia:
13. september 2023
Počet stiahnutí:
60 x
Doručenie oznámenia Okresného úradu Žilina, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva
Dátum zverejnenia:
08. september 2023
Stavebné povolenie
Veľkosť:
429.79 kB
Dátum zverejnenia:
08. september 2023
Počet stiahnutí:
46 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Spevnená plocha ku chate na C KN parc.č. 16402/6 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download