Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
12. marec 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
120.65 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2024
Počet stiahnutí:
57 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rozšírenie kanalizácie ul. Pod Horou Teplička nad Váhom na C KN parc.č. 3173/2 v k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
12. február 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
73.86 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2024
Počet stiahnutí:
84 x

Oznámenie o začatí konania o zmene využitia územia na pozemku C KN parc.č. 13528/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
12. február 2024
 Obľúbený
Oznámenie o podaní námietok
Veľkosť:
155.74 kB
Dátum zverejnenia:
12. február 2024
Počet stiahnutí:
91 x

Oznámenie o podaní námietok v stavebnom konaní pre stavbu : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 387/2 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
06. február 2024
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
657.27 kB
Dátum zverejnenia:
06. február 2024
Počet stiahnutí:
60 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : FTTH_KBV_ZA Terchová_Vyšné Kamence_4BD na C KN parc.č. 17110/3, 1764/8, 17110/33 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
19. január 2024
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
275.48 kB
Dátum zverejnenia:
19. január 2024
Počet stiahnutí:
77 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, príp. inž. sietí , žumpa na C KN parc.č. 6710/31 v k.ú. Horná Tižina

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
113.61 kB
Dátum zverejnenia:
19. január 2024
Počet stiahnutí:
85 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN 387/2 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
17. január 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
188.20 kB
Dátum zverejnenia:
17. január 2024
Počet stiahnutí:
60 x

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na C KN parc.č. 9844/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
17. január 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
39.98 kB
Dátum zverejnenia:
17. január 2024
Počet stiahnutí:
54 x

Oznámenie o začatí konania o odstránení  stavby : Hospodárska budova na C KN parc.č. 9844/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
15. január 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
127.68 kB
Dátum zverejnenia:
15. január 2024
Počet stiahnutí:
58 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inž. sietí, žumpa, studňa na C KN parc.č. 7224/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
05. január 2024
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
69.05 kB
Dátum zverejnenia:
05. január 2024
Počet stiahnutí:
55 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: FTTH_KBV_ZA_Terchová - Vyšné Kamence_4BD na C KN 17110/3, 1764/8, 17110/33 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
27. december 2023
 Obľúbený
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
77.01 kB
Dátum zverejnenia:
27. december 2023
Počet stiahnutí:
51 x

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku s.č. 85 Terchová na C KN parc.č. 23 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. december 2023
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
101.39 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2023
Počet stiahnutí:
66 x

Oznámenie o doplnení podkladov územného konania stavieb : Rekreačná chata č. 1, rekreačná chata č .2 na  C KN 7335/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. december 2023
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
116.41 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2023
Počet stiahnutí:
47 x

Oznámenie o začatí konania o predĺžení vydaného stav. povolenia pre stavbu : Belá- Kubíková - VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114, VN rozvody

Dátum zverejnenia:
19. december 2023
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
791.87 kB
Dátum zverejnenia:
19. december 2023
Počet stiahnutí:
52 x

Územné rozhodnutie o využití územia spojené s umiestnením stavby : Rozšírenie kapacity cintorína Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
18. december 2023
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
427.55 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2023
Počet stiahnutí:
63 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Novostavba rekreačnej chaty, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na C KN 4967 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
18. december 2023
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
350.60 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2023
Počet stiahnutí:
58 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom s.č. 1088-prestavba a prístavba na C KN 4223/1, 4222/4 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
18. december 2023
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
478.09 kB
Dátum zverejnenia:
18. december 2023
Počet stiahnutí:
58 x

Územné rozhodnutie o využití územia spojené s umiestnením stavby : Workout - ihrisko a spevnené plochy na C KN 740 v k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Obľúbený
Oznámenie o prerokovaní návrhu
Veľkosť:
112.12 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
50 x

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Párnica Zmeny a doplnky č. 3 

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
1020.05 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
69 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : INS FTTH ZA TRCH 00 Terchová Nižní Berešovia v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
28. november 2023
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
902.69 kB
Dátum zverejnenia:
28. november 2023
Počet stiahnutí:
72 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : FTTH KBV ZA Terchová Mládežnícka Apartmánový dom v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download