Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
195.64 kB
Dátum zverejnenia:
06. február 2023
Počet stiahnutí:
4 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7851/5 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
04. január 2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
122.66 kB
Dátum zverejnenia:
04. január 2023
Počet stiahnutí:
18 x

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová- Balátovci- Zahustenie TS a rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
04. január 2023
oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
146.56 kB
Dátum zverejnenia:
04. január 2023
Počet stiahnutí:
10 x

Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavieb : Terchová-Horná Tižina-Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a k.ú. Horná Tižina  a Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
03. január 2023
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
407.14 kB
Dátum zverejnenia:
03. január 2023
Počet stiahnutí:
37 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, hospodárska budova, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na C KN 5307 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
05. december 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
172.41 kB
Dátum zverejnenia:
05. december 2022
Počet stiahnutí:
31 x

Vodoprávne povolenie  na stavbu : ČOV a splašková kanalizácia na C KN parc.č. 14148/16, 14148/2, 14148/1, 14148/22 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
72.95 kB
Dátum zverejnenia:
30. november 2022
Počet stiahnutí:
57 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8307/1 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
30. november 2022
Oznámenie o ústnom pojednávaní
Veľkosť:
83.53 kB
Dátum zverejnenia:
30. november 2022
Počet stiahnutí:
32 x

Oznámenie o ústnom pojednávaní vo veci umiestnenia stavby : Rekreačná chata, hospodárska budova, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na C KN 5307 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
28. október 2022
Rozhodnutie o ošetrení drevín
Veľkosť:
108.45 kB
Dátum zverejnenia:
28. október 2022
Počet stiahnutí:
43 x

Rozhodnutie vo veci ošetrenia drevín na parc.č. E KN 12021/2 a na parc.č. C KN 12081/1 v k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
24. október 2022
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
293.21 kB
Dátum zverejnenia:
24. október 2022
Počet stiahnutí:
39 x

Oznámenie o strategickom dokumente Obce Olešná

Dátum zverejnenia:
19. október 2022
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
105.00 kB
Dátum zverejnenia:
19. október 2022
Počet stiahnutí:
45 x

Rozhodnutie o prerušení konania stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy pôvodného objektu na rekreačný dom na C KN parc.č. 16402/40 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
17. október 2022
Stavebné povolenie
Veľkosť:
449.11 kB
Dátum zverejnenia:
17. október 2022
Počet stiahnutí:
40 x

Stavebné povolenie vodnej stavby : Miestna komunikácia - Zámostie, Teplička nad Váhom: SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 Verejný vodovod

Dátum zverejnenia:
14. október 2022
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
50.00 kB
Dátum zverejnenia:
14. október 2022
Počet stiahnutí:
61 x

Oznámenie o podaní odvolania k územnému rozhodnutiu o umiestnení stavieb na C KN parc.č. 238/5, 239 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
14. október 2022
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
82.84 kB
Dátum zverejnenia:
14. október 2022
Počet stiahnutí:
35 x

Oznámenie o začatí konania o povolení vodnej stavby : Rekreačná chata:SO 02.2-Splašková kanalizácia a ČOV na parc.č. C KN 14148/16, 14148/2, 14148/1, 14148/22 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
11. október 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
144.57 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2022
Počet stiahnutí:
51 x

Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, hospodárska budova, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 5307 v k.ú. Horná Tižina

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
292.93 kB
Dátum zverejnenia:
30. september 2022
Počet stiahnutí:
113 x

Oznámenie o začatá konania pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/213, 15228/252 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
30. september 2022
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
48.40 kB
Dátum zverejnenia:
30. september 2022
Počet stiahnutí:
46 x

Oznámenie o doplnení podkladov k stavbe : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy RCH na parc.č. C KN 16402/40 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
26. september 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
512.05 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2022
Počet stiahnutí:
68 x

Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačného objektu, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 13449/3 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download