Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
26. september 2022
 Nový
Stavebné povolenie
Veľkosť:
512.05 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2022
Počet stiahnutí:
5 x

Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačného objektu, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 13449/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
26. september 2022
 Nový
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
128.19 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2022
Počet stiahnutí:
6 x

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na C KN parc.č. 16402/53 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
21. september 2022
 Nový
Stavebné povolenie
Veľkosť:
271.46 kB
Dátum zverejnenia:
21. september 2022
Počet stiahnutí:
7 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Zateplenie rodinného domu a prístavba loggie na C KN parc.č. 9434/10, 9434/2 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
20. september 2022
 Nový
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
513.66 kB
Dátum zverejnenia:
20. september 2022
Počet stiahnutí:
17 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby :Dva rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami, príp. inž. sietí, studne žumpy na C KN parc.č. 238/5, 239 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
23. august 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
64.04 kB
Dátum zverejnenia:
23. august 2022
Počet stiahnutí:
51 x

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Novostavba rekreačného objektu na C KN 13449/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. august 2022
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
367.50 kB
Dátum zverejnenia:
22. august 2022
Počet stiahnutí:
40 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina k stavbe ČOV na parc.č. C KN 1138/5, 1138/1, 1135 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Oznámenie o pokračovaní v stavebnom konaní
Veľkosť:
45.65 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Počet stiahnutí:
36 x

Oznámenie o pokračovanie v stavebnom konaní stavby : Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy pôvodného objektu  na rekreačný dom na parc.č. C KN 16402/40 v k.ú. Terchová 

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
69.61 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Počet stiahnutí:
30 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Zateplenie rodinného domu s.č. 924 s renováciou strešnej konštrukcie a prístavbou loggie na parc.č. C KN 9434/10, 9434/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
86.88 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Počet stiahnutí:
40 x

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 1785/1 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
526.33 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
Počet stiahnutí:
73 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7851/13 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
464.99 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
Počet stiahnutí:
70 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty , prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 13449/4 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. júl 2022
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
75.31 kB
Dátum zverejnenia:
22. júl 2022
Počet stiahnutí:
44 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, garáž, žumpa na parc.č. C KN 9648/2, 9648/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
20. júl 2022
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
137.12 kB
Dátum zverejnenia:
20. júl 2022
Počet stiahnutí:
75 x

Oznámenie o doplnení podkladov k územnému konaniu o umiestnení stavby : Dva rodinné domy s dvoma bytovými jednotkami, prípojky inž. sietí, studne, žumpy na parc.č. C KN 238, 239 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
08. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
449.30 kB
Dátum zverejnenia:
08. júl 2022
Počet stiahnutí:
81 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa  na parc.č. C KN 7851/10 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
04. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
360.07 kB
Dátum zverejnenia:
04. júl 2022
Počet stiahnutí:
52 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7626/2 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
28. jún 2022
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení k stavebnému konaniu
Veľkosť:
135.92 kB
Dátum zverejnenia:
28. jún 2022
Počet stiahnutí:
57 x

Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7851/13 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
 Obľúbený
Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia
Veľkosť:
146.34 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
Počet stiahnutí:
54 x

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Vyhliadková veža  (Púpov) Terchová

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia
Veľkosť:
146.96 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
Počet stiahnutí:
41 x

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovia) Terchová

Dátum zverejnenia:
15. jún 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
95.13 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2022
Počet stiahnutí:
78 x

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania  pre domovú ČOV na parc.č. KN C 1138/5, 1138/1, 1135, 17233 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
357.90 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
Počet stiahnutí:
92 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7626/2 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download