Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
19. august 2022
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
86.88 kB
Dátum zverejnenia:
19. august 2022
Počet stiahnutí:
181 x

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 1785/1 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
526.33 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
Počet stiahnutí:
171 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7851/13 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
464.99 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2022
Počet stiahnutí:
190 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty , prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 13449/4 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. júl 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
75.31 kB
Dátum zverejnenia:
22. júl 2022
Počet stiahnutí:
189 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, garáž, žumpa na parc.č. C KN 9648/2, 9648/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
20. júl 2022
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
137.12 kB
Dátum zverejnenia:
20. júl 2022
Počet stiahnutí:
193 x

Oznámenie o doplnení podkladov k územnému konaniu o umiestnení stavby : Dva rodinné domy s dvoma bytovými jednotkami, prípojky inž. sietí, studne, žumpy na parc.č. C KN 238, 239 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
08. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
449.30 kB
Dátum zverejnenia:
08. júl 2022
Počet stiahnutí:
188 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa  na parc.č. C KN 7851/10 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
04. júl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
360.07 kB
Dátum zverejnenia:
04. júl 2022
Počet stiahnutí:
144 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7626/2 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
28. jún 2022
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení k stavebnému konaniu
Veľkosť:
135.92 kB
Dátum zverejnenia:
28. jún 2022
Počet stiahnutí:
201 x

Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7851/13 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
 Obľúbený
Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia
Veľkosť:
146.34 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
Počet stiahnutí:
155 x

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Vyhliadková veža  (Púpov) Terchová

Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
 Obľúbený
Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia
Veľkosť:
146.96 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2022
Počet stiahnutí:
137 x

Rozhodnutie o predĺžení stavebného povolenia pre stavbu : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovia) Terchová

Dátum zverejnenia:
15. jún 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
95.13 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2022
Počet stiahnutí:
292 x

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania  pre domovú ČOV na parc.č. KN C 1138/5, 1138/1, 1135, 17233 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
357.90 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2022
Počet stiahnutí:
201 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na C KN parc.č. 7626/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
 Obľúbený
Oznámenie o vyvesení vyhláška
Veľkosť:
47.99 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
309 x

Oznámenie o vyvesení žiadosti z Okresného súdu Žilina

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
557.11 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
232 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chaty , prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 10175/5  k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
396.45 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2022
Počet stiahnutí:
185 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
09. máj 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
453.62 kB
Dátum zverejnenia:
09. máj 2022
Počet stiahnutí:
190 x

Stavebné povolenie vodnej stavby : Technická infraštruktúra pre IBV Jelenia Roveň - Terchová, Rozšírenie verejného vodovodu na C KN 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
06. máj 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
529.62 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2022
Počet stiahnutí:
207 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rekreačnej chalupy, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN  5300 k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
567.88 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
Počet stiahnutí:
189 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí na parc.č. C KN 933, 936 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
83.84 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2022
Počet stiahnutí:
212 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7626/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
13. apríl 2022
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
59.15 kB
Dátum zverejnenia:
13. apríl 2022
Počet stiahnutí:
176 x

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download