Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Veľkosť:
55.14 kB
Dátum zverejnenia:
29. január 2021
Počet stiahnutí:
28 x
Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
Oznámenie záverečného stanoviska
Veľkosť:
50.88 kB
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
Počet stiahnutí:
31 x
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu " Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
108.08 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
55 x
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania stavby: Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. C KN 16150/5, 16150/6, 16090/35, 16090/36, 17125/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.95 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/186, 15228/187 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. december 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
336.47 kB
Dátum zverejnenia:
09. december 2020
Počet stiahnutí:
41 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. december 2020
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
105.01 kB
Dátum zverejnenia:
08. december 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na C KN 14066/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. december 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
347.31 kB
Dátum zverejnenia:
04. december 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Príjazdová komunikácia, spevnené plochy a premostenie na C KN 4037/12, 4037/11, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. november 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
367.42 kB
Dátum zverejnenia:
30. november 2020
Počet stiahnutí:
40 x
Stavebné povolenie pre stavbu : "7924-Belá-Kubíková- VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114, VN rozvody" na pozemkoch intravilánu a extravilánu obce Belá a intravilánu a extravilánu obce Lutiše
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
238.50 kB
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Počet stiahnutí:
35 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Garáže SPV na parc.č. C KN 16154/187 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
257.58 kB
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Počet stiahnutí:
46 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 16404/144 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. november 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
66.40 kB
Dátum zverejnenia:
20. november 2020
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie na ulici Pod Oblazom, Terchová na parc.č. C KN 177/2, 1599/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby
Veľkosť:
76.50 kB
Dátum zverejnenia:
13. november 2020
Počet stiahnutí:
28 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. november 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
57.64 kB
Dátum zverejnenia:
13. november 2020
Počet stiahnutí:
29 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na parc.č. C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
06. november 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
63.10 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2020
Počet stiahnutí:
35 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 367 na parc.č. C KN 13600/12, 13600/11 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. november 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
124.71 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2020
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Garáže SPV na parc.č. 16154/187 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
187.59 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2020
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Príjazdová komunikácia, spevnené plochy a premostenie na parc.č. C KN 4037/12,4037/11, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. október 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
138.37 kB
Dátum zverejnenia:
30. október 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Oznámenie o začatí stav. konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 16404/391 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. október 2020
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.22 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2020
Počet stiahnutí:
24 x
Oznámenie o strategickom dokumente : Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja
Dátum zverejnenia:
21. október 2020
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
326.38 kB
Dátum zverejnenia:
21. október 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN parc.č. 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Veľkosť:
28.12 kB
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
Počet stiahnutí:
41 x
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na parc.č. C KN 16404/113 k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download