Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
77.81 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2021
Počet stiahnutí:
97 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Prístrešok pre auto na parc. č. C KN 16442/18 v k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
15. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o podaní protestu prokurátora
Veľkosť:
53.79 kB
Dátum zverejnenia:
15. november 2021
Počet stiahnutí:
95 x

Oznámenie o podaní protestu prokurátora voči rozhodnutiu pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady

Dátum zverejnenia:
03. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.17 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2021
Počet stiahnutí:
97 x

Oznámenie o strategickom dokumente : Nízkouhlíková stratégia Žilinsk=ho samosprávneho kraja na roky 2020-2030

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
65.58 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2021
Počet stiahnutí:
113 x

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 933, 936 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
03. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
65.69 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2021
Počet stiahnutí:
92 x

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania stavby :  Domová vŕtaná studňa na parc.č. C KN 11917/10  v katastrálnom území Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
70.54 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2021
Počet stiahnutí:
126 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa , oplotenie, spevnená plocha na parc.č. C KN 11917/11, 12032/15 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
02. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
67.50 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2021
Počet stiahnutí:
105 x

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania  pre stavbu : Domová vŕtaná studňa  na  parc.č. C KN 232 v k.ú. Horná Tižina

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
62.08 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2021
Počet stiahnutí:
109 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 232 v kat. území Horná Tižina v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby. 

Dátum zverejnenia:
26. október 2021
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
34.88 kB
Dátum zverejnenia:
26. október 2021
Počet stiahnutí:
142 x

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 13243/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
26. október 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
80.65 kB
Dátum zverejnenia:
26. október 2021
Počet stiahnutí:
111 x

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavby : Prípojka VN a TS pre krytú ľadovú plochu na pozemkoch v k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
26. október 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
444.44 kB
Dátum zverejnenia:
26. október 2021
Počet stiahnutí:
111 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Miestna komunikácia - Zámostie, Teplička nad Váhom, SO 01 Splašková kanalizácia, SO 02 Verejný vodovod

Dátum zverejnenia:
15. október 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
350.76 kB
Dátum zverejnenia:
15. október 2021
Počet stiahnutí:
151 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dvojdom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 226/10 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
12. október 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
62.71 kB
Dátum zverejnenia:
12. október 2021
Počet stiahnutí:
187 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Dva rodinné domy s dvomi bytovými jednotkami, prípojky inž. sietí, studne, žumpy na pozemku  parc.č. C KN 238, 239  v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
11. október 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
418.03 kB
Dátum zverejnenia:
11. október 2021
Počet stiahnutí:
112 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Balátovci - Zahustenie TS a rekonštrukcia  NN siete na pozemkoch v intraviláne a extraviláne obce Terchová

Dátum zverejnenia:
22. september 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
420.47 kB
Dátum zverejnenia:
22. september 2021
Počet stiahnutí:
143 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7353/3 v katastrálnom území Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
67.96 kB
Dátum zverejnenia:
21. september 2021
Počet stiahnutí:
144 x

Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu :  Rodinný  dvojdom, prípojky inž. sietí  na pozemku parc.č. C KN 226/10 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
07. september 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
80.46 kB
Dátum zverejnenia:
07. september 2021
Počet stiahnutí:
124 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby :  Terchová- Balátovci- Zahustenie TS a rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
07. september 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
79.91 kB
Dátum zverejnenia:
07. september 2021
Počet stiahnutí:
125 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Splašková kanalizácia, Verejný vodovod v k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
03. september 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
381.40 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2021
Počet stiahnutí:
146 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16090/10 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
30. august 2021
 Obľúbený
Oznámenie o prerušení konania
Veľkosť:
171.78 kB
Dátum zverejnenia:
30. august 2021
Počet stiahnutí:
159 x

Výzva  na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení stavebného konania stavby : Vrátna Vilage na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download