Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
10. jún 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
248.10 kB
Dátum zverejnenia:
10. jún 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 61 na C KN 16402/48 a C KN 16402/94 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
180.21 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Počet stiahnutí:
36 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/3 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
161.08 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
73.21 kB
Dátum zverejnenia:
27. máj 2020
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanal. prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
25. máj 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
253.13 kB
Dátum zverejnenia:
25. máj 2020
Počet stiahnutí:
49 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
83.05 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
Počet stiahnutí:
45 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na pozemku E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
84.85 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
Počet stiahnutí:
31 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc.č. E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. máj 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
283.68 kB
Dátum zverejnenia:
18. máj 2020
Počet stiahnutí:
58 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata , prípojky inž. sietí , žumpa na parc. č. C KN 16404/144 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. máj 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
59.38 kB
Dátum zverejnenia:
15. máj 2020
Počet stiahnutí:
42 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovia) na pozemku C KN 4397/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
07. máj 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
311.80 kB
Dátum zverejnenia:
07. máj 2020
Počet stiahnutí:
58 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Šparengovci - Rozšírenie verejného vodovodu v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
56.19 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2020
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.61 na parc.č. C KN 16402/48 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
53.51 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa , príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.17 kB
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/235 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.48 kB
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/144 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
234.50 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2020
Počet stiahnutí:
46 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Púpov) Terchová na C KN parc.č. 13540/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
291.39 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2020
Počet stiahnutí:
33 x
Stavebné povolenie pre stavbu : SKV Žilina - rekonštrukcia NN prípojky pre VDJ Terchová na parc.č. C KN 1580, EKN 15700/201, 15700/101, C KN 15700/4, 15700/16 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
17. marec 2020
Oznámenie o výrube
Veľkosť:
116.02 kB
Dátum zverejnenia:
17. marec 2020
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o výrube porastov v ochrannom pásme NN vedenia Horná Tižina
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
80.82 kB
Dátum zverejnenia:
16. marec 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Šparengovci - Rozšírenie verejného vodovodu na parc.č. C KN 17133/2, 17152/2, 17152/1, 14483/8, 14481 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
132.95 kB
Dátum zverejnenia:
06. marec 2020
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Domová ČOV k rodinnému domu s.č. 530 na parc.č. C KN 16150/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. február 2020
Oznámenie
Veľkosť:
36.45 kB
Dátum zverejnenia:
20. február 2020
Počet stiahnutí:
41 x
Oznámenie Slovenskej lesníckej spoločnosti a.s. B. Bystrica
 
 
Powered by Phoca Download