Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
73.23 kB
Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
Počet stiahnutí:
166 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby  : Prístupová  komunikácia u Čepelov v k.ú. Belá

Dátum zverejnenia:
02. jún 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
90.39 kB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2021
Počet stiahnutí:
156 x

Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania  na stavbu : Vŕtaná studňa na parc.č. C KN 14066/5 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
28. máj 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
111.72 kB
Dátum zverejnenia:
28. máj 2021
Počet stiahnutí:
191 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie- uzávera turistického chodníka

Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
271.28 kB
Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
Počet stiahnutí:
193 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 14066/5 k.ú.  Terchová

Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
415.15 kB
Dátum zverejnenia:
24. máj 2021
Počet stiahnutí:
155 x

Stavebné povolenie  pre stavbu  : Rekreačná chata , prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 15704/6, 15704/7 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
19. máj 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí schvaľovania
Veľkosť:
218.23 kB
Dátum zverejnenia:
19. máj 2021
Počet stiahnutí:
166 x

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu " Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina"

Dátum zverejnenia:
10. máj 2021
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení k stavebnému konaniu
Veľkosť:
68.87 kB
Dátum zverejnenia:
10. máj 2021
Počet stiahnutí:
164 x
Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu stavby : Terchová - Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia
Dátum zverejnenia:
07. máj 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
285.93 kB
Dátum zverejnenia:
07. máj 2021
Počet stiahnutí:
196 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný domček na parc.č. C KN 7252/2, 7252/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania na Okresnom úrade Žilina
Veľkosť:
82.41 kB
Dátum zverejnenia:
29. apríl 2021
Počet stiahnutí:
157 x
Oznámenie o začatí konania vo veci vydanie súhlasu na výrub drevín na parc.č. C KN 16402/4 a 16402/18 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
78.46 kB
Dátum zverejnenia:
27. apríl 2021
Počet stiahnutí:
157 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 14066/5 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania
Veľkosť:
65.88 kB
Dátum zverejnenia:
27. apríl 2021
Počet stiahnutí:
157 x
Oznámenie o začatí konania vo veci nariadenia údržby stavby : Oporný múr na parc.č. C KN 16402/4 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
72.26 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2021
Počet stiahnutí:
175 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Technická infraštruktúra , SO 01 Rozšírenie verejného vodovodu na parc.č. C KN 4037/12, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
107.05 kB
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2021
Počet stiahnutí:
154 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu s.č. 100 na parc.č. C KN 1558/2, 1558/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o zverejnení požiadavky
Veľkosť:
25.40 kB
Dátum zverejnenia:
19. apríl 2021
Počet stiahnutí:
159 x
Vyvesenie oznámenia k objektu na parc.č. C KN 4630/3 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
44.22 kB
Dátum zverejnenia:
14. apríl 2021
Počet stiahnutí:
147 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"
Dátum zverejnenia:
09. apríl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o výkone činnosti
Veľkosť:
50.33 kB
Dátum zverejnenia:
09. apríl 2021
Počet stiahnutí:
162 x
Oznámenie povolenej činnosti - okliesňovanie, odstraňovanie stromov a iných porastov Terchová - Struháreň
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
2.07 MB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
Počet stiahnutí:
309 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
82.89 kB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
Počet stiahnutí:
135 x
Oznámenie o začatí stav. konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí , žumpa na parc.č. C KN 15704/6, 15704/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
102.69 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
Počet stiahnutí:
166 x
Oznámenie o prerušení konania vo veci umiestnenia stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
82.18 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
Počet stiahnutí:
143 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu s.č. 100 na parc.č. C KN 1558/2, 1558/1 v kat. území Terchová
 
 
Powered by Phoca Download