Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
23. marec 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
342.81 kB
Dátum zverejnenia:
23. marec 2021
Počet stiahnutí:
151 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. marec 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
403.59 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2021
Počet stiahnutí:
160 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 15228/186, 15228/187 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení
Veľkosť:
52.92 kB
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
Počet stiahnutí:
118 x
Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu stavby: Rodinný dom, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
248.16 kB
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
Počet stiahnutí:
145 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7235/7 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
128.41 kB
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
Počet stiahnutí:
132 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Rekreačný domček na parc.č. C KN 7252/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
101.95 kB
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
Počet stiahnutí:
129 x
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby : Hospodárska budova na parc.č. E KN 793 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
26. február 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
107.43 kB
Dátum zverejnenia:
26. február 2021
Počet stiahnutí:
118 x
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby : Hospodárska budova na parc.č. C KN 15704/6 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
22. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
723.68 kB
Dátum zverejnenia:
22. február 2021
Počet stiahnutí:
117 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v kat. území Lutiše a v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
281.49 kB
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
Počet stiahnutí:
133 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie na ulici Pod Oblazom, Terchová na C KN 177/2, 1599/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
340.50 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
126 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 367 na parc.č. C KN 13600/12, 13600/11 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
436.45 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
122 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o odstránení stavby
Veľkosť:
47.97 kB
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
Počet stiahnutí:
149 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej stavby na E KN 793 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
174.68 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
119.24 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
135 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie vodnej stavby
Veľkosť:
275.54 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
146 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP k ČOV k rod. domu na C KN 16150/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
45.75 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej budovy na parc.č. C KN 15704/6 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. január 2021
 Obľúbený
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Veľkosť:
55.14 kB
Dátum zverejnenia:
29. január 2021
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
 Obľúbený
Oznámenie záverečného stanoviska
Veľkosť:
50.88 kB
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu " Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
108.08 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
143 x
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania stavby: Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. C KN 16150/5, 16150/6, 16090/35, 16090/36, 17125/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.95 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/186, 15228/187 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download