Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
2.07 MB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
Počet stiahnutí:
132 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
82.89 kB
Dátum zverejnenia:
06. apríl 2021
Počet stiahnutí:
51 x
Oznámenie o začatí stav. konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí , žumpa na parc.č. C KN 15704/6, 15704/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
102.69 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
Počet stiahnutí:
69 x
Oznámenie o prerušení konania vo veci umiestnenia stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
82.18 kB
Dátum zverejnenia:
29. marec 2021
Počet stiahnutí:
58 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu s.č. 100 na parc.č. C KN 1558/2, 1558/1 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
23. marec 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
342.81 kB
Dátum zverejnenia:
23. marec 2021
Počet stiahnutí:
75 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. marec 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
403.59 kB
Dátum zverejnenia:
12. marec 2021
Počet stiahnutí:
69 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc.č. C KN 15228/186, 15228/187 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
Oznámenie o doplnení
Veľkosť:
52.92 kB
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie o doplnení podkladov k stavebnému konaniu stavby: Rodinný dom, príp. inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
248.16 kB
Dátum zverejnenia:
08. marec 2021
Počet stiahnutí:
60 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7235/7 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
128.41 kB
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
Počet stiahnutí:
56 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Rekreačný domček na parc.č. C KN 7252/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
101.95 kB
Dátum zverejnenia:
01. marec 2021
Počet stiahnutí:
45 x
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby : Hospodárska budova na parc.č. E KN 793 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
26. február 2021
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
107.43 kB
Dátum zverejnenia:
26. február 2021
Počet stiahnutí:
37 x
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby : Hospodárska budova na parc.č. C KN 15704/6 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
723.68 kB
Dátum zverejnenia:
22. február 2021
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v kat. území Lutiše a v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
281.49 kB
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
Počet stiahnutí:
36 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie na ulici Pod Oblazom, Terchová na C KN 177/2, 1599/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Stavebné povolenie
Veľkosť:
340.50 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
41 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 367 na parc.č. C KN 13600/12, 13600/11 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
436.45 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
38 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
Oznámenie o odstránení stavby
Veľkosť:
47.97 kB
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
Počet stiahnutí:
45 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej stavby na E KN 793 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
174.68 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
51 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
119.24 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Stavebné povolenie vodnej stavby
Veľkosť:
275.54 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
40 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP k ČOV k rod. domu na C KN 16150/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
45.75 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej budovy na parc.č. C KN 15704/6 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download