Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
03. september 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
381.40 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2021
Počet stiahnutí:
297 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16090/10 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
30. august 2021
 Obľúbený
Oznámenie o prerušení konania
Veľkosť:
171.78 kB
Dátum zverejnenia:
30. august 2021
Počet stiahnutí:
327 x

Výzva  na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení stavebného konania stavby : Vrátna Vilage na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
71.88 kB
Dátum zverejnenia:
27. august 2021
Počet stiahnutí:
309 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7353/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. august 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
507.24 kB
Dátum zverejnenia:
25. august 2021
Počet stiahnutí:
311 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Technická infraštruktúra : SO 01 Rozš. ver. vodovodu na parc.č. C KN 4037/12, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
23. august 2021
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
72.59 kB
Dátum zverejnenia:
23. august 2021
Počet stiahnutí:
382 x

Oznámenie o doplnení podkladov stavebného konania stavby : Rodinný dom na parc.č. C KN 11614/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
299.82 kB
Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
Počet stiahnutí:
606 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie na výrub drevín

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
151.84 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
284 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 16090/10 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
130.34 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
352 x

Oznámenie o začatí konania  o povolení stavby  : Rodinný dom  na parc.č. C KN 11614/3 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
451.35 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
Počet stiahnutí:
303 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  : Prístupová  cesta  U Čepelov, Belá  v katastrálnom území Belá

Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní zápisu
Veľkosť:
39.98 kB
Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
Počet stiahnutí:
298 x

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena v k.ú. Horná Tižina 

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
187.15 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
407 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy  na parc. č. C KN 16404/382 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
78.86 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
271 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy : SO 09 NN prípojka  na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová.

Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
406.82 kB
Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
Počet stiahnutí:
371 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
397.36 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
365 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN  vzdušného vedenia - líniová stavby na pozemkoch v k.ú. Terchová  

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
124.06 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
378 x

Stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Vŕtaná studňa - vodný zdroj na parc.č. C KN 14066/5 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download