Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
04. jún 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
479.45 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2019
Počet stiahnutí:
148 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom , lokalita Bieliská
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.25 kB
Dátum zverejnenia:
29. máj 2019
Počet stiahnutí:
134 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
22. máj 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
215.33 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2019
Počet stiahnutí:
138 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. máj 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
347.13 kB
Dátum zverejnenia:
14. máj 2019
Počet stiahnutí:
162 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25 a 1715/30 z pôvodnej parc.č. 1715/26 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
69.90 kB
Dátum zverejnenia:
13. máj 2019
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. máj 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
336.25 kB
Dátum zverejnenia:
09. máj 2019
Počet stiahnutí:
137 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí, ČOV na parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. máj 2019
 Obľúbený
Zmena stavby pred dokončením
Veľkosť:
126.99 kB
Dátum zverejnenia:
03. máj 2019
Počet stiahnutí:
146 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačná chalupa, príp. inž. sietí, studňa na parc.č. 14148/3 a 14148/23 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
186.10 kB
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
Počet stiahnutí:
130 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník Teplička nad Váhom
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
49.87 kB
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
Počet stiahnutí:
126 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa , oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12957 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
58.56 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2019
Počet stiahnutí:
152 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25, 1715/30 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia VNN
Veľkosť:
135.04 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2019
Počet stiahnutí:
119 x
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme VN 234 Terchová Biely Potok
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
323.35 kB
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2019
Počet stiahnutí:
155 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady na parc. č. C KN 4600/47, 13384/1 k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
258.40 kB
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Počet stiahnutí:
126 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
243.21 kB
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Počet stiahnutí:
134 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2019
 Obľúbený
Územný plán mesta Turany - záverečné stanovisko
Veľkosť:
86.66 kB
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2019
Počet stiahnutí:
150 x
Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu " Územný plán mesta Turany"
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
58.29 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská, 5.etapa
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác
Veľkosť:
45.75 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
Počet stiahnutí:
119 x
Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác na stavbe : Terchová - U Gregušov - Rekonštrukcia NN siete (Mihovia, Obšivanovia) v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
 Obľúbený
Pozvánka, oznámenie o predložení správy
Veľkosť:
154.78 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Počet stiahnutí:
122 x
Správa o hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre LC Krásno - stred , pozvánka
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
36.99 kB
Dátum zverejnenia:
04. apríl 2019
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o odstránení stavby : Hospodárska budova na parc. č. C KN 6701/56 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
49.02 kB
Dátum zverejnenia:
01. apríl 2019
Počet stiahnutí:
116 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, ČOV na pozemku parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download