Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
291.02 kB
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Počet stiahnutí:
263 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, kanalizačná prípojka, žumpa na C KN 6701/56, 6701/57 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
29. jún 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
55.53 kB
Dátum zverejnenia:
29. jún 2020
Počet stiahnutí:
265 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14476/14 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. jún 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
279.00 kB
Dátum zverejnenia:
19. jún 2020
Počet stiahnutí:
257 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanalizačná prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. jún 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
243.23 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2020
Počet stiahnutí:
235 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Holešova skala) na pozemku parc.č. 4397/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
64.22 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Počet stiahnutí:
198 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú.Terchová , premostenie na parc.č. 15229/374, 17136/3, 17138 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
 Obľúbený
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
109.03 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Počet stiahnutí:
220 x
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc. č. E KN 16404/9 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. jún 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
248.10 kB
Dátum zverejnenia:
10. jún 2020
Počet stiahnutí:
318 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 61 na C KN 16402/48 a C KN 16402/94 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
180.21 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Počet stiahnutí:
280 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/3 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
161.08 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2020
Počet stiahnutí:
233 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, príp. inž. sietí, studňa a žumpa na parc.č. C KN 15054/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. máj 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
73.21 kB
Dátum zverejnenia:
27. máj 2020
Počet stiahnutí:
334 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanal. prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
25. máj 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
253.13 kB
Dátum zverejnenia:
25. máj 2020
Počet stiahnutí:
244 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
83.05 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
Počet stiahnutí:
258 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na pozemku E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
84.85 kB
Dátum zverejnenia:
21. máj 2020
Počet stiahnutí:
273 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc.č. E KN 16404/9 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. máj 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
283.68 kB
Dátum zverejnenia:
18. máj 2020
Počet stiahnutí:
218 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata , prípojky inž. sietí , žumpa na parc. č. C KN 16404/144 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. máj 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
59.38 kB
Dátum zverejnenia:
15. máj 2020
Počet stiahnutí:
239 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovia) na pozemku C KN 4397/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
07. máj 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
311.80 kB
Dátum zverejnenia:
07. máj 2020
Počet stiahnutí:
283 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Terchová - Biely Potok - Šparengovci - Rozšírenie verejného vodovodu v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
56.19 kB
Dátum zverejnenia:
06. máj 2020
Počet stiahnutí:
255 x
Oznámenie o začatí zlúčeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním na stavbu : Prístavba , nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty č.61 na parc.č. C KN 16402/48 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
53.51 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2020
Počet stiahnutí:
272 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chalupa , príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.17 kB
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
Počet stiahnutí:
254 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/235 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.48 kB
Dátum zverejnenia:
23. apríl 2020
Počet stiahnutí:
254 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16404/144 k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download