Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
01. október 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
232.36 kB
Dátum zverejnenia:
01. október 2019
Počet stiahnutí:
134 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, príp.inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. september 2019
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
52.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. september 2019
Počet stiahnutí:
139 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č.2"
Dátum zverejnenia:
11. september 2019
 Obľúbený
Pozvánka
Veľkosť:
25.77 kB
Dátum zverejnenia:
11. september 2019
Počet stiahnutí:
156 x
Pozvánka na pracovné stretnutie : Chodník pre peších Terchová
Dátum zverejnenia:
10. september 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
46.28 kB
Dátum zverejnenia:
10. september 2019
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, ČOV, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
06. september 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
220.00 kB
Dátum zverejnenia:
06. september 2019
Počet stiahnutí:
123 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba k rekreačnej chate s.č. 2367 na parc.č. C KN 8210/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
240.30 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Počet stiahnutí:
134 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. 11405/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. september 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
182.14 kB
Dátum zverejnenia:
02. september 2019
Počet stiahnutí:
132 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1001/4 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
13. august 2019
 Obľúbený
Oznámenie o podaní odvolania
Veľkosť:
144.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. august 2019
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o podaní odvolania vo veci žiadosti o zmenu stavby pred dokončením : Rodinný dom na p.č. 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. august 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
152.14 kB
Dátum zverejnenia:
02. august 2019
Počet stiahnutí:
139 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na pozemku parc.č. C KN 1999/28 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
48.65 kB
Dátum zverejnenia:
24. júl 2019
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 11405/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. júl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
52.33 kB
Dátum zverejnenia:
24. júl 2019
Počet stiahnutí:
121 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
22. júl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o výrube , Krištofikovia
Veľkosť:
102.76 kB
Dátum zverejnenia:
22. júl 2019
Počet stiahnutí:
126 x
Oznámenie o potrebe výrubu v ochrannom pásme vedenia NN v lokalite Krištofíkovia v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
52.03 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2019
Počet stiahnutí:
122 x
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na parc.č. C KN 1999/28 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. júl 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
377.32 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2019
Počet stiahnutí:
139 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
75.02 kB
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
281.37 kB
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Počet stiahnutí:
120 x
Rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu stavby rodinného domu pred dokončením na C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. júl 2019
 Obľúbený
Oznámenie o podaní odvolania
Veľkosť:
110.86 kB
Dátum zverejnenia:
01. júl 2019
Počet stiahnutí:
132 x
Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Dátum zverejnenia:
28. jún 2019
 Obľúbený
Oznámenie
Veľkosť:
15.70 kB
Dátum zverejnenia:
28. jún 2019
Počet stiahnutí:
130 x
Oznámenie podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Dátum zverejnenia:
24. jún 2019
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby
Veľkosť:
31.20 kB
Dátum zverejnenia:
24. jún 2019
Počet stiahnutí:
138 x
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby
Dátum zverejnenia:
19. jún 2019
 Obľúbený
Ohlásenie drobnej stavby
Veľkosť:
50.18 kB
Dátum zverejnenia:
19. jún 2019
Počet stiahnutí:
140 x
Ohlásenie drobnej stavby na parc.č. C KN 380/12 k.ú. Horná Tižina
 
 
Powered by Phoca Download