Náučný chodník Jánošíkovým chotárom

Náučný chodník Jánošíkovým chotárom

Náučný chodník Jánošíkovým chotárom je samoobslužný značený turistický chodník. Na okružnej trase dlhej 13,5km vám postupne na desiatich informačných tabuliach ponúkame zaujímavé informácie o regióne Terchovej. Dĺžka trvania chôdze je asi 6 hodín, so začiatkom a koncom v Terchovej. Chodník vedie menej náročným terénom terchovských kopaníc okolo doliny Struháreň v Kysuckej vrchovine, je situovaný severne od obce s vynikajúcim rozhľadom na okolitú krajinu. S ohľadom na počasie je vhodný na turistické výlety počas celého roku. Chodník je určený peším turistom, rovnako však horským cyklistom či v zime lyžiarskym turistom. Trasu križujú ďalšie značené turistické chodníky s možnosťou zostupu alebo odbočenia počas výletu.

Tématické okruhy informačných panelov

 1. Úvodné informácie
  Oboznámenie s projektom náučného chodníka. Pre základnú orientáciu slúži schématicky model širšieho okolia náučného chodníka a mapka trasy so zastávkami. Ďalej sú tu uvedené informácie o témach jednotlivých zastávok, ako aj o časovej, vzdialenostnej a kondičnej obtiažnosti výletu.
 2. Terchová
  Základné informácie o histórii obce od jej vzniku až po súčasnosť. Drámy vrchárskeho života vo feudálnom Uhorsku, v zložitých hospodársko - politických pomeroch 20.storočia až po prítomnosť v spoločenstve štátov EÚ.
 3. Príroda Terchovej
  Stručné geografické vymedzenie regiónu, charakteristika jedinečných prírodných pomerov okolia Terchovej, človek v krajine a štátna ochrana prírody.
 4. Folklór, ľudová kultúra v Terchovej
  Predstavenie tradičnej ľudovej kultúry hmotnej i duchovnej. Vplyvy postupného osídľovania na miestnu kultúru a folklór. Najvýznamnejšie folklórne podujatia v súčasnosti.
 5. Ľudový hrdina Juraj Jánošík
  Zbojníctvo v Karpatoch ako forma ľudového odboja proti feudálnemu útlaku, propagovanie Jánošíkovskej legendy a tradície či dochované reálie o slávnom zbojníkom kapitánovi z Terchovej v rodnej osade Jánošíkovci.
 6. Rok na Terchovej
  Zo života pracovitých terchovských hospodárov - gazdov a ich rodín. Zaujímave informácie o tradičnom spôsobe hospodárstva vo vrchoch a hospodárskom roku.
 7. Terchovská drevenica
  Exteriér a interiér tradičného terchovského domu - drevenice v minulosti a jeho premena do súčasnej podoby.
 8. Roľnícka usadlosť
  Funkčný popis jednotlivých súčastí tradičného hospodárskeho dvora na usadlosti v Terchovej.
 9. Terchovské bačovanie
  Predstavenie valašského ovčiarskeho remesla, chov oviec, výroba tradičných syrov a ďalších produktov z ovčieho mlieka na osade so súkromným chovom.
 10. Domáca a remeselná výroba
  Informácie o technickej zručnosti terchovských remeselných majstrov, o tradičnej domácej výrobe či ľudovom umení.

Opis turistickej trasy:

Trvanie trasy:

6 hod.

Východiskový bod trasy:

Terchová

Cieľový bod trasy:

Terchová

Náročnosť:

Nenáročná trasa vhodná aj pre rodiny s deťmi.

MAPA

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články