Hore

Územný plán obce Terchová - obstarávanie

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE TERCHOVÁ
Veľkosť:
201.45 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2020
Počet stiahnutí:
984 x

Obec Terchová, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16, ods. 2 a v súlade s ustanovením §19b, ods.1,písm. a.) Zákona č.50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon)  oznamuje verejnosti začatie obstarávania

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ÚPN-O) TERCHOVÁ

Územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. ÚPN-O Terchová bude spracovaný pre celý kataster obce. Proces obstarávania územného plánu obce Terchová bude zabezpečovaný v zmysle § 2a stavebného zákona, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD, ktorou je Ing. arch. Tatiana Nosková, reg. č. 298, tel. +421 903 373 299, e-mail : obstaravanie.upno@gmail.com. Spracovateľom ÚPN – O Terchová je Ing.arch.Ján Kubina - Architektúra-urbanizmus, Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín, +421905 647666, e-mail: kubina@kubina.sk, Reg. číslo: 0125 AA.

Viac v priloženom dokumente.

 
 
Powered by Phoca Download