Základné informácie o obci

Základné informácie o obci

Erb obce TerchováRozloha obce: 84,5 km2

Počet osád: 68

Počet obyvateľov: 4069

Vizualizácia Terchovej zo Sokolia formát .mov s veľkosťou 5,2 MB

 

Poloha

Charakteristiku polohy obce možno opísať z rôznych hľadísk. Matematická poloha obce je daná jej polohou na Zemi a dá sa vyjadriť v podobe súradnicového systému. Najčastejšie možno súradnicami zapísať polohu krajných bodov katastra, stredu obce, významných polohopisných prvkov atď.

Katastrálne územie má pozdĺžny tvar v smere severovýchod – juhozápad. Jeho krajné body sú ohraničené poludníkmi: 19° 2´ 39´´ v. g. d. (najvýchodnejší bod) a 18° 46´ 59´´ v. g. d. (najzápadnejší bod). Rovnobežky: 49°16´00´´. s. g. š. (najsevernejší bod) a 49° 13´ 33´´ s. g. š. (najjužnejší bod). Poloha na Zemi súvisí aj s polohou v rámci časových pásiem. Obec Terchová, tak ako celé územie Slovenska, spadá do časového pásma stredoeurópskeho času, ktorý sa riadi miestnym poludníkom 15° v. g. d., ktorý je oproti greenwichskému (svetovému) času posunutý o +1 hodinu a pri prechode na letný čas o +2 hodiny.

Z prírodného hľadiska má význam poloha vzhľadom na geomorfologické celky, hlavne pre priestorové rozmiestnenie zrážok, náveternosť svahov, dĺžku oslnenia povrchu, ale aj rozmiestnenie dopravnej infraštruktúry a iné. V rámci katastra obce má najväčší význam horský masív Malá Fatra. Táto tvorí prirodzenú horskú bariéru prevládajúcemu prúdeniu vetrov na Slovensku (západný až severozápadný) a spôsobuje tak zvýšený výskyt zrážok na jej náveternej strane, ktorý ovplyvňuje územie katastra obce Terchová. Taktiež oblasť Kysuckej vrchoviny, ktorá nepriamo zasahuje do katastra obce, vplýva na rozloženie a množstvo zrážok, smer a rýchlosť vetra a podobne. Poloha v rámci administratívnych celkov a poloha obce vzhľadom na administratívne centrá je dôležitá hlavne pre ekonomické aktivity obyvateľstva a spádovosť územia k jednotlivým administratívnym centrám. Z tohto hľadiska kataster obce Terchová na makroregionálnej úrovni Slovenska patrí do Žilinského kraja a okresu Žilina. Územným spádovým centrom vyššieho rádu je mesto Žilina. Od tohto územného centra je obec vzdialená 25 km. Od hlavného mesta SR – Bratislavy je obec vzdialená vzdušnou čiarou 191 km.

Poloha obce vzhľadom na dopravné koridory a hlavné dopravné trasy je dôležitá pre dostupnosť obce z iných miest, resp. dostupnosť z obce do iných obcí. Z regionálneho pohľadu cez obec Terchová prechádza štátna cesta druhej triedy č. 583, ktorá zabezpečuje spojenie obce s regionálnymi centrami – Žilinou a Dolným Kubínom.

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články