Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
10. september 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
95.35 kB
Dátum zverejnenia:
10. september 2018
Počet stiahnutí:
121 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - rozšírenie vodovodu v k.ú. Terchová (Vyšné Kamence)
Dátum zverejnenia:
10. september 2018
 Obľúbený
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN
Veľkosť:
180.57 kB
Dátum zverejnenia:
10. september 2018
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN Terchová Mláka
Dátum zverejnenia:
17. august 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
247.45 kB
Dátum zverejnenia:
17. august 2018
Počet stiahnutí:
148 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku s.č. 85 Terchová na pozemku parc.č. C KN 23 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
06. august 2018
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
229.31 kB
Dátum zverejnenia:
06. august 2018
Počet stiahnutí:
184 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 6546/2, 6546/3 z pôvodnej C KN 6546 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. august 2018
 Obľúbený
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN
Veľkosť:
117.82 kB
Dátum zverejnenia:
01. august 2018
Počet stiahnutí:
101 x
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia NN v lokalite Terchová , Mihovia
Dátum zverejnenia:
26. júl 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
256.33 kB
Dátum zverejnenia:
26. júl 2018
Počet stiahnutí:
127 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa , prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 13274/4 z pôvodnej C KN 13274/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. júl 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
46.97 kB
Dátum zverejnenia:
26. júl 2018
Počet stiahnutí:
117 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Stavebné úpravy rodinného domu s.č. 149 s vytvorením 2 bytových jednotiek na parc.č. C KN 1368 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
25. júl 2018
 Obľúbený
Povolenie na osobitné užívanie vôd
Veľkosť:
276.70 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2018
Počet stiahnutí:
109 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/025998-003/Kri zo dňa 19.07.2018
Dátum zverejnenia:
12. júl 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
215.78 kB
Dátum zverejnenia:
12. júl 2018
Počet stiahnutí:
118 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Garáž a spevnené plochy na pozemku parc.č. C KN 14066/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
55.96 kB
Dátum zverejnenia:
11. júl 2018
Počet stiahnutí:
117 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 13274/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. júl 2018
 Obľúbený
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
85.45 kB
Dátum zverejnenia:
10. júl 2018
Počet stiahnutí:
124 x
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : 9269 - Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
10. júl 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
224.95 kB
Dátum zverejnenia:
10. júl 2018
Počet stiahnutí:
131 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. C KN 16445/3 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. júl 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania
Veľkosť:
85.54 kB
Dátum zverejnenia:
04. júl 2018
Počet stiahnutí:
139 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania na vodnú stavbu : Kanalizačná prípojka + ČOV na parc.č. KN -C 7857/5, 17235, 7857/7 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. júl 2018
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
580.67 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2018
Počet stiahnutí:
139 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
56.32 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2018
Počet stiahnutí:
116 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku s.č. 85 na pozemku parc.č. C KN 23 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. jún 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
198.07 kB
Dátum zverejnenia:
26. jún 2018
Počet stiahnutí:
129 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 2145 na parc.č. C KN 14148/21, 14148/19 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
22. jún 2018
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
330.85 kB
Dátum zverejnenia:
22. jún 2018
Počet stiahnutí:
147 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Predĺženie vodovodu Terchová
Dátum zverejnenia:
21. jún 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
273.90 kB
Dátum zverejnenia:
21. jún 2018
Počet stiahnutí:
142 x
Stavebné povolenie pre stavbu : ZS a RR bod Terchová Šípková, Slovak Telekom, a.s. GSM-telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka
Dátum zverejnenia:
15. jún 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
51.55 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2018
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16445/3 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby
Veľkosť:
56.17 kB
Dátum zverejnenia:
14. jún 2018
Počet stiahnutí:
146 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia siete .
 
 
Powered by Phoca Download