Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
48.56 kB
Dátum zverejnenia:
08. jún 2018
Počet stiahnutí:
176 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 2145 na parc.č. C KN 14148/21, 14148/19 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. jún 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
51.55 kB
Dátum zverejnenia:
08. jún 2018
Počet stiahnutí:
121 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16445/3 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. jún 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
47.77 kB
Dátum zverejnenia:
08. jún 2018
Počet stiahnutí:
122 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby garáže a spevnených plôch na parc.č. C KN 14066/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. jún 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
122.87 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2018
Počet stiahnutí:
125 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Stavebné úpravy rodinného domu s.č. 38 na pozemku parc.č. C KN 1147/1 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
24. máj 2018
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní konania o povolení stavby
Veľkosť:
53.22 kB
Dátum zverejnenia:
24. máj 2018
Počet stiahnutí:
124 x
Oznámenie o pokračovaní konania o povolení stavby : ZS a RR bod Terchová Šípková, Slovak Telekom, a.s. GSM - telekomunikačný stožiar a elektrická NN prípojka
Dátum zverejnenia:
23. máj 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
61.89 kB
Dátum zverejnenia:
23. máj 2018
Počet stiahnutí:
125 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady v k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
17. máj 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
53.18 kB
Dátum zverejnenia:
17. máj 2018
Počet stiahnutí:
129 x
Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného stavebného povolenia na stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 6546 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
16. máj 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
75.66 kB
Dátum zverejnenia:
16. máj 2018
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a určení ochranného pásme pre stavbu : Predĺženie vodovodu Terchová
Dátum zverejnenia:
11. máj 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
54.85 kB
Dátum zverejnenia:
11. máj 2018
Počet stiahnutí:
127 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Stavebné úpravy rodinného domu so súp. číslom 38 na pozemku parc.č. C KN 1147/1 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
03. máj 2018
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žiliina
Veľkosť:
318.77 kB
Dátum zverejnenia:
03. máj 2018
Počet stiahnutí:
116 x
Povolenie na osobitné užívanie vôd vydané Okresným úradom Žilina, odborom starostlivosti o ŽP zo dňa 18.04.2018
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
293.83 kB
Dátum zverejnenia:
25. apríl 2018
Počet stiahnutí:
134 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 251/13 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2018
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
160.06 kB
Dátum zverejnenia:
20. apríl 2018
Počet stiahnutí:
131 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Kanalizačná prípojka, ČOV k rodinnému domu na parc.č. C KN 7857/5, 7857/7, 17235 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. apríl 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
205.14 kB
Dátum zverejnenia:
13. apríl 2018
Počet stiahnutí:
132 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. 3807/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
79.73 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2018
Počet stiahnutí:
147 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej komunikačnej siete 65846 ZAZRV stožiar Terchová s elektrickou prípojkou na parc.č. 13660/17 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
70.19 kB
Dátum zverejnenia:
10. apríl 2018
Počet stiahnutí:
102 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby: Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc. č. C KN 251/13 v k.ú. H. Tižina
Dátum zverejnenia:
26. marec 2018
 Obľúbený
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
100.63 kB
Dátum zverejnenia:
26. marec 2018
Počet stiahnutí:
115 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP pod č. OU-ZA-OSZP3-2018/015908-002/Bal zo dňa 16.03.2018
Dátum zverejnenia:
21. marec 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
70.37 kB
Dátum zverejnenia:
21. marec 2018
Počet stiahnutí:
126 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na pozemku parc.č. 3807/4 v k.ú. Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Dolný Kubín, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
782.92 kB
Dátum zverejnenia:
19. marec 2018
Počet stiahnutí:
123 x
Rozhodnutie Okresného úradu Dolný Kubín, odboru szarostlivosti o ŽP pod č. OU-DK-OSZP-2018/001823/SEA-DUD zo dňa 13.03.2018
Dátum zverejnenia:
19. marec 2018
 Obľúbený
Rozhodnutie o odstránení stavby
Veľkosť:
92.20 kB
Dátum zverejnenia:
19. marec 2018
Počet stiahnutí:
126 x
Rozhodnutie o odstránení stavby rodinného domu na parc.č. C KN 1045/2 v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
14. marec 2018
 Obľúbený
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
125.27 kB
Dátum zverejnenia:
14. marec 2018
Počet stiahnutí:
118 x
Rozhodnutie zmeny stavby pred dokončením na Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 7857/5, 7857/6 v k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download