Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
21. august 2017
 Obľúbený
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Veľkosť:
199.78 kB
Dátum zverejnenia:
21. august 2017
Počet stiahnutí:
63 x
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : Rekreačný dom, žumpa, prípojky inžinierskych sietí na pozemku C KN parc.č. 16404/126 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
17. august 2017
 Obľúbený
Dodatočné stavebné povolenie
Veľkosť:
424.46 kB
Dátum zverejnenia:
17. august 2017
Počet stiahnutí:
78 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Hospodárska budova na pozemkoch C KN parc.č. 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
09. august 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie o odstránení stavby
Veľkosť:
106.82 kB
Dátum zverejnenia:
09. august 2017
Počet stiahnutí:
66 x
Rozhodnutie o odstránení stavby : Rodinný dom č. súp. 98 postavený na pozemku C KN parc.č. 1563 v kat. území Terchová
Upovedomenie o začatí konania Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
285.28 kB
Dátum zverejnenia:
01. august 2017
Počet stiahnutí:
64 x
Upovedomenie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru o začatí konania podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová pod č. C-345/2015 zo dňa 03.07.2017
Dátum zverejnenia:
25. júl 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
348.24 kB
Dátum zverejnenia:
25. júl 2017
Počet stiahnutí:
56 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. C-317/2015 o potvrdení vlastníckeho práva podľa § 11 ods.1 zákona v k.ú. Terchová zo dňa 03.07.2017
Dátum zverejnenia:
19. júl 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
37.51 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2017
Počet stiahnutí:
56 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby rodinného domu č. súp. 98 na pozemku parc.č. C KN 1563 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
11. júl 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
202.32 kB
Dátum zverejnenia:
11. júl 2017
Počet stiahnutí:
64 x
Stavebné povolenie na stavbu : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v intraviláne k.ú. Horná Tižina, extravilán k.ú. Horná Tižina
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
493.07 kB
Dátum zverejnenia:
11. júl 2017
Počet stiahnutí:
46 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov pod č. C 237/2015 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania
Veľkosť:
1014.41 kB
Dátum zverejnenia:
07. júl 2017
Počet stiahnutí:
62 x
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie o začatí konania o priznaní postavenia účastníka konania k stavbe na parc.č. KN 8239/3, 8241/2, 17257, 17274 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
27. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
53.79 kB
Dátum zverejnenia:
27. jún 2017
Počet stiahnutí:
64 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Horná Tižina : rekonštrukcia NN siete v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní územného konania
Veľkosť:
307.26 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
54 x
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa a žumpa na pozemku C KN parc.č. 6546 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
901.90 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
61 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
920.96 kB
Dátum zverejnenia:
20. jún 2017
Počet stiahnutí:
40 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 232/2015
Dátum zverejnenia:
16. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
170.55 kB
Dátum zverejnenia:
16. jún 2017
Počet stiahnutí:
53 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3 a 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
48.28 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
58 x
Oznámenie o pokračovaní v konaní o dodatočnom povolení stavby : Hospodárska budova na pozemku parc.č. C KN 12/3, 13/3 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Stavebné povolenie
Veľkosť:
418.94 kB
Dátum zverejnenia:
06. jún 2017
Počet stiahnutí:
45 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Chodník pri ceste II/583 Terchová v dvoch úsekoch : od km 25,025 po km 25,590, od km 26.937 po km 28,695
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
420.43 kB
Dátum zverejnenia:
05. jún 2017
Počet stiahnutí:
52 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba garáže na pozemku parc.č. C KN 1063/1 v katastrálnom území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.01 MB
Dátum zverejnenia:
02. jún 2017
Počet stiahnutí:
54 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina , katastrálneho odboru pod č. C 237/2015 zo dňa 26.05.2017 podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.22 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
38 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zák.č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová pod č. C 291/2015
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
1.70 MB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2017
Počet stiahnutí:
90 x
Rozhodnutie podľa § 11 ods.1 zákona č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v katastrálnom území Terchová vedené pod č. C 291/2015
 
 
Powered by Phoca Download