Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
29. január 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
403.36 kB
Dátum zverejnenia:
29. január 2020
Počet stiahnutí:
234 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
20. január 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
602.50 kB
Dátum zverejnenia:
20. január 2020
Počet stiahnutí:
139 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Dátum zverejnenia:
02. január 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania
Veľkosť:
130.17 kB
Dátum zverejnenia:
02. január 2020
Počet stiahnutí:
134 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania pre stavbu : Domová čistiareň odpadových vôd SX-P-S na parc.č. KN -C 251/12, 251/13, 5875/2, 13404/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
12. december 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
234.82 kB
Dátum zverejnenia:
12. december 2019
Počet stiahnutí:
127 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 1345 na parc.č. C KN 228/3, 228/1, 228/2 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. december 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
397.44 kB
Dátum zverejnenia:
09. december 2019
Počet stiahnutí:
144 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/230 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. december 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
477.81 kB
Dátum zverejnenia:
09. december 2019
Počet stiahnutí:
119 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník - Teplička nad Váhom v k.ú. Teplička nad Váhom, v k.ú. Žilina
Dátum zverejnenia:
02. december 2019
 Obľúbený
Zmena stavby pred dokončením
Veľkosť:
135.15 kB
Dátum zverejnenia:
02. december 2019
Počet stiahnutí:
134 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa, studňa a oporný múr na parc.č. C KN 16404/139 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. december 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
241.56 kB
Dátum zverejnenia:
02. december 2019
Počet stiahnutí:
135 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Vyhliadková veža (Holešova skala nad osadou Marunovci) na parc.č. C KN 4397/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
25. november 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
282.24 kB
Dátum zverejnenia:
25. november 2019
Počet stiahnutí:
124 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Vyhliadková veža Pupov na parc.č. 13540/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. november 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
66.68 kB
Dátum zverejnenia:
13. november 2019
Počet stiahnutí:
135 x
Oznámenie o pokračovaní územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Dátum zverejnenia:
07. november 2019
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podania
Veľkosť:
153.96 kB
Dátum zverejnenia:
07. november 2019
Počet stiahnutí:
124 x
Oznámenie o doplnení podkladov k stavbe : Rodinný dom, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
21. október 2019
 Obľúbený
Oznámenie o výrube
Veľkosť:
136.81 kB
Dátum zverejnenia:
21. október 2019
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia VN 234 UV 8 po TS Štefanová
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
202.30 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
Počet stiahnutí:
141 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Vyhliadková veža na parc.č. C KN 13540/3 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
94.07 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
Počet stiahnutí:
131 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Vyhliadková veža na parc.č. C KN 4397 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
 Obľúbený
Rozhodnutia o výruboch drevín
Veľkosť:
170.13 kB
Dátum zverejnenia:
18. október 2019
Počet stiahnutí:
136 x
Rozhodnutia Obce Terchová na výrub drevín
Dátum zverejnenia:
17. október 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
260.99 kB
Dátum zverejnenia:
17. október 2019
Počet stiahnutí:
140 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, ČOV, premostenie na parc.č. 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.54 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2019
Počet stiahnutí:
145 x
Oznámenie stavebného konania v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/230 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.42 kB
Dátum zverejnenia:
04. október 2019
Počet stiahnutí:
142 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. október 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
265.69 kB
Dátum zverejnenia:
03. október 2019
Počet stiahnutí:
170 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 12849/18 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. október 2019
 Obľúbený
Oznámenia o začatí konania o výrube
Veľkosť:
62.83 kB
Dátum zverejnenia:
02. október 2019
Počet stiahnutí:
140 x
Oznámenie o začatí správneho konania o výruboch drevín
 
 
Powered by Phoca Download