Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
24. január 2019
Kolaudačné rozhodnutie
Veľkosť:
115.82 kB
Dátum zverejnenia:
24. január 2019
Počet stiahnutí:
37 x
Kolaudačné rozhodnutie vydané Okresným úradom Žilina, odborom cestnej dopravy a poz. komunikácií pod č. OU-ZA-OCDPK-2019/004205/5/POL zo dňa 21.01.2019 pre stavbu : Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.81 kB
Dátum zverejnenia:
21. január 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Oznámenie o začatí konania vo veci stavebného povolenia stavby : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania
Veľkosť:
101.40 kB
Dátum zverejnenia:
17. január 2019
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania vodnej stavby : Kanalizácia a ČOV pre prestavbu rodinného domu na parc.č. KN-C 1036/2, 1037/5, 1036/4, 5853, 1026 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
14. január 2019
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
53.06 kB
Dátum zverejnenia:
14. január 2019
Počet stiahnutí:
30 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Terchová - Mláka : Rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. január 2019
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
138.98 kB
Dátum zverejnenia:
09. január 2019
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
45.21 kB
Dátum zverejnenia:
08. január 2019
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Novostavba oporného múru na pozemku parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
21. december 2018
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Veľkosť:
74.49 kB
Dátum zverejnenia:
21. december 2018
Počet stiahnutí:
30 x
Správa o hodnotení strategického dokumentu : Územný plán mesta Turany - verejné prerokovanie
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
52.70 kB
Dátum zverejnenia:
20. december 2018
Počet stiahnutí:
45 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom - novostavba, NN prípojka, vodovod.prípojka, žumpa na pozemku parc.č. C KN 7225/4 v k.ú. Terchová
Okresný úrad Martin správa o hodnotení strategického dokumentu
Veľkosť:
68.14 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2018
Počet stiahnutí:
36 x
Okresný úrad Martin - správa o hodnotení strategického dokumentu : Územný plán mesta Turany
Dátum zverejnenia:
03. december 2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
61.06 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2018
Počet stiahnutí:
46 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby : Chodník pri ceste II/583 Terchová
Dátum zverejnenia:
26. november 2018
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru
Veľkosť:
347.32 kB
Dátum zverejnenia:
26. november 2018
Počet stiahnutí:
64 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, katastrálneho odboru pod č. ROEP TC 73/2018 zo dňa 22.11.2018
Dodatočné stavebné povolenie s povolením užívania stavby
Veľkosť:
145.38 kB
Dátum zverejnenia:
26. november 2018
Počet stiahnutí:
44 x
Dodatočné povolenie Prístavby a stavebných úprav rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132,16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Dátum zverejnenia:
26. november 2018
 Obľúbený
Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Veľkosť:
43.91 kB
Dátum zverejnenia:
26. november 2018
Počet stiahnutí:
50 x
Oznámenie o začatí kolaudačného konania stavby: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 v k.ú. Terchová
Oznámenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
88.67 kB
Dátum zverejnenia:
23. november 2018
Počet stiahnutí:
31 x
Oznámenie o zámere zrušiť ochranu chráneného stromu " Borovice v Terchovej"
Dátum zverejnenia:
12. november 2018
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
37.85 kB
Dátum zverejnenia:
12. november 2018
Počet stiahnutí:
34 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby -pripojovací plynovod, plynová prípojka na parc.č. C KN 14483/8 k.ú. Terchová k novostavbe rodinného domu
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
48.50 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2018
Počet stiahnutí:
46 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy rodinného domu s.č. 554 na rekreačný dom na parc.č. C KN 16152/80, 16152/134, 16152/135, 16152/132, 16152/133 v k.ú. Terchová spolu s kolaudáciou stavby
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP
Veľkosť:
565.56 kB
Dátum zverejnenia:
12. október 2018
Počet stiahnutí:
29 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP - stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Terchová - rozšírenie vodovodu (Vyšné Kamence)
Dátum zverejnenia:
01. október 2018
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
320.27 kB
Dátum zverejnenia:
01. október 2018
Počet stiahnutí:
52 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Výrobná hala s administratívou na parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
26. september 2018
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
30.75 kB
Dátum zverejnenia:
26. september 2018
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby vodovodnej prípojky k zamýšľanej stavbe na parc.č. C KN 4340 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
54.08 kB
Dátum zverejnenia:
13. september 2018
Počet stiahnutí:
35 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Výrobná hala s administratívou na pozemku parc.č. C KN 1999/10, 1999/15 v katastrálnom území Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním
 
 
Powered by Phoca Download