Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
01. júl 2019
Oznámenie o podaní odvolania
Veľkosť:
110.86 kB
Dátum zverejnenia:
01. júl 2019
Počet stiahnutí:
45 x
Oznámenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská
Dátum zverejnenia:
28. jún 2019
 Obľúbený
Oznámenie
Veľkosť:
15.70 kB
Dátum zverejnenia:
28. jún 2019
Počet stiahnutí:
54 x
Oznámenie podľa zákona č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Dátum zverejnenia:
24. jún 2019
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní dobrovoľnej dražby
Veľkosť:
31.20 kB
Dátum zverejnenia:
24. jún 2019
Počet stiahnutí:
53 x
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby
Dátum zverejnenia:
19. jún 2019
 Obľúbený
Ohlásenie drobnej stavby
Veľkosť:
50.18 kB
Dátum zverejnenia:
19. jún 2019
Počet stiahnutí:
57 x
Ohlásenie drobnej stavby na parc.č. C KN 380/12 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
04. jún 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
479.45 kB
Dátum zverejnenia:
04. jún 2019
Počet stiahnutí:
65 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom , lokalita Bieliská
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.25 kB
Dátum zverejnenia:
29. máj 2019
Počet stiahnutí:
54 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1056, 1057/3 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
22. máj 2019
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
215.33 kB
Dátum zverejnenia:
22. máj 2019
Počet stiahnutí:
56 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
14. máj 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
347.13 kB
Dátum zverejnenia:
14. máj 2019
Počet stiahnutí:
59 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25 a 1715/30 z pôvodnej parc.č. 1715/26 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
69.90 kB
Dátum zverejnenia:
13. máj 2019
Počet stiahnutí:
37 x
Oznámenie o začatí stavebného konania o zmene stavby pred dokončením : Rodinný dom na parc.č. C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. máj 2019
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
336.25 kB
Dátum zverejnenia:
09. máj 2019
Počet stiahnutí:
48 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rodinný dom, príp. inž. sietí, ČOV na parc.č. C KN 14475/1, 14476/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. máj 2019
Zmena stavby pred dokončením
Veľkosť:
126.99 kB
Dátum zverejnenia:
03. máj 2019
Počet stiahnutí:
32 x
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením : Rekreačná chalupa, príp. inž. sietí, studňa na parc.č. 14148/3 a 14148/23 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
186.10 kB
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník Teplička nad Váhom
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
49.87 kB
Dátum zverejnenia:
02. máj 2019
Počet stiahnutí:
36 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa , oporný múr na pozemku parc.č. C KN 12957 v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
58.56 kB
Dátum zverejnenia:
26. apríl 2019
Počet stiahnutí:
51 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 1715/25, 1715/30 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2019
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme vedenia VNN
Veľkosť:
135.04 kB
Dátum zverejnenia:
24. apríl 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Oznámenie o výrube v ochrannom pásme VN 234 Terchová Biely Potok
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
323.35 kB
Dátum zverejnenia:
18. apríl 2019
Počet stiahnutí:
44 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá , Nižné Ohrady na parc. č. C KN 4600/47, 13384/1 k.ú. Belá
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
258.40 kB
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Vonkajšie silnoprúdové rozvody na parc.č. C KN 1764/2, 17323, 1999/85 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
243.21 kB
Dátum zverejnenia:
17. apríl 2019
Počet stiahnutí:
39 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1045/2, 1046/4 v k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2019
 Obľúbený
Územný plán mesta Turany - záverečné stanovisko
Veľkosť:
86.66 kB
Dátum zverejnenia:
16. apríl 2019
Počet stiahnutí:
51 x
Oznámenie o záverečnom stanovisku k strategickému dokumentu " Územný plán mesta Turany"
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
58.29 kB
Dátum zverejnenia:
12. apríl 2019
Počet stiahnutí:
37 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Cyklochodník a technická infraštruktúra Teplička nad Váhom, lokalita Bieliská, 5.etapa
 
 
Powered by Phoca Download