Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.54 kB
Dátum zverejnenia:
09. október 2019
Počet stiahnutí:
47 x
Oznámenie stavebného konania v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/230 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.42 kB
Dátum zverejnenia:
04. október 2019
Počet stiahnutí:
39 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 16090/37 v katastrálnom území Terchová
Dátum zverejnenia:
03. október 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
265.69 kB
Dátum zverejnenia:
03. október 2019
Počet stiahnutí:
71 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 12849/18 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. október 2019
Oznámenia o začatí konania o výrube
Veľkosť:
62.83 kB
Dátum zverejnenia:
02. október 2019
Počet stiahnutí:
47 x
Oznámenie o začatí správneho konania o výruboch drevín
Dátum zverejnenia:
01. október 2019
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
232.36 kB
Dátum zverejnenia:
01. október 2019
Počet stiahnutí:
43 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, príp.inž. sietí, studňa, žumpa, oporný múr na parc.č. C KN 12960 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. september 2019
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
52.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. september 2019
Počet stiahnutí:
41 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Párnica - Zmeny a doplnky č.2"
Dátum zverejnenia:
11. september 2019
 Obľúbený
Pozvánka
Veľkosť:
25.77 kB
Dátum zverejnenia:
11. september 2019
Počet stiahnutí:
54 x
Pozvánka na pracovné stretnutie : Chodník pre peších Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
46.28 kB
Dátum zverejnenia:
10. september 2019
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o začatí územného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, ČOV, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
06. september 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
220.00 kB
Dátum zverejnenia:
06. september 2019
Počet stiahnutí:
36 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba k rekreačnej chate s.č. 2367 na parc.č. C KN 8210/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
240.30 kB
Dátum zverejnenia:
03. september 2019
Počet stiahnutí:
38 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. 11405/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. september 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
182.14 kB
Dátum zverejnenia:
02. september 2019
Počet stiahnutí:
45 x
Dodatočné stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 1001/4 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
13. august 2019
Oznámenie o podaní odvolania
Veľkosť:
144.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. august 2019
Počet stiahnutí:
37 x
Oznámenie o podaní odvolania vo veci žiadosti o zmenu stavby pred dokončením : Rodinný dom na p.č. 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. august 2019
Stavebné povolenie
Veľkosť:
152.14 kB
Dátum zverejnenia:
02. august 2019
Počet stiahnutí:
40 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na pozemku parc.č. C KN 1999/28 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
48.65 kB
Dátum zverejnenia:
24. júl 2019
Počet stiahnutí:
35 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 11405/1 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
52.33 kB
Dátum zverejnenia:
24. júl 2019
Počet stiahnutí:
32 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chalupa, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12960 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
22. júl 2019
Oznámenie o výrube , Krištofikovia
Veľkosť:
102.76 kB
Dátum zverejnenia:
22. júl 2019
Počet stiahnutí:
30 x
Oznámenie o potrebe výrubu v ochrannom pásme vedenia NN v lokalite Krištofíkovia v katastrálnom území Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
52.03 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2019
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s územným konaním pre stavbu : Nadstavba haly č. 2 na parc.č. C KN 1999/28 v kat. území Terchová
Dátum zverejnenia:
15. júl 2019
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
377.32 kB
Dátum zverejnenia:
15. júl 2019
Počet stiahnutí:
56 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Novostavba rodinného domu, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 1056, 1057/3 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
75.02 kB
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rekreačná chalupa s celoročným bývaním, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 12957 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
281.37 kB
Dátum zverejnenia:
03. júl 2019
Počet stiahnutí:
33 x
Rozhodnutie vo veci žiadosti o zmenu stavby rodinného domu pred dokončením na C KN 937/1, 937/2, 937/3, 940/1 k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download