Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
26. február 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby
Veľkosť:
107.43 kB
Dátum zverejnenia:
26. február 2021
Počet stiahnutí:
133 x
Rozhodnutie o povolení odstránenia stavby : Hospodárska budova na parc.č. C KN 15704/6 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
22. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
723.68 kB
Dátum zverejnenia:
22. február 2021
Počet stiahnutí:
132 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v kat. území Lutiše a v kat. území Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
281.49 kB
Dátum zverejnenia:
17. február 2021
Počet stiahnutí:
154 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie na ulici Pod Oblazom, Terchová na C KN 177/2, 1599/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
340.50 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
147 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 367 na parc.č. C KN 13600/12, 13600/11 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
436.45 kB
Dátum zverejnenia:
15. február 2021
Počet stiahnutí:
137 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN vzdušného vedenia v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o odstránení stavby
Veľkosť:
47.97 kB
Dátum zverejnenia:
10. február 2021
Počet stiahnutí:
178 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej stavby na E KN 793 k.ú. Horná Tižina
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
174.68 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
167 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 8600, 8601/1, 8601/4 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
119.24 kB
Dátum zverejnenia:
08. február 2021
Počet stiahnutí:
159 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 4340 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie vodnej stavby
Veľkosť:
275.54 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
191 x
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o ŽP k ČOV k rod. domu na C KN 16150/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Veľkosť:
45.75 kB
Dátum zverejnenia:
01. február 2021
Počet stiahnutí:
153 x
Oznámenie o začatí konania o odstránení hospodárskej budovy na parc.č. C KN 15704/6 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. január 2021
 Obľúbený
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
Veľkosť:
55.14 kB
Dátum zverejnenia:
29. január 2021
Počet stiahnutí:
154 x
Oznámenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
 Obľúbený
Oznámenie záverečného stanoviska
Veľkosť:
50.88 kB
Dátum zverejnenia:
12. január 2021
Počet stiahnutí:
151 x
Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu " Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK"
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
108.08 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
163 x
Oznámenie o začatí stavebného a vodoprávneho konania stavby: Domová čistiareň odpadových vôd na parc.č. C KN 16150/5, 16150/6, 16090/35, 16090/36, 17125/1 k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
50.95 kB
Dátum zverejnenia:
14. december 2020
Počet stiahnutí:
160 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 15228/186, 15228/187 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
09. december 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
336.47 kB
Dátum zverejnenia:
09. december 2020
Počet stiahnutí:
156 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
08. december 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
105.01 kB
Dátum zverejnenia:
08. december 2020
Počet stiahnutí:
157 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Rekreačná chata, príp. inž. sietí, studňa, žumpa na C KN 14066/5 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
04. december 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
347.31 kB
Dátum zverejnenia:
04. december 2020
Počet stiahnutí:
156 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Príjazdová komunikácia, spevnené plochy a premostenie na C KN 4037/12, 4037/11, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. november 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
367.42 kB
Dátum zverejnenia:
30. november 2020
Počet stiahnutí:
153 x
Stavebné povolenie pre stavbu : "7924-Belá-Kubíková- VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114, VN rozvody" na pozemkoch intravilánu a extravilánu obce Belá a intravilánu a extravilánu obce Lutiše
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
238.50 kB
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Počet stiahnutí:
144 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Garáže SPV na parc.č. C KN 16154/187 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
257.58 kB
Dátum zverejnenia:
27. november 2020
Počet stiahnutí:
171 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 16404/144 k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download