Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
06. november 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
63.10 kB
Dátum zverejnenia:
06. november 2020
Počet stiahnutí:
144 x
Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Prístavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 367 na parc.č. C KN 13600/12, 13600/11 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
03. november 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
124.71 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2020
Počet stiahnutí:
113 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Garáže SPV na parc.č. 16154/187 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
02. november 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby
Veľkosť:
187.59 kB
Dátum zverejnenia:
02. november 2020
Počet stiahnutí:
114 x
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby : Príjazdová komunikácia, spevnené plochy a premostenie na parc.č. C KN 4037/12,4037/11, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
30. október 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
138.37 kB
Dátum zverejnenia:
30. október 2020
Počet stiahnutí:
128 x
Oznámenie o začatí stav. konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc. č. C KN 16404/391 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
29. október 2020
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.22 kB
Dátum zverejnenia:
29. október 2020
Počet stiahnutí:
107 x
Oznámenie o strategickom dokumente : Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja
Dátum zverejnenia:
21. október 2020
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
326.38 kB
Dátum zverejnenia:
21. október 2020
Počet stiahnutí:
129 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN parc.č. 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
 Obľúbený
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Veľkosť:
28.12 kB
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
Počet stiahnutí:
123 x
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na parc.č. C KN 16404/113 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. október 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
120.25 kB
Dátum zverejnenia:
13. október 2020
Počet stiahnutí:
108 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Belá -Kubíková - VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 VN rozvody v k.ú. Belá a k.ú. Lutiše
Dátum zverejnenia:
12. október 2020
 Obľúbený
Dátum zverejnenia:
12. október 2020
 Obľúbený
Dátum zverejnenia:
02. október 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
279.21 kB
Dátum zverejnenia:
02. október 2020
Počet stiahnutí:
131 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 14484/3 a 14484/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
16. september 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania
Veľkosť:
69.44 kB
Dátum zverejnenia:
16. september 2020
Počet stiahnutí:
111 x
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku č.s. 85" v Terchovej
Dátum zverejnenia:
21. august 2020
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
67.18 kB
Dátum zverejnenia:
21. august 2020
Počet stiahnutí:
106 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
86.06 kB
Dátum zverejnenia:
14. august 2020
Počet stiahnutí:
111 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 14484/3 a 14484/4 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. august 2020
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
37.13 kB
Dátum zverejnenia:
10. august 2020
Počet stiahnutí:
134 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 12941/16 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
38.48 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
120 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027"
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
183.07 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
94 x
Oznámenie o strategickom dokumente : Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
433.77 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
125 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 14476/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
443.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Počet stiahnutí:
131 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
291.02 kB
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Počet stiahnutí:
121 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, kanalizačná prípojka, žumpa na C KN 6701/56, 6701/57 k.ú. Horná Tižina
 
 
Powered by Phoca Download