Hore

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
71.88 kB
Dátum zverejnenia:
27. august 2021
Počet stiahnutí:
144 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 7353/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
25. august 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
507.24 kB
Dátum zverejnenia:
25. august 2021
Počet stiahnutí:
137 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Technická infraštruktúra : SO 01 Rozš. ver. vodovodu na parc.č. C KN 4037/12, 4037/3, 7851/11, 17238/14 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
23. august 2021
 Obľúbený
Oznámenie o doplnení podkladov
Veľkosť:
72.59 kB
Dátum zverejnenia:
23. august 2021
Počet stiahnutí:
155 x

Oznámenie o doplnení podkladov stavebného konania stavby : Rodinný dom na parc.č. C KN 11614/3 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina
Veľkosť:
299.82 kB
Dátum zverejnenia:
26. júl 2021
Počet stiahnutí:
349 x

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie na výrub drevín

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
151.84 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
162 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rekreačná chata, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 16090/10 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
130.34 kB
Dátum zverejnenia:
19. júl 2021
Počet stiahnutí:
174 x

Oznámenie o začatí konania  o povolení stavby  : Rodinný dom  na parc.č. C KN 11614/3 v k.ú. Terchová v zlúčenom konaní s územným konaním o umiestnení stavby.

Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
451.35 kB
Dátum zverejnenia:
16. júl 2021
Počet stiahnutí:
161 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby  : Prístupová  cesta  U Čepelov, Belá  v katastrálnom území Belá

Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o vykonaní zápisu
Veľkosť:
39.98 kB
Dátum zverejnenia:
09. júl 2021
Počet stiahnutí:
154 x

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena v k.ú. Horná Tižina 

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
187.15 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
251 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy  na parc. č. C KN 16404/382 v katastrálnom území Terchová

Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
78.86 kB
Dátum zverejnenia:
02. júl 2021
Počet stiahnutí:
135 x

Oznámenie o začatí stavebného konania  pre stavbu : Vrátna Vilage - Apartmánové domy : SO 09 NN prípojka  na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová.

Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
406.82 kB
Dátum zverejnenia:
22. jún 2021
Počet stiahnutí:
187 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová - Horná Tižina - Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS v k.ú. Lutiše a k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
397.36 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
172 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Terchová Šparengovia - Rekonštrukcia NN  vzdušného vedenia - líniová stavby na pozemkoch v k.ú. Terchová  

Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
124.06 kB
Dátum zverejnenia:
18. jún 2021
Počet stiahnutí:
158 x

Stavebné povolenie pre vodnú stavbu : Vŕtaná studňa - vodný zdroj na parc.č. C KN 14066/5 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
 Obľúbený
Rozhodnutie o nariadení údržby
Veľkosť:
82.43 kB
Dátum zverejnenia:
11. jún 2021
Počet stiahnutí:
169 x

Rozhodnutie o nariadení udržiavacích prác na parc.č. C KN 16402/4 v k.ú. Terchová

 
 
Powered by Phoca Download