Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
02. február 2022
 Obľúbený
Oznámenie o predĺžení lehoty
Veľkosť:
100.18 kB
Dátum zverejnenia:
02. február 2022
Počet stiahnutí:
165 x

Oznámenie o doplnení podkladov a predĺžení lehoty stavebného konania stavieb na parc.č. C KN 16404/382 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
31. január 2022
 Obľúbený
Oznámenie o predĺžení lehoty
Veľkosť:
66.79 kB
Dátum zverejnenia:
31. január 2022
Počet stiahnutí:
151 x

Oznámenie o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu  na stavbu : Rodinný dom, prépojky inž. sietí na parc.č. C KN 933, 936 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
18. január 2022
 Obľúbený
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
69.95 kB
Dátum zverejnenia:
18. január 2022
Počet stiahnutí:
226 x

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebným úpravám stavby na parc.č.  C KN 13452/3, 13452/4 v k.ú. Terchová

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
67.87 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2021
Počet stiahnutí:
184 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na C KN parc.č. 10182/2 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. december 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Veľkosť:
69.34 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2021
Počet stiahnutí:
167 x

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením : Stavebné úpravy a nadstavba rekreačnej chaty s.č. 2058 na C KN parc.č. 16402/53 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
22. december 2021
 Obľúbený
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
360.81 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2021
Počet stiahnutí:
152 x

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Prístupová komunikácia " Cesta Hôštiny" v k.ú. Belá

Dátum zverejnenia:
22. december 2021
 Obľúbený
Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu
Veľkosť:
63.17 kB
Dátum zverejnenia:
22. december 2021
Počet stiahnutí:
173 x

Oznámenie o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu vo veci stav. konania stavby . Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 933, 936 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
13. december 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
468.84 kB
Dátum zverejnenia:
13. december 2021
Počet stiahnutí:
167 x

Stavebné povolenie pre stavbu :  Terchová - Balátovci - Zahustenie TS a rekonštrukcia NN siete v k.ú. Terchová - líniová stavba

Dátum zverejnenia:
03. december 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
510.38 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2021
Počet stiahnutí:
217 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Prístrešok pre auto na parc.č. C KN 16442/18 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
03. december 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
127.79 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2021
Počet stiahnutí:
274 x

Stavebné povolenie  na stavbu : Domová vŕtaná studňa - vodný zdroj na parc.č. C KN 11917/10 v k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
03. december 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
484.93 kB
Dátum zverejnenia:
03. december 2021
Počet stiahnutí:
198 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačný dom, prípojky inž. sietí, žumpa na parc.č. C KN 11917/11, 12032/15 k.ú. Terchová

Dátum zverejnenia:
23. november 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie vodnej stavby
Veľkosť:
122.05 kB
Dátum zverejnenia:
23. november 2021
Počet stiahnutí:
263 x

Stavebné povolenie vodnej stavby : Domová vŕtaná studňa na parc.č. C KN 232 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
23. november 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
419.27 kB
Dátum zverejnenia:
23. november 2021
Počet stiahnutí:
188 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, žumpa  na parc.č. C KN 232 v k.ú. Horná Tižina

Dátum zverejnenia:
22. november 2021
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
477.26 kB
Dátum zverejnenia:
22. november 2021
Počet stiahnutí:
186 x

Stavebné povolenie pre stavbu : Prípojka VN a TS pre krytú ľadovú plochu Teplička nad Váhom na parc.č. C KN 1778/1, 3203/2, 1778/2, 1470/72 k.ú. Teplička nad Váhom

Dátum zverejnenia:
19. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
243.77 kB
Dátum zverejnenia:
19. november 2021
Počet stiahnutí:
181 x

Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Terchová - Balátovci - Zahustenie TS a rekonštrukcia NN siete  v katastrálnom území Terchová 

Dátum zverejnenia:
19. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
100.10 kB
Dátum zverejnenia:
19. november 2021
Počet stiahnutí:
163 x

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Prístupová komunikácia " Cesta Hôštiny" v katastrálnom území Belá

Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
77.81 kB
Dátum zverejnenia:
16. november 2021
Počet stiahnutí:
159 x

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby : Prístrešok pre auto na parc. č. C KN 16442/18 v k.ú. Terchová 

Dátum zverejnenia:
15. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o podaní protestu prokurátora
Veľkosť:
53.79 kB
Dátum zverejnenia:
15. november 2021
Počet stiahnutí:
154 x

Oznámenie o podaní protestu prokurátora voči rozhodnutiu pre stavbu : Rozšírenie technickej infraštruktúry v obci Belá, Nižné Ohrady

Dátum zverejnenia:
03. november 2021
 Obľúbený
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
47.17 kB
Dátum zverejnenia:
03. november 2021
Počet stiahnutí:
161 x

Oznámenie o strategickom dokumente : Nízkouhlíková stratégia Žilinsk=ho samosprávneho kraja na roky 2020-2030

 
 
Powered by Phoca Download