Hore

Verejná vyhláška

Dátum zverejnenia:
21. október 2020
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Veľkosť:
326.38 kB
Dátum zverejnenia:
21. október 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN parc.č. 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
Veľkosť:
28.12 kB
Dátum zverejnenia:
19. október 2020
Počet stiahnutí:
42 x
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti na parc.č. C KN 16404/113 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. október 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
120.25 kB
Dátum zverejnenia:
13. október 2020
Počet stiahnutí:
30 x
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby : Belá -Kubíková - VN prepoj l.č. 234 a l.č. 114 VN rozvody v k.ú. Belá a k.ú. Lutiše
Dátum zverejnenia:
02. október 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
279.21 kB
Dátum zverejnenia:
02. október 2020
Počet stiahnutí:
45 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 14484/3 a 14484/4 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
16. september 2020
Oznámenie o začatí konania
Veľkosť:
69.44 kB
Dátum zverejnenia:
16. september 2020
Počet stiahnutí:
37 x
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia pre stavbu : Prístavba a stavebné úpravy domu smútku č.s. 85" v Terchovej
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby
Veľkosť:
67.18 kB
Dátum zverejnenia:
21. august 2020
Počet stiahnutí:
36 x
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Výstavba nadväzujúcej STL distribučnej siete na C KN 1612/1, 473, 1633/3, 790/1, 1577/1, 15700/23, 15700/22, 15700/21, 15700/6, 15700/60, 15700/62, 15700/41 v k.ú. Terchová
Oznámenie o začatí zlúčeného konania o umiestnení stavby so stavebným konaním
Veľkosť:
86.06 kB
Dátum zverejnenia:
14. august 2020
Počet stiahnutí:
44 x
Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, žumpa na parc.č. C KN 14484/3 a 14484/4 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
10. august 2020
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
Veľkosť:
37.13 kB
Dátum zverejnenia:
10. august 2020
Počet stiahnutí:
48 x
Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby na parc.č. C KN 12941/16 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
38.48 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
46 x
Oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021-2027"
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Oznámenie o strategickom dokumente
Veľkosť:
183.07 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
33 x
Oznámenie o strategickom dokumente : Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
433.77 kB
Dátum zverejnenia:
27. júl 2020
Počet stiahnutí:
52 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí na parc.č. C KN 14476/14 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
 Obľúbený
Stavebné povolenie
Veľkosť:
443.01 kB
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Počet stiahnutí:
53 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rodinný dom, prípojky inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
291.02 kB
Dátum zverejnenia:
13. júl 2020
Počet stiahnutí:
38 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Rekreačná chalupa, kanalizačná prípojka, žumpa na C KN 6701/56, 6701/57 k.ú. Horná Tižina
Dátum zverejnenia:
29. jún 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
55.53 kB
Dátum zverejnenia:
29. jún 2020
Počet stiahnutí:
47 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom , prípojky inž. sietí na pozemku parc.č. C KN 14476/14 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
19. jún 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
279.00 kB
Dátum zverejnenia:
19. jún 2020
Počet stiahnutí:
35 x
Dodatočné stavebné povolenie stavby : Prístavba rekreačnej chaty s.č. 2192, kanalizačná prípojka, žumpa na parc.č. C KN 7662/5, 7662/8 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
15. jún 2020
Stavebné povolenie
Veľkosť:
243.23 kB
Dátum zverejnenia:
15. jún 2020
Počet stiahnutí:
49 x
Stavebné povolenie pre stavbu : Vyhliadková veža (Holešova skala) na pozemku parc.č. 4397/2 k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Oznámenie o začatí stavebného konania
Veľkosť:
64.22 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Počet stiahnutí:
40 x
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu : Rodinný dom, príp. inž. sietí, studňa, premostenie na parc.č. C KN 15042/1, 15043/1 k.ú.Terchová , premostenie na parc.č. 15229/374, 17136/3, 17138 v k.ú. Terchová
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Rozhodnutie o prerušení konania
Veľkosť:
109.03 kB
Dátum zverejnenia:
12. jún 2020
Počet stiahnutí:
40 x
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby : Rekreačná chata, prípojka vody, žumpa na parc. č. E KN 16404/9 k.ú. Terchová
 
 
Powered by Phoca Download