Slávnostné podpísanie Dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi obcou Terchová a mestom Liptovský Mikuláš - Mucha

Autor: František Mucha