Voľby za dverami

volby-obrStarosta obce Terchová, Ing. Milan Laurenčík informuje o nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy, ktoré sa uskutočnia 15. novembra 2014.

Po januárových voľbách starostu, prezidentských voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu, nás onedlho čakajú ďalšie voľby. Budú to voľby do orgánov samosprávy našej obce. Voliť budeme nového starostu a poslancov obecného zastupiteľstva. Tieto voľby vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky na 15.novembra 2014. Na zabezpečenie volieb je v štátnom rozpočte vyčlenených spolu 9 885 569 eur. Od vyhlásenia volieb začali plynúť termíny, v ktorých musia jednotlivé zodpovedné orgány a úrady vykonávať činnosti a úlohy na zabezpečenie Komunálnych volieb 2014.

 

Niektoré z termínov, ktoré sa dotýkajú obce a občanov Terchovej uvediem aj v tomto príspevku, aby sme sa na voľby mohli včas a dôkladne pripraviť.

 • 27.6.2014 - určilo Obecné zastupiteľstvo rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie a počet poslancov na celé volebné obdobie. Informácie sú v uznesení číslo 5/2014. Termín pre tento úkon bol do 11.9.2014.
 • 22.8.2014 - určil som zamestnancov Obecného úradu zodpovedných za organizačno – technické zabezpečenie volieb. Sú nimi Ing. František Kadaš a Iveta Hanuliaková. Vypracovali sme harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb na podmienky obce.
 • 22.8.2014 – obec musí zverejniť počet obyvateľov obce. Zároveň som vymenoval zapisovateľa miestnej volebnej komisie. Zapisovateľkou bude matrikárka, Iveta Hanuliaková.
 • 8.9.2014 - Okresný úrad musí vykonať školenie starostov obcí a zapisovateľov miestnych volebných komisií.
 • 11.9.2014 - do tohto termínu obecné zastupiteľstvo určí a zverejní volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí.
 • 21.9.2014 - je termín doručenia kandidátnych listín politických strán, politických hnutí, koalícií a nezávislých kandidátov, osobitne za každý volebný obvod pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce. Doručenie sa vykonáva osobne zapisovateľovi miestnej komisie. V ten istý deň sa delegujú zástupcovia politických strán, politického hnutia alebo koalície, (ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva – jeden člen a jeden náhradník) do miestnej volebnej komisie.
 • 22.9.2014 - starosta vymenuje zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie.
 • 26.9.2014 - do tohto termínu je starosta povinný zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie.
 • 6.10.2014 – je termín na to, aby starosta utvoril volebné okrsky a určil volebné miestnosti.
 • 11.10.2014 - obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou zverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov spôsobom v mieste obvyklým.
 • 20.10.2014 – do tohto termínu starosta vymenuje zapisovateľov okrskových volebných komisií
 • 21.10.2014 - obec doručí voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb a starosta vymenuje zapisovateľov okrskových volebných komisií.
 • 26.10.2014 – do tohto dňa je možné delegovanie zástupcov politických strán, politického hnutia alebo koalície, ktorých kandidátne listiny boli zaregistrované pre voľby do obecného zastupiteľstva (jeden člen a jeden náhradník) do okrskovej volebnej komisie.
 • 27.10.2014 - starosta vymenuje zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie.
 • 27.10.2014 - do tohto termínu obec musí vyhradiť miesta na vylepovanie volebných plagátov .
 • 31.10.2014 – do tohto termínu starosta musí zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií podľa § 17 zákona o ochrane osobných údajov.
 • 11.11.2014 - do tohto termínu starosta obce a zapisovateľ miestnej volebnej komisie vykoná školenie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií. Obec zabezpečí vybavenie volebných miestností.
 • 15.11.2014 – (najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania) musia zodpovední pracovníci obce odovzdať okrskovým volebným komisiám v dvoch rovnopisoch zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky.
 • 18.11.2014 - obce do tohto termínu musia prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií a musia spracovať výsledky volieb.

Ing. Milan Laurenčík

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

 1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články