Terchovská cyrilometodská tradícia pokračuje!

cmd-text-zhrnutieJedným z centier – duchovných i reálnych – novodobého diania na Slovensku, súvisiaceho so sv. Cyrilom  a sv. Metodom, je už dlhý čas Terchová. Inak to nebolo začiatkom júla ani v tomto roku.  

Prví a stále verní

Rázovitá obec rozkladajúca sa v náručí, prajnom i „vrtkavom“ (ako sa ukázalo pred rokom počas nečakanej a svojimi výsledkami dosť desivej prírodnej katastrofy), malofatranskej prírody. Rodisko legendárneho Juraja Jánošíka na severe Slovenska je teda naozaj dlhší, ba priam najdlhší možný!, čas dejiskom živých spomienok na Sv. Cyrila a sv. Metoda. Veď obec bola už v roku 1990 prvým miestom na území vtedajšieho Česko-Slovenska – a potom aj Slovenska, kde sa uskutočnili Cyrilometodské dni (CMD)!

Dôvodov bolo – a treba podčiarknuť, že podnes kontinuálne trvajú – hneď viacero, jeden silnejší ako druhý. Poďme postupne: tunajší rímskokatolícky kostol je najväčším chrámom na Slovensku zasväteným solúnskym bratom, čo k nám priniesli vieru i písmo; Terchovci udržiavajú úprimný vzťah k viere, ale aj k odkazu predkov; zástupcovia a organizátori miestneho (navyše s úspešným celoslovenským presahom) spoločenského, duchovného a kultúrneho života vedia na vysokej úrovni pripraviť (presnejšie vyjadrené – cyklicky a neustále rastúcej kvalitatívnej vlne pripravovať) multikultúrne duchovné dni s uvedeným „patrocíniom“. Uznáte sami – spomínané dôvody sú dostatočne (a namieste je aj slovná hračka: dosť – statočné) silné oporné body na to, aby udržali pomyselnú stavbu duchovného festivalu. Lebo aj tým sú terchovské Cyrilometodské dni.

 

Tieto dni sú vždy – od svojho zrodu až po nedávno skončený 26. ročník –vrchovato naplnené širokospektrálnym programom (omše, liturgie, procesie, prezentácie kníh, duchovné koncerty, výstavy, diskusné stretnutia...), a čo je veľmi potešiteľné – aj diváckym záujmom. V konečnom dôsledku predstavujúcim stále živý a silný impulz, vysielaný do národného organizmu a nadnárodného kresťanského spoločenstva. Na mieste je tvrdenie, že ide priam o pevnú hrádzu cieľavedome postavenú proti čoraz viac sa presadzujúcej devalvácii myšlienok, skutkov a či tradícií. Ako to v Terchovej vyzeralo však počas predĺženého prvého júlového víkendu...

Po štvrť storočnici nový nádych

Nová štvrť storočnica a zároveň 26. ročník Cyrilometodských dní, ktoré sú rýdzou oslavou našich svätých vierozvestcov a ich odkazu, sa začal v úplne nových priestoroch Terchovskej galérie umenia vo štvrtok 2. júla podvečer – a pokračoval do pomerne neskorých nočných hodín. Hoci aj túto časť Slovenska zasiahla vlna horúčav, zdalo sa, že v podkroví tamojšieho úradu, kde je galéria umiestnená, bolo ešte teplejšie. Ale tak akosi príjemne, nie zadúšajúco, ale rýdzo ľudsky. Určite aj kvôli povestnému zdravému terchovskému lokálpatriotizmu, s ktorými si tunajší občania prišli navzájom zablahoželať. Tiež k štvrť storočnici – čuduj sa svet, no nie je to náhoda! – vychádzania obecných novín, ktoré sú najstaršími obecnými novinami na Slovensku vôbec. Túto udalosť spestrili viacerí hostia (prihovoriť a zatriasť kolektívnou pravicou prišiel napríklad aj predseda MS M. Tkáč a viacerí zástupcovia regionálnych aj celoslovenských médií), predovšetkým však bohatý kultúrny program. Naplnený napospol z domácich zdrojov: od chorálov náboženských piesní, cez tóny vážnej hudby až po modernú interpretáciu básnických predstaviteľov katolíckej moderny. Spomínalo sa: na začiatky, ťažké i veselé chvíle, minulosť písacích strojov a súčasnosť elektronických podôb. Hovorili mnohí, no naviac trojica hlavných protagonistov – zakladateľov i súčasníkov – periodika: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak a Janko Miho mladší (ako odznelo, asi „najstaršie nepretržite slúžiaceho šéfredaktora vôbec“)... 

Piatok sa začal krížovou cestou na vrch Oravcove, po ktorej nasledovala svätá omša v Kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval páter Martin Cingel, SVD. Aj za účasti kňazov a rehoľných osôb z Terchovej, ktorých je pomerne dosť. Po omši nasledovalo neformálne stretnutie s farníkmi, tiež nie celkom obvyklý „jav“. Sobotu, predposledný deň Cyrilometodských dní 2015 v Terchovej – povedané tak trochu športovým žargónom, ktorý tunajším vôbec nie je cudzí – odštartoval kultúrnym programom na Námestí Andreja Hlinku. Na ktoré sa z priečelia kultúrneho domu na svet pozerá busta tohto významného Slováka, venovaná pred rokom Maticou slovenskou. Spokojným a sviatočne naladeným divákom sa predstavila dychovka z Omšenia a veľmi populárna a novátorská domáca Nebeská muzika – World music z Terchovej. Po skončení tohto programu sa dianie logicky opäť presunulo do kostola, kde sa konala dôstojná liturgia sv. Jána Zlatoústeho, počas ktorej sa adekvátnymi tónmi predviedol aj Spevácky zbor MÁJ mesta Žilina. Po skončení liturgie nasledoval Večer modlitieb a spevov taizé. Hlavný liturgický program čakal na návštevníkov štvordnia v nedeľu, na ktorú pripadol sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda. Deň sa začal sv. omšami v kostole, zasvätenom vierozvestcom. Po jej skončení prišla chvíľa na oddych – letné horúčavy naozaj naberali na sile nezvyklej pre túto časť Slovenska, bolo ju treba ako povestnú soľ – a po nej obec pretkávať pestrofarebná niť. Od kostola sa totiž na vrch Oravcove vydali putovať, so spevom na perách, veriaci. O spomínanú pestrofarebnosť sa starali hlavne Terchovci oblečení často v typických sviatočných ľudových krojoch. Úžasnú atmosféru dopĺňala hudba a spev muzikantov – nezabudnite, že terchovská muzika už figuruje aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO! – rozostavaných na skalách, popri ktorých viedla cesta až na vrch. Vedúca popri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, originálneho diela terchovského rodáka, akademického sochára Milana Opalku, až k liturgickému vrcholu Cyrilometodských dní 2015 – k svätej omši na vrchu Oravcove. V poobedňajších hodinách námestie opäť osviežila dychová hudba a prišla bodka. Nie hocijaká, ale opäť parádna, kde inde ako v Kostole sv. Cyrila a sv. Metoda. Išlo opäť – podobne ako po iné roky – o naozajstné finále, galakoncert 26. ročníka Cyrilometodských dní v Terchovej. V ňom sa v majstrovskej interpretácií diel Mikuláša Shneidera Trnavského (Otče náš), Petra Iľjiča Čajkovského (Svjatyj Bože), Michaela Haydna (Missa Sti. Cyrilli et Methodii) a ďalších autorov predstavili Štátny komorný orchester Žilina (dirigent Oliver Dohnányi; soprán Marianna Gelenekyová, mezzosoprán Radoslava Mičová,; tenor Jozef Gráf; barytón Ľubomír Popik) a madrigalová Cantica Collegium Musicum z Martina (zbormajster Štefan Sedlický), organová spolupráca Marek Štrbák. Chýbal – pre ťažkú spoločenskú situáciu v krajine – spevácky zbor Sveta Zlata Meglenska z macedónskeho Skopje. Slovanská súdržnosť však nechýbala, pretože ešte pred začiatkom galakoncertu si všetci pripomenuli prvé výročie položenia ikon sv. Klimenta a Nauma Ochridských v tunajšom kostole, za čo cestovalo do Ochridu poďakovanie sa jeho primátorovi.

Piliere tradícií, začaté dielo a sila

Dve mená spojené so zrodom a zmysluplným ďalším životom podujatia sme spomínali hneď v úvode. Po skončení CMD bol čas si na chvíľu nadýchnuť, pouvažovať a pýtať sa. Hľadať odpovede napríklad na otázky: Čo je najdôležitejšie z veľkého odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda aj pre generácie dnešných Slovákov? Ako je hodnotenie práve skončeného ročníka, čo vyzdvihnúť a čo príde... Peter Cabadaj: „Najdôležitejšie asi je, aby sme si uvedomili, že práve zásluhou účinkovania sv. Cyrila a Metoda je na pomyselnej monumentálnej stavbe európskej duchovnosti kus muriva aj náš – slovenský!... Ak niekto cíti potrebu podieľať sa na dôstojnom rozvíjaní univerzálneho odkazu slovanských apoštolov a spolupatrónov Európy, určite si cestu do Terchovej nájde aj v budúcom roku. Nepochybujem, že organizátori opätovne pripravia program, ktorý svojou štandardnou kvalitou osloví a zaujme široké divácke spektrum.“ Rudolf Patrnčiak: „Aj keď  toto podujatie trvá už toľko rokov, stále mám pocit, že sme iba na začiatku našej misie. Dobrovoľne sme si vybrali túto cestu, ktorá nie je jednoduchá a pri svojom putovaní si vyžaduje nekonečnú trpezlivosť, odvahu a presvedčenie. Ponúkame ľuďom krásu, dobro a životnú nádej. Misiu a posolstvo Sv. Cyrila a Metóda sa snažíme prezentovať v plnej šírke viery, kultúry, vzdelanosti a v pestovaní národnej identity. To, že nám bolo umožnené realizovať už 26 ročníkov, je aj odpoveďou, že odkazy a hlas vysielaný z tohto podujatia okolitému svetu nachádzajú príjemcov a nesú celou krajinou krásnu ozvenu. Modlitby, túžby a prosby za krásne počasie Pán vyslyšal  a slniečko nás sprevádzalo počas celého podujatia... Odkaz do budúcna? Nestrácať nádej, silu a vydržať v začatom diele.“ Ešte poznámka (zdanlivo) na okraj. Všetko spomínané v tejto reportáži je plnokrvným  a aktuálnym pokračovateľom Slova, ktoré k nám priniesli práve bratia zo Solúnu. Na terchovských Cyrilometodských dňoch je zaujímavé a zároveň poučné sledovať práve z odstupu vyvíjajúcu sa tradíciu a jej zrenie. Určite, zmysel a naplnenie tohto širokospektrálneho podujatia najlepšie precíti každý, kto počas nich mohol v Terchovej vnímavo pobudnúť aspoň raz. Pravdaže, ešte lepšie, ako tam chodieva opakovane. Nie však každému sa to podarilo a aj preto naň treba upozorňovať a pripomínať ho aj prostredníctvom tlače. Je to tak, múdri vedia – a vedeli to aj sv. Cyril a sv. Metod – že napísané a zdokumentované ostáva. (Iba si v tomto zmysle pripomeňme, že napísané už navždy ostalo v hodnotnej monografii o Cyrilometodských dňoch, ktorých zrelé štvrťstoročie minulý rok dni oslávili  aj vydaním dobrej a informačne nasýtenej knižnej pamätnice, dokumentom, ku ktorému sa budú vracať generácie.) A ešte jedna poznámka namiesto bodky. V globalizujúcom sa svete a zjednocujúcej saj Európe (zmietaných nebezpečnými turbulenciami, ktorých dôsledky môžu byť až nedozierne) neustále rastie potreba silného regiónu v národnom celku, aby aj tento mal silu a hodnotu. Opretú o piliere tradícií, ktoré sú minimálne také živé a silné, ako sú Cyrilometodské dni v Terchovej. Tým rastie zmysel podujatia som presvedčeným že sa bude stupňovať. Ostáva nám organizátorom zaželať veľa síl, sponzorom – bez nich by to v žiadnom prípade nešlo! – veľa pochopenia a Slovákom pevné srdcia a čisté duše. Aby sa  stretli v Terchovej  5. júla 2016 na 27. ročníku Cyrilometodských dní.

Text Igor Válek

FOTOGRAFIE Z CMD

Videoreportáž

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=VeY6yb9r_aA{/youtube}

Komentáre (0)

K tomuto článku zatiaľ nie sú publikované žiadne komentáre

Komentujte

  1. Pridávate komentár ako hosť. Registrovať alebo prihlásiť sa do Vášho účtu.
0 Použitých znakov
Prílohy (0 / 3)
Share Your Location

Novinky do emailu

Dostávajte informácie o novinkách z nášho webu pravidelne raz týždenne do emailu.

Please enable the javascript to submit this form

Podobné články