Výstavba bytovky u Gregušov (zahájenie)

Bytovka 1
 • 764
 • 0

Bytovka 2
 • 880
 • 0

Bytovka 3
 • 720
 • 0

Bytovka 4
 • 756
 • 0

Bytovka 5
 • 726
 • 0

Bytovka 6
 • 746
 • 0

Bytovka 7
 • 706
 • 0

Bytovka 8
 • 779
 • 0

Bytovka 9
 • 705
 • 0

Bytovka 10
 • 705
 • 0

Bytovka 11
 • 725
 • 0

Bytovka 12
 • 893
 • 0

Bytovka 13
 • 703
 • 0

Bytovka 14
 • 687
 • 0

Bytovka 15
 • 730
 • 0

Bytovka 16
 • 700
 • 0

Bytovka 17
 • 702
 • 0

Bytovka 18
 • 707
 • 0

Bytovka 19
 • 755
 • 0

Bytovka 20
 • 660
 • 0