Výstavba bytovky u Gregušov (zahájenie)

Bytovka 1
 • 677
 • 0

Bytovka 2
 • 790
 • 0

Bytovka 3
 • 630
 • 0

Bytovka 4
 • 665
 • 0

Bytovka 5
 • 626
 • 0

Bytovka 6
 • 656
 • 0

Bytovka 7
 • 612
 • 0

Bytovka 8
 • 660
 • 0

Bytovka 9
 • 622
 • 0

Bytovka 10
 • 611
 • 0

Bytovka 11
 • 631
 • 0

Bytovka 12
 • 796
 • 0

Bytovka 13
 • 616
 • 0

Bytovka 14
 • 602
 • 0

Bytovka 15
 • 646
 • 0

Bytovka 16
 • 621
 • 0

Bytovka 17
 • 620
 • 0

Bytovka 18
 • 624
 • 0

Bytovka 19
 • 652
 • 0

Bytovka 20
 • 568
 • 0