Výstavba bytovky u Gregušov (zahájenie)

Bytovka 1
 • 538
 • 0

Bytovka 2
 • 522
 • 0

Bytovka 3
 • 497
 • 0

Bytovka 4
 • 526
 • 0

Bytovka 5
 • 491
 • 0

Bytovka 6
 • 486
 • 0

Bytovka 7
 • 459
 • 0

Bytovka 8
 • 493
 • 0

Bytovka 9
 • 475
 • 0

Bytovka 10
 • 452
 • 0

Bytovka 11
 • 492
 • 0

Bytovka 12
 • 483
 • 0

Bytovka 13
 • 473
 • 0

Bytovka 14
 • 454
 • 0

Bytovka 15
 • 490
 • 0

Bytovka 16
 • 476
 • 0

Bytovka 17
 • 483
 • 0

Bytovka 18
 • 486
 • 0

Bytovka 19
 • 506
 • 0

Bytovka 20
 • 432
 • 0