Výstavba bytovky u Gregušov (zahájenie)

Bytovka 1
 • 582
 • 0

Bytovka 2
 • 605
 • 0

Bytovka 3
 • 540
 • 0

Bytovka 4
 • 578
 • 0

Bytovka 5
 • 535
 • 0

Bytovka 6
 • 531
 • 0

Bytovka 7
 • 500
 • 0

Bytovka 8
 • 536
 • 0

Bytovka 9
 • 516
 • 0

Bytovka 10
 • 494
 • 0

Bytovka 11
 • 534
 • 0

Bytovka 12
 • 533
 • 0

Bytovka 13
 • 519
 • 0

Bytovka 14
 • 500
 • 0

Bytovka 15
 • 535
 • 0

Bytovka 16
 • 525
 • 0

Bytovka 17
 • 532
 • 0

Bytovka 18
 • 527
 • 0

Bytovka 19
 • 553
 • 0

Bytovka 20
 • 474
 • 0