Medzinárodný maliarsky plenér 2015

Autor: Milan Kosec