Anna Halasová 100. výročie narodenia

Autor: František Mucha