Technika ku projektu EÚ

Technika projektu s názvom: Zlepšenie systému zhodnocovania a separácie odpadu v obci Terchová
Technika 0
 • 798
 • 0

Technika 1
 • 937
 • 0

Technika 2
 • 872
 • 0

Technika 3
 • 825
 • 0

Technika 4
 • 786
 • 0

Technika 5
 • 803
 • 0

Technika 6
 • 873
 • 0

Technika 7
 • 836
 • 0